Arkiv

Fant 7 artikler om emnet Vindkraft [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Vindkraft Vindkraft på sviktende økonomisk grunnlag?

Debatten går høyt om fremtidig energiproduksjon, men på hvilket grunnlag fatter vi beslutninger om hvilke energikilder vi skal satse på?

DEBATT: Kjernekraft og klimaavtrykk Oppsiktsvekkende påstander om kjernekraftens klimaavtrykk

Ikke riktig at kjernekraft slipper ut mellom 9 og 37 ganger så mye CO2 som vindkraft, skriver bidragsyter.

DEBATT: Fakta om vindkraft Typisk norsk å sitte på hytta og klage over vindkraft

Det kunne vært meg: En litt halvfeit nordmann som sitter på hytta og klager over at mer og mer av naturen blir bygget ned av vindkraft. «Hva tenker de på? Det er jo snart ikke urørt natur igjen i dette landet?».

DEBATT: Vindkraft i industrialiserte områder Norge kan få kortreist vindkraft fra industriområder – uten naturinngrep

Det er ikke vanskelig å forene mer vindkraft og uberørt natur. Vi kan lære av danskene.

DEBATT: Vindkraft Industrien trenger vindkraft

De som sier nei til all vindkraft er verken på lag med industrien, klimaet eller den fornybare framtiden.

DEBATT: Utbygging av vindkraft Tre råd for bærekraftig utbygging av vindkraft i Norge

Hvordan kan vi ta vare både på natur og klimaet? Her gir NTNU og SINTEF sine faglige råd til politikerne våre og alle som er opptatt av vindkraft.

DEBATT: Havvind og vindkraft Rederiforbundets direktør misforstår

NHO setter ikke havvind og landvind opp mot hverandre, skriver NHO-president Arvid Moss i dette debattinnlegget.

Fant 7 artikler. Viser 1–8.