Arkiv

Fant 47 artikler om emnet Klima [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Utslippsfrie anleggsplasser Det nytter: Statlige krav til utslippsfrie anlegg er naturlig neste steg 

Artikkelen i TU om innkjøp av elektriske gravemaskiner viser at de økonomiske musklene til det offentlige og mulighetene til å stille langsiktige krav kan brukes aktivt til å få til reelle, håndfaste endringer på relativt kort tid.

DEBATT: Kjernekraft og klimaavtrykk Oppsiktsvekkende påstander om kjernekraftens klimaavtrykk

Ikke riktig at kjernekraft slipper ut mellom 9 og 37 ganger så mye CO2 som vindkraft, skriver bidragsyter.

DEBATT: Elektrifisering av norsk sokkel – Equinor forteller en eventyrfortelling når de ønsker å elektrifisere norsk sokkel

Vi kan ikke tillate at et oljeselskap bruker samfunnets ressurser på å satse på videre vekst, når vi vet at vi har funnet mer olje enn vi kan forbrenne, mener innsender.

DEBATT: Strømpris og nettleie Hvem kan jevne ut strømbruken sin?

Hvordan kan man bruke strøm på andre tidspunkter enn i dag uten at det går utover livskvaliteten til sårbare grupper, spør innsenderne

DEBATT: Materialteknologi Fremtidens aluminium kan bli bedre og grønnere på en gang

Et stille kappløp som kan gi oss slankere aluminiumprodukter er i gang. Kommer deltakerne i mål, vil lettmetaller få økt kvalitet og bli mer klimavennlige samtidig.

DEBATT: Matsvinn Det er mulig å fjerne lukt og smak fra fiskeproteiner

Å fjerne ubehagelig lukt og smak fra proteinpulver av fisk har vist seg utfordrende. Men norsk forskning viser at målet ikke er langt unna. Det kan gi mindre matsvinn og mer utbytte, skriver innsenderne.

DEBATT: Nullutslippskrav i verdensarvfjordene – Nullutslippskrav i verdensarvfjordene forutsetter ny teknologi

Det finnes ikke tilgjengelig nullutslippsteknologi på markedet som løser utfordringen. Derfor er det fornuftig å utsette kravet til 2030, mener Tor Christian Sletner.

DEBATT: Grønnvasking La utslippsmålinger erstatte grønnvasking

Hyppigere målinger og analyser formidlet gjennom digitaliserte løsninger må til for å forstå miljøbelastningene fra industrien og i byer – og hvordan slike miljøavtrykk kan krympes.

DEBATT: Oljekrise og fremtidens energimiks – Denne oljekrisen bidrar lite til det grønne skiftet

De som tror at dagens krise representerer et vendepunkt for oljekonsumet vil sannsynligvis ta feil, skriver TU-bidragsyter Jonny Hesthammer.

DEBATT: Bærekraftig matproduksjon – Kjøtt er viktig for bærekraftig og klimavennlig matproduksjon i Norge

Den tradisjonelle norske husdyrproduksjonen er viktig for klima og biologisk mangfold, skriver Sigrid Bratlie.

DEBATT: Utslipp fra sementproduksjon – Betong er en del av klimaløsningen

Bygninger står for en betydelig andel av klimagassutslippene. Det gjelder spesielt hvis vi regner med materialene som inngår, skriver Ann Kristin Kvellheim og Katharina Bramslev.

DEBATT: Moderne havner – Fremtidens havner tar form i nord

Landstrøm og grønnere havnedrift er blant målsetningene i et samarbeidsprosjekt mellom havner i Lofoten og lokale nettselskap, skriver Arne Jakobsen og Arnt-Einar Litsheim

DEBATT: Støtteordninger for olje- og gassnæringen – Vi har ikke råd til å miste arbeidsplassene i olje- og gassnæringen nå 

Over 225 000 arbeidsplasser er avhengig av olje- og gassnæringen. Endringene i skatteregimet for oljenæringen er akkurat det samfunnet trenger, skriver Tommy Hansen.

DEBATT: Solenergi - Det er ikke økonomisk lønnsomt å produsere de mest miljøvennlige solcellene

Uten at det blir et konkurransefortrinn å produsere miljøvennlig, vil det være vanskelig for norske solcellebedrifter å overleve, skriver innsenderne

DEBATT: Solenergi – Solenergibransjen står i fare for å knekke

Solenergibransjen rammes nå av svak kronekurs og stor svikt i etterspørsel på grunn av økonomisk usikkerhet. Vi behøver en dobling av Enova-støtte nå, mener innsenderne.

DEBATT: Fornybar energi og oljeproduksjon – Fornybar energi utkonkurrerer oljen

Ved å ta i bruk eksisterende teknologi, kan vi skaffe oss til veie store mengder fornybar energi, skriver Arne Hanto Moen

DEBATT: Klima og næringsliv – Klimaspørsmålet er en av grunnpilarene i fremtidens bedrifter, uansett om vi tror på vitenskap eller ikke

Vi ledere må tørre å ta et standpunkt, og gi slipp på ideen om at noen andre vil løse det. Det er vårt ansvar å være en del av løsningen, skriver Pontus Cornelius

DEBATT: Digitale løsningers klimaavtrykk – Informasjonsteknologi er veien til bærekraft

Skal man snakke om digitaliseringens miljøavtrykk, ta også hensyn til energireduksjonen digitalisering har ført til, skriver Pinar Heggernes

DEBATT: Digitale løsningers klimaavtrykk IT-bransjen har like stort klimaavtrykk som flybransjen. Hva gjør vi med det?

Skal vi ta digitaliserinen på alvor, må vi også diskutere digitaliseringens miljøeffekt, skriver dekan og instituttleder ved NTNU.

DEBATT: Klimapanelet «Vi må forholde oss til Klimapanelets rapporter»

Klimadebatten vil være tjent med at løsninger skisseres med basis i fakta, heller enn følelser omkring verst tenkelige utfall, mener TU-bidragsyter Jonny Hesthammer

DEBATT: Kjernekraft  – Det første energiselskapet som tar spranget til kjernekraft, kan virkelig utgjøre en forskjell

Energiselskapene vil helst kutte i utslipp hos kundene, men utslippsmålene kan vi ikke nå uten kraftig økning i ny kjernekraft, mener Kjell Traa.

DEBATT: Klima og oljeproduksjon Debatt: Norge eksporterer to australske skogbranner i året 

Norge, som har tjent seg søkkrik på oljeproduksjon, må vise verden hvordan overgangen til nullutslippssamfunnet kan skje, skriver Arne Hanto Moen

DEBATT: Klimakur 2030 - Byggenæringen må med dersom klimakuren skal virke

Klimakur 2030-rapporten regner nesten ikke med byggenæringen, til tross for at bransjen kan bidra sterkt til dramatiske klimakutt, påpeker Håvard Brekke Bell

DEBATT: Havvind – Flytt fornybarsatsingen til havs så raskt som overhodet mulig

Det må satses på havvind dersom Norge skal lykkes med utbygging av fornybar energi, mener Ask Ibsen Lindal (MDG)

DEBATT: Norges klimamål Flere forskrifter for å nå klimamålene er feil medisin

Nylig ba en rekke aktører i bygg- og anleggsbransjen moderniseringsminister Monica Mæland om flere forskrifter for å nå klimamålene. Det er feil medisin.

DEBATT: Utslipp av klimagasser Fra krise til katastrofe: Vi må snakke om elefanten i rommet

Uten rask utfasing av brenning av kull, olje og gass vil verden gå fra klimakrise til klimakatastrofe, skriver Svein Tveitdal i sin oppsummering av klimamøtet i Madrid.

DEBATT: Byggematerialer Betonglobbyens klimarapport må tas med et tonn salt

Klimagevinsten av at trevirke lagrer karbon er utelatt fra beregningene.

DEBATT: Klimatoppmøtet i Madrid Her er forklaringene som gir grunn til klimaoptimisme

Klimakrisen kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid. Derfor er klimatoppmøtet i Madrid viktig.

DEBATT: Nettleie NVE NVE svarer: Ukorrekt om nettleien

NVE har ingen planer om å verken «ta» solbransjen eller redusere innsatsen for energieffektivisering i Norge. Tvert imot.

DEBATT: Nettleie NVE Det nye forslaget til nettariff vil også straffe alle med varmepumpe og isolasjon

NVE-sjefen sier han vil ta solcelleeiere med ny tariff, mens han planlegger å straffe tiltak millioner av nordmenn har gjort på boligene sine

DEBATT: Klimatoppmøtet i Madrid – COP25 Klimatoppmøtenes historie – en reise mot katastrofe

Det er mer sannsynlig at kloden vil varmes fire grader i dette århundret enn at vi stopper på to. Vi må innrette oss på at vi går mot klimakatastrofe.

DEBATT: Klimarisiko – Elkem og Zero Klimarisiko er også en mulighet for norsk industri

Klimapolitikken vil endre de økonomiske forutsetningene for norsk og internasjonalt næringsliv.

DEBATT: Made In China 2025 Norge kan levere de grønne løsningene som Kina trenger

Første gang jeg var i Beijing ble jeg møtt med en grå vegg av luftforurensning. Kinesiske myndigheter har siden innsett at de må levere bedre klima for sine innbyggere for å opprettholde sitt styringssystem.

DEBATT: Næringsliv og klimagassutslipp At store byer går foran i klimakampen, kan bli næringslivets største fortrinn

Trenden med at store byer går foran vokser, og blant disse er Oslo helt fremst. Det dummeste norsk næringsliv kan gjøre er å motsette seg endringene. Vi må gjøre denne trenden til vårt fremste konkurransefortrinn.

DEBATT: Masseutryddelse «Det er mulig å løse klimaproblemene. Men det vil ikke løse problemene våre»

– Det er til og med mulig de blir verre, skriver Erik Tunstad.

DEBATT: Klima – Bare én av fem bedrifter i Oslo har satt egne mål for utslippsreduksjon. Det er for dårlig

Det dummeste norsk næringsliv kan gjøre er å motsette seg endringene, skriver Bjørn K. Haugland i Skift.

DEBATT: Overvann og avløpsnett Asfaltjungel koster Norge millioner når det regner

Hver dag vi ikke bygger grønne tiltak på overflaten for å håndtere styrtregnet vårt, koster det samfunnet store summer. Dette til tross for at løsningene både er billigere, mer effektive og gir bedre samfunnsøkonomi enn dagens løsninger.

DEBATT: Energiløsning for store nyttekjøretøy Hva er klimafremtiden for tunge lastebiler?

Vi må heie på Tesla, Nikola og alle andres initiativ, men for å nå målene i 2030 er biodrivstoff av alle slag det viktigste svaret.

DEBATT: Elektrifisering Elektrifisering kan være nøkkelen til å motvirke klimaendringene

Klimagassutslippene må halveres innen 10 år. Skal vi klare det må vi erstatte bruken av fossil energi med fornybar elektrisitet. I Norge er vi godt i gang, men utslippene går ikke ned.

DEBATT: Fra naturgass til hydrogen Hydrogen av naturgass kan sikre Europa ren energi og Norge inntekter

Når EU nå vil gjøre sin energisektor karbonfri innen 2050, har vi en historisk sjanse. Ved å forvandle naturgass til utslippsfritt hydrogen, kan vi tilby svære mengder av en energibærer som EU fastslår at et klimanøytralt Europa vil trenge.

DEBATT: CCS – fangst og lagring av CO₂ Kronerulling for karbonfangst

Med dagens teknologi og energikilder er vi ikke i nærheten av å nå klimamålene i Parisavtalen. Klokka tikker. I mellomtiden kan karbonfangst bli en viktig del av redningen. Men da må vi tørre å satse.

DEBATT: Biodrivstoff «Det er ikke umulig å skaffe råvarer til bærekraftig biodrivstoff»

Det skrives mye feilaktig om biodrivstoff, mener Ketil Thorsen i Preem Norge.

DEBATT: KARBONFANGST OG -LAGRING Karbonfangst og energiproduksjon til havs - en konseptidé

Kan utvikles og testes umiddelbart, skriver tidligere forskningsleder i Sintef Marintek.

DEBATT: ELBIL - SVEVESTØV «Elbil-synsing med fossilbriller»

Ulogiske påstander om økt partikkelutslipp, mener Elbilforeningen.

DEBATT: MILJØ ANLEGG «Vi ønsker oss byggeplasser hvor forbipasserende kan stoppe opp, trekke pusten og nyte stillheten»


DEBATT: THORIUM «Tause politikere og irrasjonell frykt for gammel reaktorteknologi står i veien for thorium»

Det bør åpnes for å bygge et thorium-kraftverk i Norge, mener artikkelforfatterne.

DEBATT: Dette er de tre energiutfordringene i fremtidens bygninger

Store muligheter for byggebransjen.

Fant 47 artikler. Viser 1–48.