BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Datasenterbransje på bakglatte ski

Ny industri må få kraft til å vokse.

BRANDSTORY: Datasenterbransje på bakglatte ski
Innhold fra annonsør

Ny industri må få kraft til å vokse.

Av Pål Trygve Nilsen

Norge er nok favoritter foran Sverige i mange øvelser under VM på ski som starter denne uken. Men det er ett område svenskene har slått oss grundig på, nemlig datasenter, og spesielt kampen om det nordiske datasenteret til en av verdens mest kjente bedrifter.

Facebooks første datasenter utenfor USA endte nemlig i Nord-Sverige. Norske interesser nådde ikke opp. Men dette er ikke det eneste profilerte datasenteret som den ferske norske datasenterindustrien har gått glipp av. CERN valgte Ungarn, mens Google gikk til Finland og rotnorske Opera havnet på Island.

Det viktigste råstoffet til et datasenter er kraft. Billigere kraft til datasenter er dermed nøkkelen til å gjøre det mer attraktivt å etablere datasenter i Norge. Et virkemiddel er redusert elavgift, men så langt har vi i Norge gitt fra oss gode muligheter til å gjøre det fristende å etablere datasenter i Norge.

Dagens kraftkrevendeindustri har gode kraftbetingelser. Da de ble etablert var det ingenting som het datasenter. Men hadde det gjort det, ville datasenterindustrien allerede nytt godt av de samme betingelsene.

Regnestykket burde være enkelt: Hva koster det samfunnet å redusere elavgiften for store datasentere – målt opp mot de verdiene de skaper. I Sverige viser rapporter at Facebooks etablering i Luleå har tilført samfunnet 3,5 milliarder svenske kroner. Kan de som regner på dette i Norge vennligst sette seg rundt samme bord?

I noen skirenn står slaget i smørebua. I datasenterverdenen har norske initiativer blitt utstyrt med bakglatte ski fordi norske politikere ikke har ønsket tilby datasentergründere like gode betingelser som konkurrentene i våre nordiske naboland. Dermed utløser vi heller ingen investeringslyst.

Paradoksene er mange og innviklede. Vi har den grønne kraften og det kjølige klimaet. Vi har en presset oljenæring og et behov for å etablere nye arbeidsplasser. Det er neppe noen som er uenige i om datasenterindustrien er fremtidens industri, men spørsmålet er om vi vil vi ha den i Norge.

Den 4. mars er det Datacenter Forum i Oslo, i regi av IKT Norge, og vi i ABB vil selvsagt være tilstede. Rammebetingelser er helt sikkert et tema som man vil komme inn på i løpet av dagen.

Nå har politikerne sjansen til å bruke den såkalte oljekrisen til noe konstruktivt ved å legge til rette for ny virksomhet. Og nå er vi nærmere enn noen gang. I et brev til Stortingets finanskomite i oktober 2014 ber IKT Norge, Energi Norge, Norsk Industri og Abelia myndighetene om å innføre lavere elavgift for datasentre med kraftbehov over 5 megawatt.

Og det har blitt lagt merke til. For i en innstilling fra energi- og miljøkomiteen 29. januar 2015 fremmes akkurat det samme forslaget av Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Miljøpartiet De Grønne:

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om å sette ned elavgiften til redusert sats som gjelder for industri, for datasentre med uttak over 5 MW.»

De ber også regjeringen se på gevinster ved konsolidering av offentlige datasentre. Men disse forslagene er tidligst mulig å innføre til høsten, i budsjettforhandlingene for 2016.

Sverige er medlem av EU og mange var skeptiske til at Facebook ble innvilget støtte på 10 millioner pund fra EU i forbindelse med etableringen i Luleå. Det kan så være, men Facebook har i hvert fall sagt at støtte har vært avgjørende for at de valgte å etablere seg nettopp der. Det er et signal verdt å lytte til. I Norge kan ikke ny industri få EU-støtte for å etablere seg. Men norske politikere har fått klarsignal til å benytte seg av virkemiddelet lavere elavgift. Det er på tide å finne fram verktøykassen, før norske datasentergründere mister flere potensielle storkunder.

Vi må ta innover oss at nye næringer ofte er avhengige av støtte for å komme i gang. Se for eksempel på hvordan utbygging av infrastruktur for hurtiglading har skutt fart takket være investeringsstøtte fra Transnova. Dette er også en bransje vi leverer til, og vi vet at våre kunder har vært avhengig av støtte fra myndighetene for å komme i gang.

Jeg tror ikke politikerne har en manglende interesse for å skape nye, grønne arbeidsplasser, men det er mange saker som kjemper om oppmerksomhet, og vi som representerer bransjen har kanskje heller ikke vært flinke nok til å tale de sentraliserte, storskala datasenternes sak.

Men jeg håper det vil oppleves som viktig for politikerne å legge til rette for sysselsetting, bruk av energieffektiv, kortreist kraft og for håndtering av overskuddsvarme ved hjelp av naturlig kjøling eller ved å utnytte den til fjernvarme.

For oss i ABB er det morsomt at våre kolleger i Sverige er en av sponsorene for VM i Falun. Jeg har et håp om at nordmenn vil være sterkest i den beryktede Mördarbakken før oppløpet. Men foreløpig er både svensker, finner og islendinger et hestehode foran i kappløpet om nye datasenter. Det går framover, men ikke så fort som det burde.