Arkiv

Fant 12 artikler om emnet elektrifisering [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Ladenettverk Norge Husk mat, kaffe og lettlest litteratur til neste ladestasjon

Bilprodusentene og strømleverandørene er ikke med på å trekke lasset for å få til en infrastruktur for elbiler.

DEBATT: Elektrifisering – oljeproduksjon Er det egentlig så smart å elektrifisere sokkelen?

DEBATT: Elektrifisering Ser vi starten på energiflaskehalser i nullutslippssamfunnet?

Norge skal bli et nullutslippssamfunn innen 2050. Elektrisk strøm dekker i dag ca. 53 prosent av Norges totale energiforbruk.

DEBATT: Elektrifisering og digitalisering Elektrifisering og digitalisering krever ny kunnskap

Elektriske biler, elektriske ferjer og elektriske fly. Stadig mer av energibruken vår blir elektrisk og datastyrt. Det er svært viktig for å nå FNs bærekraftsmål. Men da må vi kunne mer.

DEBATT: Klima Elektrifisering i full skala er en forutsetning for å løse klimaproblemet

I TU skriver fire professorer (Bjørlykke, Aagaard, Roaldseth og Stenersen) at «Det er urealistisk å tro at elektrifisering av biler vil kunne bli en global løsning fordi det vil kreve for store ressurser når det gjelder metaller.» De sier riktignok ikke hvilket problem som skal løses, men det kan dreie seg om klimaproblemet.

DEBATT: Elektrifisering av sokkelen Equinor-direktør: Å skape ny industri krever mer enn å stramme til klimamål og øke CO2-avgiftene

Kanskje må vi gjennomføre tiltak som koster mer enn 2.000 kroner per tonn for å nå utslippsmålene. Vi må diskutere hva det innebærer, skriver Equinors sjeføkonom Eirik Wærness.

DEBATT: Vindkraft Kan elektrifisering av sokkelen gi kraftkrise?

Å elektrifisere oljevirksomheten, vil før eller senere gi økt behov for nye vann- eller vindkraftkonsesjoner,  skriver konsernsjef i Trønderenergi, Ståle Gjersvold.

DEBATT: Forsyningskapasitet i Norge Norge trenger en strategi for elektrifiseringen

Elektrifisering er nøkkelen til både ny verdiskaping og kutt i klimagassutslippene frem til 2030 og 2050. Forslag: Vi bør lage en nasjonal strategi mens vi ennå har tid!

DEBATT: Klimamål På tide å elektrifisere industrien

Norge når ikke klimamålene uten en omfattende elektrifisering av prosessindustrien.

DEBATT: Ladetilbud i Norge Få fart på utbyggingen av et godt ladetilbud

Her er tre grep som myndighetene kan ta for å bryte ned barrierene mot at vi helelektrifiserer den norske personbilparken

DEBATT: Elektrifisering  Hvordan både elektrifisere og produsere mer olje og gass CO₂-fritt uten kostbar landstrømkabling?

Norges totale CO₂ utslipp i 2019 var på 50.3 mill. tonn. Av dette hadde 28 %, 13.9 mill. tonn, sitt opphav fra olje- og gassutvinning. Skal norske CO₂ utslipp reduseres fremover, er det åpenbart at norsk sokkel må bidra.

DEBATT: Batteriutvikling til 2030 Vi undervurderer teknologiske framskritt. Batteriene kan bli dramatisk mye billigere

Det er kun kostnader og begrensninger ved batteriene som har holdt de elektriske løsningene tilbake. Dette er nå i rask endring. Batterirevolusjonen fører til en transportrevolusjon.

Fant 12 artikler. Viser 1–13.