BrandStory er et annonseprodukt, produsert etter gjeldende retningslinjer.

Retningslinjer for BrandStory

BrandStory er en markedsføringskanal for annonsører. Tanken bak annonseformatet er at firmaer med komplekse budskap skal få anledning til å gå i dybden på sine temaer, og ha mulighet til å få direkte feedback fra en relevant målgruppe.

Annonsørene er velkomne til å dele innsikt fra forskning og utvikling, refleksjoner rundt sin rolle i samfunnet og tanker om ledelse.

Produktreklame er ikke tillatt i dette formatet. Annonsører kan heller ikke bruke BrandStory som en kanal for tilsvar på journalistikk som utøves på redaksjonelle flater.

ABB ansetter 120 i sommerjobber


BRANDSTORY: ABB ansetter 120 i sommerjobber
( )
Innhold fra annonsør


Elever og studenter gjør at produksjonsanlegget ved ABB i Skien kjører med full kapasitet i sommer.

Av 120 sommerjobber ved ABB i Norge skal drøyt 100 vikarer i sving ved ABB i Skien. Med rundt 650 fast ansatte er bedriften kommunens største private arbeidsplass. Avdelingen i Skien utvikler, produserer og eksporterer elektroteknisk utstyr for kraftbransjen, inklusiv fornybarbransjen som vindkraft. Sesongvikarene ved ABB i Skien jobber hovedsakelig med montasje og sluttkontroll.

- Uten sommervikarene måtte vi stengt ned produksjonen i flere uker, sier Gøran Salomonsen, administrerende direktør hos ABB Electrification Norway AS. - Ettersom vi har full ordrebok til over sommeren bidrar derfor vikarene til at vi produserer tilnærmet som normalt og møter forpliktelsen vi har til kundene.

- Forsmak på yrkeskarrieren

Han forteller at sommervikarene typisk er elever og studenter og at de får samme opplæring som andre ansatte, i alt fra HMS, inklusive Covid-19, til selve oppgavene de utfører. For de fleste sommervikarer er jobben ved ABB i Skien det første møtet med næringslivet.

- Jeg har blitt tatt godt imot av hyggelige kollegaer, sier Simen Vilding Nicolaysen (24) fra Skien. Han studerer elkraft med et fagbrev som elektriker i karrierebagasjen. - Jeg er opptatt av å få kunnskap om hvordan teknologi virker, noe jeg får tilfredsstilt her. Samtidig liker jeg å snakke med mennesker. Derfor kan jeg tenke meg en karriere innen teknisk salg når jeg er ferdig med utdannelsen. 

Nicolaysen jobber i sluttkontrollen på elektriske koblingsanlegg til vindkraftindustrien globalt. Det samme gjør sommervikarkollega Cathrine Håkonsen (34), også hun fra Skien. Håkonsen har nettopp avsluttet en bachelor innen samme fagområde. Dette er hennes tredje sommerferiejobb ved ABBs produksjonsanlegg i Skien.

- Det er veldig bra å jobbe her og det er midt i blinken med praktisk arbeid etter mye teori i studiene, forteller hun. – Oppgavene her gir en god forsmak på den videre yrkeskarrieren. Jeg håper at jeg kan fortsette her etter at sommerjobben er over.

Solide sommervikarer

Gøran Salomonsen bekrefter at sommervikarene tar med seg nyttig erfaring inn i arbeidslivet. Samtidig roser han dem for stor interesse, pliktoppfyllende oppmøte og innsats og forteller at produksjonsvolumet og kvaliteten er på topp gjennom sommeren.

- Vi har knapt reklamasjoner på det vi produserer, og det gjelder også i sommermånedene.

ABB i Norge ansetter også nærmere 20 studenter innen ingeniørtjenester i sommer, hovedsakelig i Bergen, Oslo og på Stord. Majoriteten arbeider med utvikling av styringssystemer og digitalisering i industrielle applikasjoner.