BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Hvilken pris er du villig til å betale?

Da jeg studerte i USA gikk det et program på TV som heter The Price Is Right.

En moderne transformator er et høyteknologisk produkt, som forventes å ha lang levetid. Men det er vrient å vurdere kostnad og kvalitet basert på det man kan se fra utsiden. Foto: Peter Tubaas - ABB
En moderne transformator er et høyteknologisk produkt, som forventes å ha lang levetid. Men det er vrient å vurdere kostnad og kvalitet basert på det man kan se fra utsiden. Foto: Peter Tubaas - ABB (Bilde: Peter Tubaas - ABB)
Innhold fra annonsør

Da jeg studerte i USA gikk det et program på TV som heter The Price Is Right.

Av: Knut Herdlevær, ABB

I dette klassiske TV-showet skulle deltakerne gjette hva konkrete produkter kostet i butikken. Det viste seg å ikke være så enkelt, og det var ofte stor variasjon mellom høyeste og laveste bud.

Transformatorer har neppe vært brukt i programmet, men selv om de gjorde det, og selv om kraftbransjen satt i panelet, ville vi trolig fått et stort sprik i anslagene. En moderne transformator er et høyteknologisk produkt, som forventes å ha lang levetid. Men det er vrient å vurdere kostnad og kvalitet basert på det man kan se fra utsiden. Det kan være fristende å sette to streker under svaret når man har kjøpt en transformator og faktura er mottatt. Men det kan ta flere år før man ser hele regnestykket.

Det jeg skal frem til er at en av de store utfordringene i innkjøp er at det kan oppstå en differanse mellom det kunden og leverandøren mener er bestilt. Innkjøp er et eget fag, og som et stort industrikonsern har ABB naturligvis en omfattende organisasjon som skal sørge for at vi gjør de klokeste kjøpene. Derfor har vi akkurat de samme utfordringer som våre kunder har. Det meste går som det skal, men også vi opplever at innkjøp går galt.

Økt globalisering utfordrer kvalitetssikringen av innkjøpspolitikken i alle bransjer. Jeg ser med nysgjerrighet på hvordan olje- og gassindustrien er nøye med å gjennomføre studier i nært samarbeid med leverandørindustrien før de store investeringene skal gjøres. Vi ser også at oljeselskapene prøver ut nye driftsfilosofier på enkelte anlegg, gjennom at leverandørene ofte også får ansvar for den daglige driften av leverandørens systemer, for eksempel et kontrollsystem.

Vi snakker om helt andre beløp i denne bransjen, men det er ikke småpenger vi snakker om for en krafttransformator heller – og konsekvensene av en feil kan bli omfattende.

I måten offshoreindustrien tenker på ligger en erkjennelse av at sluttkunden ikke alltid har nødvendig kompetanse i eget hus. Det kan både være en ønsket strategi, men også en konsekvens av et generasjonsskifte, som vi for eksempel kraftbransjen opplever i dag.

Når da et stadig større ansvar legges på skuldrene til innkjøpere, er det viktig at de har anledning til å søke støtte hos de som fortsatt har mye kompetanse på aktuelle fagområder. Det å ha en levedyktig leverandørindustri med teknisk dybdekunnskap, om lokale behov og forutsetninger, synes viktigere enn noen gang.

Ved å invitere industrien, gjerne flere aktører, kan kundene få en bedre kvalitetssikring av prosessen allerede når de tekniske spesifikasjonene lages. Vi opplever spesielt at systemet rundt offentlige anskaffelser kan være et hinder for denne typen kunnskapsutveksling, nettopp fordi man ønsker å holde seg godt innenfor det lovverket tillater.

I fremtiden mener jeg det er viktig at offentlige anskaffelsesprosesser legger bedre til rette for utveksling av kunnskap mellom kunde og potensielle leverandører, slik at dyre feilkjøp kan unngås. Benyttes kompetansen til leverandørindustrien mer systematisk og så tidlig i prosessen som mulig, sikrer man også at innkjøperne kan sammenlikne epler med epler når anbudene skal vurderes.

Når forarbeidet gir et klarere bilde av hva som skal leveres, vil man kunne definere tydelige, tekniske spesifikasjoner som gjør at flere kvalifiserte tilbydere kommer på banen med sine løsninger. Slik får man en positiv spiral som forhåpentligvis gir større konkurranse, bedre kvalitet og en riktigere kostnad.

I ABB mener vi konkurranse er skjerpende og nødvendig, og en viktig del av næringslivets demokrati. Men i en rettferdig konkurranse kan ikke pris være det eneste kriteriet. Kunnskap, referanser og tradisjoner bør også vektlegges.

For oss på leverandørsiden er det da viktig å synliggjøre verdiskapingen man «får med på kjøpet» når man handler lokalt.

For hvis vi ikke klarer å formidle den merverdien vi er med på å skape, vil det heller ikke bli et element som vurderes i anbudsprosessene.