Arkiv

Fant 6 artikler om emnet Solceller [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Solceller Nytt materiale gir mer solcelle-energi

Solceller vil nok være det første produktet basert på halide perovskitter vi ser på markedet. Men materialene har vist seg lovende også for andre bruksområder.

DEBATT: Metallurgisk silisium (MG-Si) Silisium kan produseres mer effektivt

Norske bedrifter produserer mye silisium som er viktig for alt fra elektronikk til fornybar energi. Men vi kan produsere mer effektivt enn i dag.

DEBATT: Energiløsninger i eldre hus Moderne energiløsninger i eldre hus skaper utfordringer – men det trenger ikke ende som det gjorde i Stavanger

DEBATT: Polare solkraftverk Stort potensial for polare solkraftverk – men krever tilpasning for å unngå snøfonner

Kan vi utforme større bakkemonterte solkraftverk i polare klima som vi gjør lenger sør? Det er tema for doktorgradsarbeidet til Iver Frimannslund og veiledere ved NMBU, Universitetssenteret på Svalbard (UNIS) og Multiconsult.

DEBATT: Selvforsynt med energi Et soldrevet universitet selvforsynt med energi. Er det mulig?

Verdens første energiselvforsynte universitetscampus drevet av solenergi var ambisjonen jeg presenterte da jeg første gang i 2010 møtte ledelsen ved Cyprus International University (CiU). I dag er drømmen realisert.  Har vi noe å lære av dette eksemplet?

DEBATT: Solenergi - Det er ikke økonomisk lønnsomt å produsere de mest miljøvennlige solcellene

Uten at det blir et konkurransefortrinn å produsere miljøvennlig, vil det være vanskelig for norske solcellebedrifter å overleve, skriver innsenderne

Fant 6 artikler. Viser 1–7.