BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Statoils illustrasjon av Johan Sverdrup-plattformene på Utsirahøyden. (Foto: Statoil).
Statoils illustrasjon av Johan Sverdrup-plattformene på Utsirahøyden. (Foto: Statoil). (Bilde: Statoil)
Innhold fra annonsør

Derfor liker vi fredag den 13.

En lykkedag for norsk industri.

Av Svein Knudsen

Fredag 13. februar leverer Statoil sin plan for utbygging og drift av Johan Sverdrup-feltet, en såkalt PUD, til olje- og energiminister Tord Lien. Samtidig går startskuddet for den operative fasen til det som kan være Norges nest største oljefunn etter giganten Ekofisk.

Størrelsen på feltet, anslagsvis opp mot 2,9 milliarder fat utvinnbare oljereserver, gjør at det går under kategorien «elefant». Forutsetter vi at PUDen blir godkjent i Stortinget, skal tildelingen av kontrakter snart begynne. Da er det ikke rart at nakkehårene begynner å reise seg begeistret hos en presset norsk oljeserviceindustri.

Statoil har beregnet at Johan Sverdrup vil bety 51.000 arbeidsplasser bare i byggeperioden. Det skal bygges understell og overflateinstallasjoner til fire plattformer. Det skal installeres eksport- og kraftløsninger. Det skal utarbeides systemer for kraftdistribusjon og telekommunikasjon. Og det skal konstrueres sikkerhets- og automatiseringssystemer. For å nevne noe. Utbyggingen har et perspektiv på minst 50 år, og i driftsfasen anslår Statoil rundt 2.700 årsverk, inklusive underleverandører.

Men Utsirahøyden har mer å by på. I tillegg til Johan Sverdup (tidligere Aldous og Avaldsnes) består den 200 kilometer lange undervannsformasjonen i dag av feltene Gina Krogh (Dagny), Edvard Grieg (Luno), og Ivar Aasen (Draupne). Statoil vil være operatør for de to første, mens de to siste drives av henholdsvis Lundin og DNO. Til sammen anslår man utvinnbare reserver til 600 millioner fat oljeekvivalenter fra de tre feltene.

Utbyggingene har kommet beleilig for en sulten leverandørindustri. Vi i ABB har vært og er fortsatt med i kampen om kontrakter for automatisering, elektro, telekommunikasjon, instrumentering og kraft fra land til prosjekter på Utsirahøyden, akkurat som vi er det på andre offshoreprosjekter over hele verden.

Her hjemme er det utvilsomt kraft fra land som har vært det heteste temaet i forbindelse med Utsirautbyggingen. Det er nok mange som har blitt ganske forvirret av debatten, som nådde sitt klimaks for ett år siden. Utgangspunktet for den er at Stortinget allerede i 1996 besluttet at alle nye utbygginger skulle vurderes elektrifisert med kraft fra land.

I 2014 ble det endelig besluttet i Stortinget at alle feltene på Utsirahøyden skal elektrifiseres. Etter lang tids tautrekking valgte stortingsflertallet å kreve full elektrifisering av Johan Sverdrup fra dag én, det vil si fra 2019, og at de neste tre feltene skulle være fullelektrifisert fra 2022.

ABB kjemper om kontrakt på kraft-fra-land-systemet på Johan Sverdrup. Vi har allerede vært en del av forstudiene som i praksis har pågått i tre år allerede og som utgjør en del av grunnlaget for PUDen som nå skal leveres.

Vi vet at lav oljepris (cirka 57 dollar i skrivende stund) allerede virker dempende på investeringslysten til bransjen. Det førte til at Fylkesutvalget i Rogaland i januar noe overraskende besluttet å be Stortinget om at det allerede vedtatte pålegget om elektrifisering av alle feltene på Utsirahøyden ble tatt opp til ny vurdering. Paradoksalt nok skjedde dette omtrent samtidig med at jeg deltok på Feltutviklingskonferansen i Bergen, hvor BP Norge gjorde rede for hvordan lønnsomhetsberegninger var grunnlaget for konseptvalg for Valhall, som i dag i sin helhet får kraft fra landnettet.

Foruten miljø- og HMS-gevinster hadde de ingen intensiver annet enn rene bedriftsøkonomiske betraktninger. Og det skjer altså på et modent felt, som ligger nøyaktig dobbelt så langt fra land som Johan Sverdrup. Men, når det er sagt, er vi de første til å understreke at lønnsomhet ved elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner vil kunne variere fra prosjekt til prosjekt og er høyst kompliserte regnestykker.

Det lille øysamfunnet Utsira ligger i samme del av Nordsjøen, men over vann og mye nærmere land enn Utsirahøyden. Mange har nok lagt merke til hvordan de alltid går foran under den årlige innsamlingsaksjonen, og snart skal også Utsirahøyden gi sitt bidrag til vekst og velferd.

Vi må være ærlige å si at fremtidsutsiktene hadde sett helt annerledes ut om ikke Lundin fant Avaldsnes i 2010 og Statoil Aldous i 2011, som etter hvert viste seg å henge sammen og ble omdøpt til Johan Sverdrup.

Selv om fredag den 13. er en lykkedag og Johan Sverdrup kan virke som et lykketreff, så må vi huske at dette er funn som er gjort mulig takket være tung fagkunnskap blant norske oljegeologer. Og dette er ikke det eneste området Norge har opparbeidet seg betydelig kunnskap på takket være olje- og gassindustrien.