BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Hvilken klimakriger har du lyst til å være?

Alle må bidra om vi skal komme oss ut av luksusfellen.

BRANDSTORY: Hvilken klimakriger har du lyst til å være?
Innhold fra annonsør

Alle må bidra om vi skal komme oss ut av luksusfellen.

Av: Peter Tubaas, ABB.

November 2013: ZERO13 åpner med parolen «grønt skifte». August 2014: ONS åpner under fanen «changes.» Det må kalles en full seier. Og nå står ZERO14 for døren. Det er sjette gang jeg besøker ZERO-konferansen selv, og ABB har vært en samarbeidspartner i alle disse årene.

Klimakamp engasjerer alle typer mennesker, men hvilken klimakriger har du selv lyst til å være? For min del har jeg verken bart, krøller eller de største retoriske egenskaper. Men kanskje det er bra nok å være en helt gjennomsnittlig, miljøbevisst nordmann?

For det er faktisk der løsningen på klimautfordringene ligger. Hos hver enkelt av oss. Det hjelper lite med storstilte planer og strategier om det svikter i siste ledd. Jeg kan ikke skryte av at jeg står på barrikadene selv, men jeg får litt vondt i magen når det står et lys på i et rom der ingen oppholder seg eller når en plastpose havner i restavfallet.

Jeg er også så heldig at jeg jobber i et selskap som utvikler teknologi som på ulike måter kan bidra positivt i klimakampen. Enkelt fortalt gjør teknologien det mulig å bruke eller transportere strøm mer energieffektivt eller sørger for at industrien kan produsere på en mer bærekraftig måte.

For verden har en umettelig appetitt på energi, og blant de som bruker mest pr hode er vi nordmenn. Vi er nummer ti på totalt energiforbruk og nummer to på elektrisitetsforbruk i verden. Overflod av vann og hydrokarboner har gitt oss den velstanden vi har i dag. Det skal vi ikke ha dårlig samvittighet for, men i dag vet vi godt at energi er en luksus vi må bruke med varsomhet.

Vi nordmenn, på vegne av verden, må også ta vår del av ansvaret for forbruk og utslipp. Det gjelder deg og meg, hver for seg, men også sammen, i de miljøene vi tilbringer tiden vår i. Som på arbeidsplassen. Kan et selskap som jakter profitt, ha troverdighet i miljøspørsmål? Jeg mener det. På samme måte som selskaper har en forretningsetikk og sikkerhetskultur som fundament for sin virksomhet, kan man også etablere en felles samvittighet gjennom å skape engasjement og forståelse for hvordan vi kan utgjøre en forskjell på ulike områder.

I forbindelse med Zerokonferansen har vi inngått en konkret forpliktelse om å spre kunnskap om hvordan vi jobber med klimateknologi i vårt selskap. Vi skal rett og slett ut på veien for å fortelle politikere, organisasjoner, skoler, media og næringsliv hvordan vi best kan elektrifisere transportsektoren.

Miljø var like viktig da jeg begynte i ABB. Men snart ti år senere har miljøkamp gått fra å være kuriøst til kult. Og det er et positivt paradoks at målsettingen om reduserte utslipp i stadig mindre grad ses på som en hindring for økonomisk vekst, men en forutsetning.

Som det perfekte anslag til ZERO14, sa det internasjonale klimapanelet (IPCC) bare for noen dager siden, at fossile energikilder må fases ut innen 2100 og at all elektrisitet må generes av lavutslippskilder innen 2050. Det er ut av dette scenariet at slagordene «changes» og «grønt skifte» har vokst frem. Det er ikke et spørsmål om endringene kommer, for de er her allerede. Overgangen vil være glidende. Spørsmålet er bare hvordan vi ønsker å takle den.

En stor del av ABBs norske virksomhet er direkte relatert til olje- og gassbransjen. Mange bedrifter er enda mer avhengige, og den norske økonomien kunne ikke klart seg uten akkurat nå. Derfor er en avvikling av utvinning av fossile kilder over natta verken ønskelig eller mulig. Men det går an å gjøre to ting på én gang. Det går an å sørge for at olje- og gassutvinning og videreforedling skjer så energieffektivt og skånsomt som mulig, for eksempel gjennom bruk av kraft fra land, samtidig som det utvikles kostnadseffektiv og teknologi som gjør det stadig mer attraktivt å fase inn ny, fornybar energi.

Det grønne skiftet angår oss alle. Og utviklingen går bare i én retning, mot fornybarsamfunnet. Det betyr i praksis at vi alle kjemper på samme side i krigen. For det er ikke et slag som skal utkjempes, bare en veldig stor dugnad som skal utføres. Og da må alle bidra, enten det er internasjonale organisasjoner, nasjonale regjeringer, lokalt næringsliv eller – deg og meg. Og da er det faktisk bra nok, å bare være en helt alminnelig miljøbevisst nordmann.