Arkiv

Fant 16 artikler om emnet Industri [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Innovasjon etter koronakrisen Kan ikke kaste penger etter teknologi som ikke gir gevinster

I jakten på det nye næringsliv må teknologisk og kommersiell innovasjonstekning og forskning gå hånd i hånd.

DEBATT: Norges romstrategi – Romstrategien har altfor lavthengende mål

Aldri har det vært enklere for selskaper og nasjoner å etablere seg i rombransjen. Dette åpner for nytenking i Norge, mener Eline Oftedal.

DEBATT: Materialteknologi Fremtidens aluminium kan bli bedre og grønnere på en gang

Et stille kappløp som kan gi oss slankere aluminiumprodukter er i gang. Kommer deltakerne i mål, vil lettmetaller få økt kvalitet og bli mer klimavennlige samtidig.

DEBATT: Innovasjon i krisetider – Vi kan ikke risikere å miste en generasjon virksomheter

Det må satses på kunnskapsintensive prosjekter som skyter ytterligere fart på teknologiutviklingen og digitaliseringen av Norge, skriver Øystein Eriksen Søreide.

DEBATT: Støtteordninger for olje- og gassnæringen – Vi har ikke råd til å miste arbeidsplassene i olje- og gassnæringen nå 

Over 225 000 arbeidsplasser er avhengig av olje- og gassnæringen. Endringene i skatteregimet for oljenæringen er akkurat det samfunnet trenger, skriver Tommy Hansen.

DEBATT: Oljekrise, koronakrise, kronekrise Vi bør vurdere å innføre euro i Norge. Før det er for sent

Kronekursen stuper. Ingen beskytter oss i valutamarkedet. Vi må våge å diskutere fordelene med å delta i euro-samarbeidet, skriver Paal Frisvold.

DEBATT: Deponi av farlig avfall i Norge Bygg absolutt ingenting noe sted nær noe som helst – er det sånn vi skal ha det?

Dersom det å rope sin motstand høyest er avgjørende, blir det svært vanskelig å løse samfunnsmessige oppgaver.

DEBATT: Klimarisiko – Elkem og Zero Klimarisiko er også en mulighet for norsk industri

Klimapolitikken vil endre de økonomiske forutsetningene for norsk og internasjonalt næringsliv.

DEBATT: Fra naturgass til hydrogen Hydrogen av naturgass kan sikre Europa ren energi og Norge inntekter

Når EU nå vil gjøre sin energisektor karbonfri innen 2050, har vi en historisk sjanse. Ved å forvandle naturgass til utslippsfritt hydrogen, kan vi tilby svære mengder av en energibærer som EU fastslår at et klimanøytralt Europa vil trenge.

DEBATT: CCS – fangst og lagring av CO₂ Kronerulling for karbonfangst

Med dagens teknologi og energikilder er vi ikke i nærheten av å nå klimamålene i Parisavtalen. Klokka tikker. I mellomtiden kan karbonfangst bli en viktig del av redningen. Men da må vi tørre å satse.

DEBATT: Deponi for spesialavfall Stor risiko for folkehelsa ved deponi nær tett bebyggelse

Økonomiske interesser og egen vinning skal ikke få ødelegge for mennesker og natur i all fremtid, skriver artikkelforfatteren i dette debattinnlegget.

DEBATT: Deponi for spesialavfall i Norge Hvor lenge skal mytene få styre Norges miljøpolitikk?

Brevik er det eneste trygge og realistiske alternativet som vi kan få på plass i tide.

DEBATT: Deponi av spesialavfall Noahs og Bellonas «fakta» og påvirkning i deponisaken

At Brevik ennå ikke er utelukket som mulig deponilokalitet er for lengst en gåte, skriver Frivillig faggruppe for bidrag til løsning av deponisaken i dette debattinnlegget.

DEBATT: KARBONFANGST OG -LAGRING Karbonfangst og energiproduksjon til havs - en konseptidé

Kan utvikles og testes umiddelbart, skriver tidligere forskningsleder i Sintef Marintek.

DEBATT: «Kan vi gjøre vann til den nye oljen?»

DEBATT: «Vi trenger mer forskning på brannrisiko for el- og gassbiler i parkeringskjellere»

Problemstillingene ved innendørsparkering er ikke godt nok utredet.

Fant 16 artikler. Viser 1–17.