Arkiv

Fant 71 artikler om emnet energi [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Kjernekraft i Norge Hvorfor ikke etablere kjernekraftverk i Østfold?

For å dra i gang politisk debatt om kjernekraft, må noen peke ut aktuelt sted for bygging av stort kjernekraftverk. Og så må det avklares hvilken rolle kjernekraften bør få i energiforsyningen.

DEBATT: Klimamål På tide å elektrifisere industrien

Norge når ikke klimamålene uten en omfattende elektrifisering av prosessindustrien.

DEBATT: Ørsted – Equinor – Industripolitikk i Norge og Danmark Hvorfor kan ikke Equinor være mer som Ørsted?

Mens Norges flaggskip Equinor tapte 200 milliarder kroner på investeringer i USA, vokser Ørsted på å bygge fornybar energi i hele verden. Hvorfor kan ikke Equinor være litt mer som Ørsted?

DEBATT: Ammoniakk – Yara Porsgrunn Med «net zero» blir Norge attraktivt sted for ny grønn industri

All kraftproduksjon må foregå uten klimagassutslipp.

DEBATT: Ammoniakk – Yara Porsgrunn Hva gir størst klimakutt, Bjartnes?

Anders Bjartnes skriver at det er en god ide at Yara skal bruke 5 TWh norsk strøm til å erstatte gass i sin ammoniakkproduksjon på Herøya. Det kan virke overraskende, sett ut fra det Bjartnes tidligere har skrevet.

DEBATT: Klimaeffekt av norsk gass Norsk olje og gass forsterker klimakrisen

Heller enn å lete etter mer olje og gass, må Norge se på hvordan vi kan bidra til å akselerere den grønne utviklingen.

DEBATT: Kjernekraft i Norge Kjernekraft – et usedvanlig godt alternativ

Det er vesentlige ulemper med vind- og solkraft, og det er mulig at vi bare må leve med disse for å nå togradersmålet. Om vi vil, kan vi likevel unngå disse ulempene om vi velger å ta i bruk et alternativt system – kjernekraft.

DEBATT: Norsk gass Norsk gass reduserer klimagassutslippene

Det er muligens ikke intuitivt opplagt, men norsk gass har i flere tiår bidratt til vesentlige og målbare kutt i CO2-utslippene i Europa. Og potensialet er stort for å kutte utslippene ytterligere i årene som kommer. Norsk gass bør derfor være en sentral del av det grønne skiftet. Men da må det letes mer.

DEBATT: Karbonfangst- og lagring i Norge Ingen vet om CCS blir lønnsomt

CCS er muligens det dyreste og mest energikrevende tiltaket for å få ned CO₂-utslippene, og igangsettelse fordrer stabil og forutsigbar internasjonal økonomi. Slik er det ikke nå.

DEBATT: Vannkraft og sol «HydroSun»-oppkjøpene løfter Norge som grønn energistormakt

Kombinasjonen av vann- og solkraft har potensial internasjonalt. Staten kan sørge for betydelige utslippskutt med nytt utviklingsfond for grønn energi.

DEBATT: Elektrifisering  Hvordan både elektrifisere og produsere mer olje og gass CO₂-fritt uten kostbar landstrømkabling?

Norges totale CO₂ utslipp i 2019 var på 50.3 mill. tonn. Av dette hadde 28 %, 13.9 mill. tonn, sitt opphav fra olje- og gassutvinning. Skal norske CO₂ utslipp reduseres fremover, er det åpenbart at norsk sokkel må bidra.

DEBATT: Oljeleting i Barentshavet Oljen i Barentshavet: Avsløringer om hemmelighold setter OED i dårlig lys

Avsløringene om at Ola Borten Moe holdt tilbake informasjon overfor Stortinget om den økonomiske usikkerheten knyttet til olje i Barentshavet, er pinlige både for Olje og -energidepartementet og regjeringsadvokat Fredrik Sejersted. Vi må kunne stole på myndighetene våre her i landet.

DEBATT: Equinor i USA Tapene for Equinor på land i USA burde ikke forbause

De bekrefter at oljevirksomhet medfører en høy risiko, at Equinor har vært sterkt opptatt av vekst, og at den norske stat ikke har vært en nidkjær eier.

DEBATT: Lagring av radioaktivt avfall i Norge Slik kan Norges radioaktive avfall håndteres

Norge må utvide og fornye sin infrastruktur for håndtering av radioaktivt avfall. Teknologi fra olje- og gassbransjen kan bli en del av løsningen.

DEBATT: World Energy Outlook 2020 IEAs nye analyse: Har norske politikere erkjent hvor massiv omstillingen blir?

IEAs nye rapport viser i et «netto null i 2050-scenario» hvilke massive endringer det vil kreve å nå et slikt mål – både i tempo og omfang.

DEBATT: Hydrogenbiler Ikke hør på hydrogenbil-lobbyen: Altfor ineffektiv teknologi

Problemet for hydrogenkjøretøy på land er at det ikke er dagens forbrenningsmotorer de skal konkurrere med, men den stadig økende andelen elektriske kjøretøy.

DEBATT: Solenergi i Norge Kan usubsidierte solparker bli en realitet i Norge?

Kan solenergi bli så billig at det vil lønne seg å bygge store solparker selv i kalde, mørke Norge? Ja, mener forskerne i EU-prosjektet SUPER PV. Dette er allerede en realitet i Danmark, og i Sverige bygges i dag solparker basert på langsiktige kontrakter om kjøp og salg av elektrisitet.

DEBATT: Nordlink Tyskland skaper trøbbel for norsk strømeksport: La oss heller eksportere stål og aluminium

Tyskland har besluttet å begrense flyten på kraftkablene sine. Dette rammer Norge og den kabelen som nå skal åpnes særlig hardt. Statnett er bekymret for at milliardprosjektet ikke kan tas i full bruk.

DEBATT: Hydrogenferge Bodø – Moskenes Nå kan Hareide starte den norske hydrogensatsingen

Nå har samferdselsminister Knut Arild Hareide en unik klimamulighet. Hydrogenferger på Vestfjorden bør bli starten på en norsk hydrogensatsing.

DEBATT: CCS og Northern Lights – Jeg får telefoner fra Østerrike som lurer på når de kan levere CO2 til Northern Lights

CCS – fangst og lagring av CO₂ på avfall, trengs – fordi det utgjør en stor del av byers klimagassutslipp, skriver Sintef-direktør Nils Røkke.

DEBATT: Krafteksport Mange uheldige omstendigheter har rammet eksport­kapasiteten. Framover blir det bedre

For kraftbransjen kommer første halvår 2020 til å huskes for mer enn korona. Historisk høy magasinfylling, rekordmye snø og uvanlig sen snøsmelting, moderat kraftforbruk i perioden og begrensninger i eksportkapasiteten har gitt rekordlav kraftpris. For første gang har det vært negativ kraftpris i Norge i enkelte timer.

DEBATT: Mikronett på Campus Evenstad  Mikronett sikrer strøm ved avbrudd

På Campus Evenstad har Statsbygg gjennom flere år testet innovativ teknologi som kan bidra til å realisere fremtidens nullutslippssamfunn.

DEBATT: Vindkraft Vindkraft på sviktende økonomisk grunnlag?

Debatten går høyt om fremtidig energiproduksjon, men på hvilket grunnlag fatter vi beslutninger om hvilke energikilder vi skal satse på?

DEBATT: Eksport av kraft «Urovekkende passive»: Norsk vannkraft går til spille mens svenskene må bruke oljekondens

På norsk side har Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) vært urovekkende passive i en situasjon der betydelige norske samfunnsinteresser står på spill.

DEBATT: Kjernekraft og klimaavtrykk Oppsiktsvekkende påstander om kjernekraftens klimaavtrykk

Ikke riktig at kjernekraft slipper ut mellom 9 og 37 ganger så mye CO2 som vindkraft, skriver bidragsyter.

DEBATT: Elektrifisering av norsk sokkel – Equinor forteller en eventyrfortelling når de ønsker å elektrifisere norsk sokkel

Vi kan ikke tillate at et oljeselskap bruker samfunnets ressurser på å satse på videre vekst, når vi vet at vi har funnet mer olje enn vi kan forbrenne, mener innsender.

DEBATT: Omstilling etter koronakrisen 51 prosent av energibruken dekkes av fornybare kilder. Nå har Erna Solberg en historisk mulighet

Når økonomien skal restartes har regjeringen Solberg en enestående mulighet til å omstille økonomien i grønn retning. Dersom budsjettmidlene prioriterer bærekraftige investeringer, kan Norge komme ut av denne krisen med en varig konkurransefordel.

DEBATT: Commonwealth Fusion Systems og Equinor Skal Norge bidra til utvikling av fusjonsenergi?

Ved UiT Norges arktiske universitet er utvikling av fusjonsenergi nå et strategisk satsningsområde.

DEBATT: Fakta om vindkraft Typisk norsk å sitte på hytta og klage over vindkraft

Det kunne vært meg: En litt halvfeit nordmann som sitter på hytta og klager over at mer og mer av naturen blir bygget ned av vindkraft. «Hva tenker de på? Det er jo snart ikke urørt natur igjen i dette landet?».

DEBATT: Equinor – Staten bør selge ut Equinors internasjonale virksomhet

Norge kan bane veien for fornybarsamfunnet, mener Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi.

DEBATT: Strømpris og nettleie Hvem kan jevne ut strømbruken sin?

Hvordan kan man bruke strøm på andre tidspunkter enn i dag uten at det går utover livskvaliteten til sårbare grupper, spør innsenderne

DEBATT: Hydrogen Hydrogen kan bli «den nye oljen»

Kompetanse fra oljeindustrien kan bli avgjørende for det krafttaket som trengs.

DEBATT: Selvforsynt med energi Et soldrevet universitet selvforsynt med energi. Er det mulig?

Verdens første energiselvforsynte universitetscampus drevet av solenergi var ambisjonen jeg presenterte da jeg første gang i 2010 møtte ledelsen ved Cyprus International University (CiU). I dag er drømmen realisert.  Har vi noe å lære av dette eksemplet?

DEBATT: Oljekrise og fremtidens energimiks – Denne oljekrisen bidrar lite til det grønne skiftet

De som tror at dagens krise representerer et vendepunkt for oljekonsumet vil sannsynligvis ta feil, skriver TU-bidragsyter Jonny Hesthammer.

DEBATT: Moderne havner – Fremtidens havner tar form i nord

Landstrøm og grønnere havnedrift er blant målsetningene i et samarbeidsprosjekt mellom havner i Lofoten og lokale nettselskap, skriver Arne Jakobsen og Arnt-Einar Litsheim

DEBATT: Støtteordninger for olje- og gassnæringen – Vi har ikke råd til å miste arbeidsplassene i olje- og gassnæringen nå 

Over 225 000 arbeidsplasser er avhengig av olje- og gassnæringen. Endringene i skatteregimet for oljenæringen er akkurat det samfunnet trenger, skriver Tommy Hansen.

DEBATT: Solenergi - Det er ikke økonomisk lønnsomt å produsere de mest miljøvennlige solcellene

Uten at det blir et konkurransefortrinn å produsere miljøvennlig, vil det være vanskelig for norske solcellebedrifter å overleve, skriver innsenderne

DEBATT: Solenergi – Solenergibransjen står i fare for å knekke

Solenergibransjen rammes nå av svak kronekurs og stor svikt i etterspørsel på grunn av økonomisk usikkerhet. Vi behøver en dobling av Enova-støtte nå, mener innsenderne.

DEBATT: Fornybar energi og oljeproduksjon – Fornybar energi utkonkurrerer oljen

Ved å ta i bruk eksisterende teknologi, kan vi skaffe oss til veie store mengder fornybar energi, skriver Arne Hanto Moen

DEBATT: Klimapanelet «Vi må forholde oss til Klimapanelets rapporter»

Klimadebatten vil være tjent med at løsninger skisseres med basis i fakta, heller enn følelser omkring verst tenkelige utfall, mener TU-bidragsyter Jonny Hesthammer

DEBATT: Kjernekraft  – Det første energiselskapet som tar spranget til kjernekraft, kan virkelig utgjøre en forskjell

Energiselskapene vil helst kutte i utslipp hos kundene, men utslippsmålene kan vi ikke nå uten kraftig økning i ny kjernekraft, mener Kjell Traa.

DEBATT: Klima og oljeproduksjon Debatt: Norge eksporterer to australske skogbranner i året 

Norge, som har tjent seg søkkrik på oljeproduksjon, må vise verden hvordan overgangen til nullutslippssamfunnet kan skje, skriver Arne Hanto Moen

DEBATT: Havvind – Flytt fornybarsatsingen til havs så raskt som overhodet mulig

Det må satses på havvind dersom Norge skal lykkes med utbygging av fornybar energi, mener Ask Ibsen Lindal (MDG)

DEBATT: Energiloven – Dagens energilov bremser potensialet for utbygging av solenergi

Overskuddsstrøm bør kunne overføres kostnadsfritt mellom kommunale bygg, mener Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening

DEBATT: Hydrogenbiler – TU-redaktøren tar feil: Hydrogenbiler er en del av løsningen

Hydrogendrevne personbiler er et godt og nødvendig nullutslippsalternativ til dem som ikke ønsker å kjøpe elbil, skriver debattanten.

DEBATT: Utslipp av klimagasser Fra krise til katastrofe: Vi må snakke om elefanten i rommet

Uten rask utfasing av brenning av kull, olje og gass vil verden gå fra klimakrise til klimakatastrofe, skriver Svein Tveitdal i sin oppsummering av klimamøtet i Madrid.

DEBATT: NorthConnect NorthConnect bør være et «umulig» prosjekt – uansett!

Skadevirkningene av NorthConnect-kabelen er ikke vurdert, verken de som handler om økonomi eller natur, skriver Hogne Hongset.

DEBATT: Nettariff – NVE Mange har mistet tilliten til NVE i spørsmålet om nettariff

Siste ukens debatt i TU om mulige endringer i nettarifferingen viser to ting: Faglig uenighet og det som verre er: mange har mistet tilliten til NVE i dette spørsmålet.

DEBATT: Nettleie NVE NVE svarer: Ukorrekt om nettleien

NVE har ingen planer om å verken «ta» solbransjen eller redusere innsatsen for energieffektivisering i Norge. Tvert imot.

DEBATT: Nettleie NVE Det nye forslaget til nettariff vil også straffe alle med varmepumpe og isolasjon

NVE-sjefen sier han vil ta solcelleeiere med ny tariff, mens han planlegger å straffe tiltak millioner av nordmenn har gjort på boligene sine

Fant 71 artikler. Viser 1–50.