Annonsørinnhold fra  
Advertiser company logo

Slik kan erfaring fra offshore og havvind gjøre susen for havbruk til havs

Foto: Kristian Cato Haugen, driftsleder Arctic Offshore Farming AS
Del
ABB SmartPrat BrandStory
ABB er en teknologileder innen elektrifisering og automatisering som legger til rette for en mer bærekraftig og ressurseffektiv fremtid. Selskapets løsninger kobler ingeniørkunnskap og programvare for å optimalisere hvordan ting produseres, transporteres, drives og opereres. ABBs rundt 105 000 ansatte bygger på mer enn 130 år med kvalitet, og er forpliktet til å drive innovasjoner som akselererer industriell omstilling. abb.com

 

  • ABBs lange erfaring fra offshore olje- og gassvirksomhet, havvind og havbruk passer som hånd i hanske for offshore-oppdrett
  • Tilpasser løsninger til krav og behov i havbruk til havs
  • Leverer allerede teknologi til Arctic Offshore Farmings offshore oppdrettsanlegg

Selskapets teknologi og tjenester har i flere tiår bidratt til vellykket drift av offshore olje- og gassproduksjon, blant annet i Nordsjøen, gjennom leveranser av komplette løsninger for kraftforsyning, automatisering, telekommunikasjon og digitalisering. Nå tilpasses teknologien for konkurransedyktige leveranser i offshore oppdrett.

De senere årene har ABB i Norge også levert totalløsninger og kompetanse til havvind, blant annet verdens største havvindpark, Doggerbank, og Dolwin-prosjekter i Tyskland.

– Erfaringene og våre teknologier setter oss i en unik situasjon for å bidra til at havbruk til havs kan etableres og drives på en bærekraftig og sikker måte, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. – Vår kompetanse bidrar også til å redusere risikoen i prosjektene og under drift.

Selskapet er også en stor aktør innen konvensjonelt havbruk, inklusiv fjordbaserte og landbaserte anlegg, slakterier og fôrfabrikker. Og ABB leverer allerede omfattende tekniske løsninger til Norway Royal Salmons Arctic Offshore Farming, et fjernstyrt, nedsenkbart havbruksanlegg til havs baserte på offshore-teknologi.

Kraftforsyning

ABB har blant annet levert kraft-fra-land for elektrifisering av norsk sokkel siden 2005 og var sentral i etableringen av verdens første helelektriske oppdrettsanlegg, Bremnes Seashore på Loddetå i 2020. Selskapet er også i gang med studie for kraft-fra-land til havbruk til havs i regi av Grønn Plattform/Forskningsrådet. Slike løsninger kan for eksempel inkludere hydrogen, batterier og havvind.

– Elektrifisering kutter utslipp og reduserer driftskostnader for offshore oppdrett. Samtidig øker fiskevelferden mens risikoen for utslipp av olje og diesel på lokaliteten minsker, forteller Holsten.

Automatisering

En viktig del av ABBs kompetanse innen automatisering, er fjernbaserte løsninger, fra tilstandsbasert vedlikehold til feilsøking og ikke minst ubemannet, eller lavbemannet, operasjon. Styring av offshore-plattformer utgjør en stor del av erfaringene.

– Fjernbaserte løsninger reduserer behovet for transport, utslipp og kostnader og bidrar til bedre HMS ved lavere eksponering av vær og vind for personellet. Automatisk drift kan også redusere risikoen for manuelle feil, forteller Holsten. Samtidig gir fjernbaserte løsninger bedre tilgang på tekniske eksperter som kan stille diagnoser raskere og redusere behovet for reiser offshore.

Telekommunikasjon

ABB har landets største miljø for industriell telekommunikasjon. Selskapet har levert flere totalintegrerte løsninger til offshoresektoren innenlands og utenlands, både olje og gass og havvind. Pakkeløsningene kan inneholde flere titalls, integrerte systemer. Holsten peker på at kommunikasjon til land er viktig for havbruk til havs for trygge operasjoner.

– Det gir mulighet for drifts- og vedlikeholdsstøtte fra land. Vi slår også et slag for redundante, altså doble kommunikasjonsløsninger, for økt kapasitet og pålitelighet. Det åpner for strømming av høyoppløselige videobilder og driftsdata til land, fjernstyring og overvåking av skipstrafikk, forklarer han. - Samtidig gir trådløst nettverk om bord muligheter for videomøter, som også kan inkludere både virtuell og utvidet virkelighet (VR/AR).

Instrumentering og analyse

Gode målinger er vitale for god drift, inklusive fiskevelferden. ABB leverer instrumentering for overvåking av fisken og dens miljø samt andre parametere på anlegget. Løsningene inkluderer temperatur, pH, salinitet, O2, CO2 og digital biomassemåling.

Digitalisering

ABB leverer et omfattende tilbud innen digitalisering og datasikkerhet, med blant annet et av landets største miljøer innen industriell cyber-security. Dette kan bidra til å skape ytterligere verdier fra data på anlegget samt sikre trygg og pålitelig drift. Selskapet har omfattende erfaring med strømming av driftsdata fra store offshoreinstallasjoner for presentasjon i dashboard. Teknologien legger til rette for analyse og kontinuerlige forbedringer, og kan inkludere kunstig intelligens (AI). 

LES MER:

ABB vant viktig kontrakt i unikt oppdrettsprosjekt

Norge først i verden med helelektrisk oppdrettsanlegg for laks

ABB bidrar til banebrytende bærekraft i akvakultur

ABB og Salfjord optimaliserer design av landbasert oppdrettsanlegg med digitale tvillinger

Ny ABB/Bellona-studie: Tar nesten 50 år å avkarbonisere havbruksnæringen

ABB elektrifiserer arbeidsbåt for Norcod utenfor Frøya