Arkiv

Fant 30 artikler om emnet Olje og gass [fjern] med artikkeltype Analyse [fjern]

Tittel Dato

ANALYSE: 25. konsesjonsrunde Snart kommer lisensene i 25. konsesjonsrunde. Det kan bli den aller siste

Olje- og energiminister Tina Bru skal snart dele ut oljelisenser i 25. konsesjonsrunde. Blir det den siste?

ANALYSE: Perspektivmeldingen Det er slett ikke sikkert at oljeindustrien skal trappes ned

Også denne gangen kan det vise seg fornuftig å investere motsyklisk. I Norge er det gode grunner til å trappe opp letevirksomheten.

ANALYSE: Equinor i USA Equinors satsing og tap i USA viser at selskapet har for mange penger og for stor handlefrihet

I forkant av stortingsvalget til høsten legger partiene hodene i bløt for å finne penger til valgløftene, fortrinnsvis uten å øke skatter og avgifter, i ethvert fall ikke for meget. Den norske stat har én nærliggende pengekilde som den hittil ikke har villet benytte seg av i særlig grad, Equinor.

ANALYSE: Energiåret 2021 Store spørsmål preger inngangen til et nytt energiår: Mer olje eller mer fornybart? 

Her er fire store risikomomenter for Norge i det vi går inn i et nytt år.

ANALYSE: Klimasøksmålet Nå kommer det ikke fra klimaaktivister bak et banner, men fra en domstol: Klimasøksmålet er en prinsipielt viktig sak

Staten vant, men det betyr ikke at saksøkerne gikk tomhendte hjem. Dette er status før saken skal opp i Høyesterett.

ANALYSE: Energi etter koronakrisen Visjoner om å erstatte fossilt med fornybar er i utakt med behovet og kan svekke økonomien

Pandemien med etterdønninger ligger an til å bli en kostbar opplevelse. Verden etterpå vil være forandret.

ANALYSE: Oljepris og energiforbruk Equinor kan få rett: Høyst usikkert hvor oljeprisen skal videre

Det er ikke nødvendigvis dumt av Equinor å ha egne tanker om oljeprisen.

ANALYSE: Fremtidens energimarked Hva kan vi forvente av energimarkedene etter krisen?

På noen års sikt vil trolig markedet for norsk olje og gass styrkes. Norge kan derfor gjøre klokt i å beholde oljeindustrien, mener TU-bidragsyter Øystein Noreng.

ANALYSE: Iskanten Iskanten rykket tilbake til start – med ett sentralt unntak

2020-versjonen er til forveksling lik den fra 2011.

ANALYSE: Oljeåret 2020 At Russland vil handle olje i euro er neppe gunstig for EU

Det er påfallende at det er USA selv som aktivt svekker dollarens særstilling, skriver Øystein Noreng, professor emeritus i petroleumsøkonomi.

ANALYSE: Equinors klimaambisjoner Er dette løsningen som kan sikre fortsatt oljeproduksjon i Norge i 2050?

Equinor vil transformere sokkelen og sikre norsk olje et klimafortrinn

ANALYSE: Ekofisk 50 år Norge har hatt historisk flaks: Vi fant olje, og oljeprisene ble høye

Statlig styring med oljen og pengene har vært vellykket. Rene markedsløsninger hadde neppe gitt like gode resultater. Hva gjør vi nå?

ANALYSE: EQUINORS HAVVINDPARK HYWIND TAMPEN Hvorfor i all verden skulle Equinors fossile partnere være med på å finansiere deres fornybarsatsning?

Enten måtte Enova gi Equinor så mye som de gjorde. Ellers ville Hywind Tampen-prosjektet fort ha havarert.

ANALYSE: Olje- og gassproduksjon på norsk sokkel Fra neste år er oljen størst på norsk sokkel. Hvorfor snakker ministeren bare om gass?

Gass, gass, gass fra ministeren. Olje, olje, olje fra sokkelen.

ANALYSE: Urolig oljemarked Kuldegysninger og dystre utsikter. Slik kan oljeprisen rase igjen til neste år

Effektiv fracking, handelskrig, lavere etterspørsel og høyere produksjon.

ANALYSE: EQUINOR – MARINER Tung olje, tung byrde: Det er få gode grunner til at Equinor skal beholde «et av deres mest innovative prosjekt»

Equinor er i ferd med å sette i gang en klimaversting på britisk sokkel. De kan neppe beholde Mariner, skriver Lars Taraldsen i denne kommentaren.

ANALYSE: MINDRE ATTRAKTIVT PÅ NORSK SOKKEL Oljegigantenes exit fra sokkelen kan egentlig styrke Statoil. Hvorfor bekymrer Eldar Sætre seg da?

Bekymringene kan være et symptom på noe mye større.

ANALYSE: AKER BPS UTBYGGING AV ÆRFUGL Ærfugl-feltet har større reserver enn både Goliat og Edvard Grieg. Men prislappen er betydelig lavere

Kan Ærfugl-feltet være et frampek i historien om norsk sokkel?

ANALYSE: BAK NYHETENE Tragediene i havet: Alt tyder på at det har blitt farligere å jobbe på norsk sokkel

Og det må tas på alvor, både av myndighetene og industrien.

ANALYSE: OLJEVIRKSOMHET I BARENTSHAVET Hva om det ikke er så bekmørkt i Barentshavet som det offentlige ordskiftet vil ha det til?

Hvis 50 milliarder på Castberg er tilbakebetalt i løpet av to år – er risikoen da egentlig så stor?

ANALYSE: VALG 2017 Det vi skal leve av

Journalist Tore Stensvold overrasket over mangelen på visjoner.

ANALYSE: OLJEMILLIARDENE SOM FORSVINNER Hvorfor bryr «ingen» seg om milliardsmellene i Norges viktigste næring?

Et usynlig persongalleri i en bransje langt fra folk.

ANALYSE: DØDSFALLENE PÅ MARTIN LINGE Så skjedde det igjen: Arbeidere betaler med livet for norske oljeprosjekt

Prisen for å bygge å billig.

ANALYSE: OLJEVIRKSOMHET I BARENTSHAVET Motstanderne av oljevirksomhet i Barentshavet har tunge tiår i vente

På de første 37 årene har to felt blitt bygget ut. Begge har vært skandaler.

ANALYSE: Bak nyhetene Det vil ikke være overraskende om det kommer en storulykke på norsk sokkel

Alle tegnene er der.

ANALYSE: BAK NYHETENE Den norske oljedebatten trenger solide fakta. Ikke polariserende oljelobbyister

Se nøye på disse tallene, skrev Norsk olje og gass. Men ikke se på den grafiske fremstillingen.

ANALYSE: Teknologiutdanning Hvordan utdanne seg til en jobb som ennå ikke er påtenkt?

ANALYSE: Oljeutvinning i nord Arbeiderpartiet i Finnmark sier nei til Lofoten-olje. Det er industriens egen feil

Ikke bare klima.

ANALYSE: I verste fall har verden kun ett år igjen med utslipp før det ambisiøse klimamålet ryker

Men togradersmålet er fortsatt innen rekkevidde.

ANALYSE: Oljeprisfall «På 80 dollar fatet er faren stor for at det kun er Sverdrup som blir bygget ut»

Hva skjedde med de dramatiske spådommene?

Fant 30 artikler. Viser 1–31.