Arkiv

Fant 51 artikler om emnet energi [fjern] med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Krafteksport Mange uheldige omstendigheter har rammet eksport­kapasiteten. Framover blir det bedre

For kraftbransjen kommer første halvår 2020 til å huskes for mer enn korona. Historisk høy magasinfylling, rekordmye snø og uvanlig sen snøsmelting, moderat kraftforbruk i perioden og begrensninger i eksportkapasiteten har gitt rekordlav kraftpris. For første gang har det vært negativ kraftpris i Norge i enkelte timer.

DEBATT: Mikronett på Campus Evenstad  Mikronett sikrer strøm ved avbrudd

På Campus Evenstad har Statsbygg gjennom flere år testet innovativ teknologi som kan bidra til å realisere fremtidens nullutslippssamfunn.

DEBATT: Vindkraft Vindkraft på sviktende økonomisk grunnlag?

Debatten går høyt om fremtidig energiproduksjon, men på hvilket grunnlag fatter vi beslutninger om hvilke energikilder vi skal satse på?

DEBATT: Eksport av kraft «Urovekkende passive»: Norsk vannkraft går til spille mens svenskene må bruke oljekondens

På norsk side har Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) vært urovekkende passive i en situasjon der betydelige norske samfunnsinteresser står på spill.

DEBATT: Kjernekraft og klimaavtrykk Oppsiktsvekkende påstander om kjernekraftens klimaavtrykk

Ikke riktig at kjernekraft slipper ut mellom 9 og 37 ganger så mye CO2 som vindkraft, skriver bidragsyter.

DEBATT: Elektrifisering av norsk sokkel – Equinor forteller en eventyrfortelling når de ønsker å elektrifisere norsk sokkel

Vi kan ikke tillate at et oljeselskap bruker samfunnets ressurser på å satse på videre vekst, når vi vet at vi har funnet mer olje enn vi kan forbrenne, mener innsender.

DEBATT: Omstilling etter koronakrisen 51 prosent av energibruken dekkes av fornybare kilder. Nå har Erna Solberg en historisk mulighet

Når økonomien skal restartes har regjeringen Solberg en enestående mulighet til å omstille økonomien i grønn retning. Dersom budsjettmidlene prioriterer bærekraftige investeringer, kan Norge komme ut av denne krisen med en varig konkurransefordel.

DEBATT: Commonwealth Fusion Systems og Equinor Skal Norge bidra til utvikling av fusjonsenergi?

Ved UiT Norges arktiske universitet er utvikling av fusjonsenergi nå et strategisk satsningsområde.

DEBATT: Fakta om vindkraft Typisk norsk å sitte på hytta og klage over vindkraft

Det kunne vært meg: En litt halvfeit nordmann som sitter på hytta og klager over at mer og mer av naturen blir bygget ned av vindkraft. «Hva tenker de på? Det er jo snart ikke urørt natur igjen i dette landet?».

DEBATT: Equinor – Staten bør selge ut Equinors internasjonale virksomhet

Norge kan bane veien for fornybarsamfunnet, mener Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi.

DEBATT: Strømpris og nettleie Hvem kan jevne ut strømbruken sin?

Hvordan kan man bruke strøm på andre tidspunkter enn i dag uten at det går utover livskvaliteten til sårbare grupper, spør innsenderne

DEBATT: Hydrogen Hydrogen kan bli «den nye oljen»

Kompetanse fra oljeindustrien kan bli avgjørende for det krafttaket som trengs.

DEBATT: Selvforsynt med energi Et soldrevet universitet selvforsynt med energi. Er det mulig?

Verdens første energiselvforsynte universitetscampus drevet av solenergi var ambisjonen jeg presenterte da jeg første gang i 2010 møtte ledelsen ved Cyprus International University (CiU). I dag er drømmen realisert.  Har vi noe å lære av dette eksemplet?

DEBATT: Oljekrise og fremtidens energimiks – Denne oljekrisen bidrar lite til det grønne skiftet

De som tror at dagens krise representerer et vendepunkt for oljekonsumet vil sannsynligvis ta feil, skriver TU-bidragsyter Jonny Hesthammer.

DEBATT: Moderne havner – Fremtidens havner tar form i nord

Landstrøm og grønnere havnedrift er blant målsetningene i et samarbeidsprosjekt mellom havner i Lofoten og lokale nettselskap, skriver Arne Jakobsen og Arnt-Einar Litsheim

DEBATT: Støtteordninger for olje- og gassnæringen – Vi har ikke råd til å miste arbeidsplassene i olje- og gassnæringen nå 

Over 225 000 arbeidsplasser er avhengig av olje- og gassnæringen. Endringene i skatteregimet for oljenæringen er akkurat det samfunnet trenger, skriver Tommy Hansen.

DEBATT: Solenergi - Det er ikke økonomisk lønnsomt å produsere de mest miljøvennlige solcellene

Uten at det blir et konkurransefortrinn å produsere miljøvennlig, vil det være vanskelig for norske solcellebedrifter å overleve, skriver innsenderne

DEBATT: Solenergi – Solenergibransjen står i fare for å knekke

Solenergibransjen rammes nå av svak kronekurs og stor svikt i etterspørsel på grunn av økonomisk usikkerhet. Vi behøver en dobling av Enova-støtte nå, mener innsenderne.

DEBATT: Fornybar energi og oljeproduksjon – Fornybar energi utkonkurrerer oljen

Ved å ta i bruk eksisterende teknologi, kan vi skaffe oss til veie store mengder fornybar energi, skriver Arne Hanto Moen

DEBATT: Klimapanelet «Vi må forholde oss til Klimapanelets rapporter»

Klimadebatten vil være tjent med at løsninger skisseres med basis i fakta, heller enn følelser omkring verst tenkelige utfall, mener TU-bidragsyter Jonny Hesthammer

DEBATT: Kjernekraft  – Det første energiselskapet som tar spranget til kjernekraft, kan virkelig utgjøre en forskjell

Energiselskapene vil helst kutte i utslipp hos kundene, men utslippsmålene kan vi ikke nå uten kraftig økning i ny kjernekraft, mener Kjell Traa.

DEBATT: Klima og oljeproduksjon Debatt: Norge eksporterer to australske skogbranner i året 

Norge, som har tjent seg søkkrik på oljeproduksjon, må vise verden hvordan overgangen til nullutslippssamfunnet kan skje, skriver Arne Hanto Moen

DEBATT: Havvind – Flytt fornybarsatsingen til havs så raskt som overhodet mulig

Det må satses på havvind dersom Norge skal lykkes med utbygging av fornybar energi, mener Ask Ibsen Lindal (MDG)

DEBATT: Energiloven – Dagens energilov bremser potensialet for utbygging av solenergi

Overskuddsstrøm bør kunne overføres kostnadsfritt mellom kommunale bygg, mener Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening

DEBATT: Hydrogenbiler – TU-redaktøren tar feil: Hydrogenbiler er en del av løsningen

Hydrogendrevne personbiler er et godt og nødvendig nullutslippsalternativ til dem som ikke ønsker å kjøpe elbil, skriver debattanten.

DEBATT: Utslipp av klimagasser Fra krise til katastrofe: Vi må snakke om elefanten i rommet

Uten rask utfasing av brenning av kull, olje og gass vil verden gå fra klimakrise til klimakatastrofe, skriver Svein Tveitdal i sin oppsummering av klimamøtet i Madrid.

DEBATT: NorthConnect NorthConnect bør være et «umulig» prosjekt – uansett!

Skadevirkningene av NorthConnect-kabelen er ikke vurdert, verken de som handler om økonomi eller natur, skriver Hogne Hongset.

DEBATT: Nettariff – NVE Mange har mistet tilliten til NVE i spørsmålet om nettariff

Siste ukens debatt i TU om mulige endringer i nettarifferingen viser to ting: Faglig uenighet og det som verre er: mange har mistet tilliten til NVE i dette spørsmålet.

DEBATT: Nettleie NVE NVE svarer: Ukorrekt om nettleien

NVE har ingen planer om å verken «ta» solbransjen eller redusere innsatsen for energieffektivisering i Norge. Tvert imot.

DEBATT: Nettleie NVE Det nye forslaget til nettariff vil også straffe alle med varmepumpe og isolasjon

NVE-sjefen sier han vil ta solcelleeiere med ny tariff, mens han planlegger å straffe tiltak millioner av nordmenn har gjort på boligene sine

DEBATT: Kjernekraft og reaktorbrensel Brukt reaktorbrensel – avfall eller ressurs?

Det er utbredt forestilling at kjernekraften har et «uløselig avfallsproblem». Denne seiglivete myten er godt forankret i miljøbevegelsen og i det meste av vårt politiske landskap, men kan også spores i deler av vårt teknologiske miljø.

DEBATT: Equinor og dialogmøte Equinor har et klimaproblem: Uten troverdig svar til de unge

Equinor har et klimaproblem, ikke et kommunikasjonsproblem som kan fikses med kampanjer og markedsføring. Inntrykket etter dialogmøtet med ungdom i Bergen er at selskapet ikke har planer om å endre seg.

DEBATT: Vindkraft i industrialiserte områder Norge kan få kortreist vindkraft fra industriområder – uten naturinngrep

Det er ikke vanskelig å forene mer vindkraft og uberørt natur. Vi kan lære av danskene.

DEBATT: Naturgass i EU «Utfasing av naturgass kan både være mest klimavennlig og mest lønnsomt for EU»

– Flere drivkrefter sammen kan føre til at naturgass fases helt ut av energisystemet i Europa innen 2050, kanskje også før, skriver Jan Bråten.

DEBATT: Grunnrenteskatt Småkraftnæringen skattes i hjel

– Grunnrenteskatt vil utradere en næring som investerer opp mot 1,5 milliarder årlig i distriktene.

DEBATT: Flytende havvind Flytende vindkraft – et spørsmål om politisk vilje

Hvis politikerne ikke tør å satse, risikerer vi at Norges forsprang spises opp mens vi sitter på gjerdet og vurderer, skriver Pål Preede Revheim.

DEBATT: Klima – Bare én av fem bedrifter i Oslo har satt egne mål for utslippsreduksjon. Det er for dårlig

Det dummeste norsk næringsliv kan gjøre er å motsette seg endringene, skriver Bjørn K. Haugland i Skift.

DEBATT: Vindkraft Industrien trenger vindkraft

De som sier nei til all vindkraft er verken på lag med industrien, klimaet eller den fornybare framtiden.

DEBATT: Utbygging av vindkraft Tre råd for bærekraftig utbygging av vindkraft i Norge

Hvordan kan vi ta vare både på natur og klimaet? Her gir NTNU og SINTEF sine faglige råd til politikerne våre og alle som er opptatt av vindkraft.

DEBATT: Effektbasert tariff Derfor er Elbilforeningen skeptisk til effekttariffer

Dagens tariffsystem er lite hensiktsmessig, men det er gammeldags å innføre en generell effekttariff for håndtere effekttopper som vanligvis inntreffer et fåtall timer i året, skriver Erik Lorentzen i Norsk elbilforening i dette debattinnlegget.

DEBATT: Effekttariff og lading av elbiler Effekttariffer er bra for elbileiere

Elbilforeningen bør være redd for at effekttariffer ikke blir innført, og ikke motsatt, skriver rådgiver Arne Jakobsen i KS Bedrift i dette debattinnlegget.

DEBATT: Energiforbruk i fritidsbåter Finnes ikke utslippsfri energi som tillater praktisk bruk av planende båter i dag

TUs sjefredaktør er flåsete i sin omtale av motorbåtene, skriver salgssjef Stein Harald Jørgensen i dette debattinnlegget.

DEBATT: Energiløsning for store nyttekjøretøy Hva er klimafremtiden for tunge lastebiler?

Vi må heie på Tesla, Nikola og alle andres initiativ, men for å nå målene i 2030 er biodrivstoff av alle slag det viktigste svaret.

DEBATT: Elektrifisering Elektrifisering kan være nøkkelen til å motvirke klimaendringene

Klimagassutslippene må halveres innen 10 år. Skal vi klare det må vi erstatte bruken av fossil energi med fornybar elektrisitet. I Norge er vi godt i gang, men utslippene går ikke ned.

DEBATT: Havvind og vindkraft Rederiforbundets direktør misforstår

NHO setter ikke havvind og landvind opp mot hverandre, skriver NHO-president Arvid Moss i dette debattinnlegget.

DEBATT: Ny vindkraft eller energieffektivisering? Hvorfor vinner vindkraft når det er store mengder energi å hente i byggene våre?

Selv i Norge er det mye å hente på å bruke energien smartere.

DEBATT: Fra naturgass til hydrogen Hydrogen av naturgass kan sikre Europa ren energi og Norge inntekter

Når EU nå vil gjøre sin energisektor karbonfri innen 2050, har vi en historisk sjanse. Ved å forvandle naturgass til utslippsfritt hydrogen, kan vi tilby svære mengder av en energibærer som EU fastslår at et klimanøytralt Europa vil trenge.

DEBATT: IoT – digitalisering av næringslivet Equinor må nærme seg kundene

Energiselskapet bør ta innover seg at kundene velger selskaper som er på lag med dem – og velger bort firma som primært tenker på egne interesser.

DEBATT: CCS – fangst og lagring av CO₂ Kronerulling for karbonfangst

Med dagens teknologi og energikilder er vi ikke i nærheten av å nå klimamålene i Parisavtalen. Klokka tikker. I mellomtiden kan karbonfangst bli en viktig del av redningen. Men da må vi tørre å satse.

DEBATT: Havvind i Norge Haster med å lisensiere ut områder for havvind

Havvind innebærer en gylden mulighet til å utvikle en ny næring basert på vår maritime kunnskapsbase, skriver artikkelforfatteren i dette debattinnlegget.

Fant 51 artikler. Viser 1–50.