Arkiv

Fant 11 artikler om emnet hydrogen [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Hydrogen – Norsk hydrogenforum og Zero Vi trenger en helt annen fart på hydrogen­satsingen i Norge

Norsk hydrogensatsing må skyte fart. Da trengs en annen virkelighetsforståelse fra Enova.

DEBATT: Hydrogen Enova Hydrogen krever teknologiutvikling

Den dagen vi har fått demonstrert effektive løsninger for de ulike leddene i hydrogenverdikjeden, bidrar vi gjerne til å sette fart på markedsutviklingen.

DEBATT: Hydrogenproduksjon i Norge Verden vil trenge enorme mengder hydrogen framover. Norge er i unik posisjon

Verden vil trenge enorme mengder hydrogen og ulike former for hydrogenteknologi. Norge har alle muligheter for å ta en ledende posisjon i det som blir en ny miljøepoke i internasjonal energi- og klimapolitikk. Men skal vi lykkes må norske politikere ta grep.

DEBATT: Hydrogen på Nordlandsbanen Hydrogen som drivstoff for godstog på Nordlandsbanen

Sju av Norges jernbanestrekninger er i dag ikke elektrifisert. På de sju strekningene opereres om lag 10 prosent av den totale norske togflåten.

DEBATT: Ammoniakk – Yara Porsgrunn Hva gir størst klimakutt, Bjartnes?

Anders Bjartnes skriver at det er en god ide at Yara skal bruke 5 TWh norsk strøm til å erstatte gass i sin ammoniakkproduksjon på Herøya. Det kan virke overraskende, sett ut fra det Bjartnes tidligere har skrevet.

DEBATT: Hydrogenbil Hydrogenbil fra et forbrukerperspektiv

Hydrogenbileiere sitter igjen med en gedigen regning og løpende utgifter for biler som ikke har noe verdi på det norske markedet.

DEBATT: Toyota Mirai – hydrogenbiler Hydrogen må være en del av løsningen

I et innlegg advarer Ask Ibsen Lindal i Miljøpartiet de Grønne mot å satse på hydrogenbiler, som han beskriver som allerede utkonkurrert på landjorda for personbiler. Det er en feilaktig spissformulering vi ikke kan la stå uimotsagt.

DEBATT: Hydrogenbiler Ikke hør på hydrogenbil-lobbyen: Altfor ineffektiv teknologi

Problemet for hydrogenkjøretøy på land er at det ikke er dagens forbrenningsmotorer de skal konkurrere med, men den stadig økende andelen elektriske kjøretøy.

DEBATT: Hydrogenferge Bodø – Moskenes Nå kan Hareide starte den norske hydrogensatsingen

Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide en unik klimamulighet. Hydrogenferger på Vestfjorden bør bli starten på en norsk hydrogensatsing.

DEBATT: Hydrogen Hydrogen kan bli «den nye oljen»

Kompetanse fra oljeindustrien kan bli avgjørende for det krafttaket som trengs.

DEBATT: Fra naturgass til hydrogen Hydrogen av naturgass kan sikre Europa ren energi og Norge inntekter

Når EU nå vil gjøre sin energisektor karbonfri innen 2050, har vi en historisk sjanse. Ved å forvandle naturgass til utslippsfritt hydrogen, kan vi tilby svære mengder av en energibærer som EU fastslår at et klimanøytralt Europa vil trenge.

Fant 11 artikler. Viser 1–12.