BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

Ny Valhall-utbygging satser tungt på digitalisering

ABB er tildelt kontrakt for ny feltutbygging i Valhall-området.
ABB er tildelt kontrakt for ny feltutbygging i Valhall-området. (Foto: Aker BP)
Innhold fra annonsør
  • Aker BP har tildelt ABB kontrakt på forprosjektering og design (FEED) til ny sentralplattform på Valhall feltsenter og ny, ubemannet brønnhodeplattform på King Lear
  • Dekker elektro, instrumentering, styresystemer og telekommunikasjon (EICT)
  • Kontrakten er tildelt som del av «Fixed Facilities Alliance» med ABB, Aker Solutions og Aker BP
  • Endelig investeringsbeslutning er planlagt i slutten av 2022

Aker BP har gitt alliansepartner ABB i oppdrag å levere forprosjektering og design (FEED) for EICT til en ny sentralplattform (prosess- og brønnhodeplattform) broforbundet med Valhall feltsenter, samt en ny, ubemannet plattform og tilknytning av feltet King Lear, 50 km unna. Den samordnede utbyggingen vil bidra til forlenget levetid og økt verdiskapning fra Valhall.

– Dette er det tredje prosjektet i regi av alliansemodellen som vi deltar på. Vi er stolte over at Aker BP igjen viser oss tillit til å bidra med våre teknologier og kompetanse, sier Tor Ove Lussand, leder for ABB Energy Industries i Norge. - For sømløs, dynamisk og effektiv prosjektgjennomføring vil vi benytte vår digitale Adaptive Execution-modell. Vi trekker også veksler på erfaringene fra tidligere prosjekter i alliansen, som Valhall Flanke Vest og Hod B. I sum vil det ta våre digitale leveranser til et nytt nivå og vise at smarte, digitale løsninger kan bidra til lavere kostnader og økt produktivitet.

Utslippsfri produksjon

Nå følger ytterligere modning av konseptet gjennom FEED-fasen før endelig investeringsbeslutning er planlagt i slutten av 2022.​ Første produksjon fra utbyggingen er planlagt i 2027. ABB vil få i oppdrag å levere systemer, løsninger og tjenester som definert i FEED for elektro, instrumentering, styringssystemer og telekommunikasjon (EICT).

Valhall-området er forsynt med kraft fra land og har dermed tilnærmet null utslipp ved normal drift. Planen er å knytte de nye installasjonene til eksisterende kraft fra land-løsning. ​

Digitalisering i førersetet

Som ubemannet plattform stilles det ekstra krav til pålitelighet for utstyret på King Lear, som i likhet med den nye sentralplattform designes med fjernbasert, digital tilstandsovervåking og omfattende digitale løsninger. Designet vil baseres på ABB Ability System 800xA, blant annet med Select I/O (en-kanals inngangs-/utgangssystem der signaler fra anleggsutstyr blir digitalt krysskoblet i smarte koblingsbokser).

 Les mer om Aker BPs alliansemodeller på Allianser - Aker BP