Arkiv

Fant 125 artikler med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Elektriske varebiler Norges klimapolitikk en fiasko siden 2006

Vi trenger bedre støtteordninger for å få flere utslippsfrie lastebiler på veiene, skriver kronikkforfatteren.

DEBATT: Oljekrise, koronakrise, kronekrise Vi bør vurdere å innføre euro i Norge. Før det er for sent

Kronekursen stuper. Ingen beskytter oss i valutamarkedet. Vi må våge å diskutere fordelene med å delta i euro-samarbeidet, skriver Paal Frisvold.

DEBATT: Arkitektur  «Såfremt man ikke flyr småfly eller er en måke, er fugleperspektiv lite relevant» 

Illustrasjoner av nye byggprosjekt blir sminket og viser ikke sannheten når de vises frem til publikum. Det utgjør et demokratisk problem, mener Riksantikvar Hanna Geiran.

DEBATT: Fornybar energi og oljeproduksjon – Fornybar energi utkonkurrerer oljen

Ved å ta i bruk eksisterende teknologi, kan vi skaffe oss til veie store mengder fornybar energi, skriver Arne Hanto Moen

DEBATT: Klima og næringsliv – Klimaspørsmålet er en av grunnpilarene i fremtidens bedrifter, uansett om vi tror på vitenskap eller ikke

Vi ledere må tørre å ta et standpunkt, og gi slipp på ideen om at noen andre vil løse det. Det er vårt ansvar å være en del av løsningen, skriver Pontus Cornelius

DEBATT: Digitale løsningers klimaavtrykk – Informasjonsteknologi er veien til bærekraft

Skal man snakke om digitaliseringens miljøavtrykk, ta også hensyn til energireduksjonen digitalisering har ført til, skriver Pinar Heggernes

DEBATT: Digitale løsningers klimaavtrykk IT-bransjen har like stort klimaavtrykk som flybransjen. Hva gjør vi med det?

Skal vi ta digitaliserinen på alvor, må vi også diskutere digitaliseringens miljøeffekt, skriver dekan og instituttleder ved NTNU.

DEBATT: Klimapanelet «Vi må forholde oss til Klimapanelets rapporter»

Klimadebatten vil være tjent med at løsninger skisseres med basis i fakta, heller enn følelser omkring verst tenkelige utfall, mener TU-bidragsyter Jonny Hesthammer

DEBATT: Kjernekraft  – Det første energiselskapet som tar spranget til kjernekraft, kan virkelig utgjøre en forskjell

Energiselskapene vil helst kutte i utslipp hos kundene, men utslippsmålene kan vi ikke nå uten kraftig økning i ny kjernekraft, mener Kjell Traa.

DEBATT: Klima og oljeproduksjon Debatt: Norge eksporterer to australske skogbranner i året 

Norge, som har tjent seg søkkrik på oljeproduksjon, må vise verden hvordan overgangen til nullutslippssamfunnet kan skje, skriver Arne Hanto Moen

DEBATT: Klimakur 2030 - Byggenæringen må med dersom klimakuren skal virke

Klimakur 2030-rapporten regner nesten ikke med byggenæringen, til tross for at bransjen kan bidra sterkt til dramatiske klimakutt, påpeker Håvard Brekke Bell

DEBATT: Havvind – Flytt fornybarsatsingen til havs så raskt som overhodet mulig

Det må satses på havvind dersom Norge skal lykkes med utbygging av fornybar energi, mener Ask Ibsen Lindal (MDG)

DEBATT: Bygg og anlegg - Innovasjon skjer når byggherren stoler på leverandøren

Utviklingen i bygg- og anleggsbransjen går i en spennende retning. Flere store byggherrer begynner nå å spørre etter ting som ikke finnes, skriver Geir Scott Janssen

DEBATT: Energiloven – Dagens energilov bremser potensialet for utbygging av solenergi

Overskuddsstrøm bør kunne overføres kostnadsfritt mellom kommunale bygg, mener Rune Aale-Hansen i Norsk Kommunalteknisk Forening

DEBATT: Klimatilpasning og havnivå – Med høyere havnivå blir stormflo og erosjon et større problem. Kommunene trenger mer kompetanse

Kommunene trenger mer kunnskap om hvordan klimaendringene påvirker oss, mener artikkelforfatter

DEBATT: Hydrogenbiler – TU-redaktøren tar feil: Hydrogenbiler er en del av løsningen

Hydrogendrevne personbiler er et godt og nødvendig nullutslippsalternativ til dem som ikke ønsker å kjøpe elbil, skriver debattanten.

DEBATT: Magnettog Kan vi få magnettog i Skandinavia?

I Norge er det også stort potensial for magnettog-løsninger.

DEBATT: Norges klimamål Flere forskrifter for å nå klimamålene er feil medisin

Nylig ba en rekke aktører i bygg- og anleggsbransjen moderniseringsminister Monica Mæland om flere forskrifter for å nå klimamålene. Det er feil medisin.

DEBATT: Prosjektstyring – kostnadsoverskridelser Fare på ferde! Her er fem råd for ikke å gå i fella når du planlegger fremtiden

Vi er inne i en tid med store ambisjoner for fremtiden på teknologisk utvikling, grønt skifte og bedre infrastruktur.

DEBATT: Arbeidsmiljø Pauser behandles som uproduktivt tøys, men de lure tar seg en lur og andre lure pauser

Det er på høy tid å anerkjenne jevnlige pauser som en vesentlig forutsetning for helse, humør, kreativitet og effektivitet.

DEBATT: Utslipp av klimagasser Fra krise til katastrofe: Vi må snakke om elefanten i rommet

Uten rask utfasing av brenning av kull, olje og gass vil verden gå fra klimakrise til klimakatastrofe, skriver Svein Tveitdal i sin oppsummering av klimamøtet i Madrid.

DEBATT: Byggematerialer Betonglobbyens klimarapport må tas med et tonn salt

Klimagevinsten av at trevirke lagrer karbon er utelatt fra beregningene.

DEBATT: NorthConnect NorthConnect bør være et «umulig» prosjekt – uansett!

Skadevirkningene av NorthConnect-kabelen er ikke vurdert, verken de som handler om økonomi eller natur, skriver Hogne Hongset.

DEBATT: Biovitenskap Naturen har allerede fiks ferdig implementert CO2-fangst, vannrensing og interkontinental navigasjon

Naturens dypeste mysterier og hemmeligheter har enormt potensial for næringsmessig nyskaping og for store vitenskapelige gjennombrudd. Her må Norge henge seg på, om man ønsker å henge med i verdensledende forskning.

DEBATT: Deponi av farlig avfall i Norge Bygg absolutt ingenting noe sted nær noe som helst – er det sånn vi skal ha det?

Dersom det å rope sin motstand høyest er avgjørende, blir det svært vanskelig å løse samfunnsmessige oppgaver.

DEBATT: Nettariff – NVE Mange har mistet tilliten til NVE i spørsmålet om nettariff

Siste ukens debatt i TU om mulige endringer i nettarifferingen viser to ting: Faglig uenighet og det som verre er: mange har mistet tilliten til NVE i dette spørsmålet.

DEBATT: Klimatoppmøtet i Madrid Her er forklaringene som gir grunn til klimaoptimisme

Klimakrisen kan bare løses gjennom internasjonalt samarbeid. Derfor er klimatoppmøtet i Madrid viktig.

DEBATT: Nettleie NVE NVE svarer: Ukorrekt om nettleien

NVE har ingen planer om å verken «ta» solbransjen eller redusere innsatsen for energieffektivisering i Norge. Tvert imot.

DEBATT: Sentraldriftsanlegg og toppsystem Neste generasjons toppsystem bruker sanntidsdata og gir bedre oversikt over avvikene

Et system som skal løse våre utfordringer i en hektisk hverdag.

DEBATT: Nettleie NVE Det nye forslaget til nettariff vil også straffe alle med varmepumpe og isolasjon

NVE-sjefen sier han vil ta solcelleeiere med ny tariff, mens han planlegger å straffe tiltak millioner av nordmenn har gjort på boligene sine

DEBATT: Robotisering og digital innovasjon Teknologisk innovasjon foregår på guttas premisser

Det moderne digitale samfunnet bygges nå, men utfordringen er at det er i ferd med å ikke bare reprodusere, men forsterke forskjeller mellom menn og kvinner.

DEBATT: Klimatoppmøtet i Madrid – COP25 Klimatoppmøtenes historie – en reise mot katastrofe

Det er mer sannsynlig at kloden vil varmes fire grader i dette århundret enn at vi stopper på to. Vi må innrette oss på at vi går mot klimakatastrofe.

DEBATT: Forskningspolitikk Forskningspolitikken er feilslått og må dreies radikalt bort fra dagens praksis

Statsbevilgninger til forskning bommer dessverre på overordnede samfunnsmål som krever krisetiltak for utslippskutt og grønt skifte.

DEBATT: Kjernekraft og reaktorbrensel Brukt reaktorbrensel – avfall eller ressurs?

Det er utbredt forestilling at kjernekraften har et «uløselig avfallsproblem». Denne seiglivete myten er godt forankret i miljøbevegelsen og i det meste av vårt politiske landskap, men kan også spores i deler av vårt teknologiske miljø.

DEBATT: Equinor og dialogmøte Equinor har et klimaproblem: Uten troverdig svar til de unge

Equinor har et klimaproblem, ikke et kommunikasjonsproblem som kan fikses med kampanjer og markedsføring. Inntrykket etter dialogmøtet med ungdom i Bergen er at selskapet ikke har planer om å endre seg.

DEBATT: Sleidelivbåt Da Piper A brant, måtte mannskapet hoppe fra plattformen. Med riktig vinkel kan sleidelivbåter være avgjørende

Pionerene når det gjelder sleidelivbåter i Norge er Kaptein Per Larsen, og siv.ing. Per Wærenskiold. Deres innsats har ført til en verdensledende industri.

DEBATT: KNM Helge Ingstad – «Menneskelige feil» er fordummende når vi skal forstå ulykker

Etter alvorlige og tragiske hendelser som KNM Helge Ingstad-ulykken vil mange kreve at noen stilles til ansvar. Dessverre er det til liten nytte for å forstå hvorfor ulykken skjedde.

DEBATT: Norsk olje og gass – «Det store bildet» er vår invitasjon til dialog

– Vi kan finne løsninger som kan redde klimaet, men da trenger vi hele verktøykassen: Vann-, sol- og vindkraft, karbonfangst og -lagring, samt blått og grønt hydrogen, skriver Alis Helene Tefre i Norsk olje og gass.

DEBATT: Primærenergi vs elektrisitet Farten i energiomstillingen er mye større enn «Det store bildet»-kampanjen forteller

Problemet er betydelig mindre enn det fremstilles som, skriver Statkrafts strategidirektør i dette innlegget. Norsk Olje og Gass sammenligner primærenergi og elektrisitet i sin nye kampanje.

DEBATT: Vindkraft i industrialiserte områder Norge kan få kortreist vindkraft fra industriområder – uten naturinngrep

Det er ikke vanskelig å forene mer vindkraft og uberørt natur. Vi kan lære av danskene.

DEBATT: Norsk kommunalteknisk Forening – overflatevann Hvordan håndterer vi stadig mer overflatevann og flom?

I en tid hvor ekstremvær ser ut til å bli normalvær, er det en reell utfordring knyttet til håndtering av overflatevann.

DEBATT: Klimarisiko – Elkem og Zero Klimarisiko er også en mulighet for norsk industri

Klimapolitikken vil endre de økonomiske forutsetningene for norsk og internasjonalt næringsliv.

DEBATT: Made In China 2025 Norge kan levere de grønne løsningene som Kina trenger

Første gang jeg var i Beijing ble jeg møtt med en grå vegg av luftforurensning. Kinesiske myndigheter har siden innsett at de må levere bedre klima for sine innbyggere for å opprettholde sitt styringssystem.

DEBATT: Helseteknologi Vi vil gi helsearbeidere forståelse for teknologi

Medisinsk behandling inneholder stadig mer teknologi. Men skal vi utnytte dette best mulig trengs det helsepersonell som vet å ta i bruk teknologi, men som også sørger for at personlige opplysninger om pasientene ikke kommer på avveie. Derfor vil NTNU i Gjøvik nå prioritere økt teknologiforståelse i utdanningene.

DEBATT: Poseidon Principles – internasjonal skipsfart Det må bli umulig for skipsnæringen å sitte stille i båten

Skip i internasjonal trafikk krysser verdenshavene på billig, skittent drivstoff. I mangel av internasjonal lovgivning kan banker, investorer og kunder bruke sin makt til å endre næringen, skriver Kirsten Å. Øystese i dette innlegget.

DEBATT: Intelligent design – Biocosmos Charles Darwin var et vitenskapelig geni

Vi vil ha mer Darwin, ikke mindre Darwin, i norsk utdanning, skriver styrelederen i BioCosmos i dette innlegget.

DEBATT: Næringsliv og klimagassutslipp At store byer går foran i klimakampen, kan bli næringslivets største fortrinn

Trenden med at store byer går foran vokser, og blant disse er Oslo helt fremst. Det dummeste norsk næringsliv kan gjøre er å motsette seg endringene. Vi må gjøre denne trenden til vårt fremste konkurransefortrinn.

DEBATT: Lakseskatt Lakseskatt stopper bærekraftig havbruk

Prosjektberegninger viser at det er rom for en begrenset ressursrenteskatt som ikke diskriminerer mot nye utbyggingsløsninger, skriver kronikkforfatterne.

DEBATT: Autonome ferger Rask utvikling innen høyautomatiserte skip kan lage helt nye konsepter for fergetransport

Små høyautomatiserte ferger kan komme til å endre forholdet mellom kost og nytte i forhold til de analysene som ligger til grunn for noen av de eksisterende fjordkryssingsplanene.

DEBATT: Dronetaxier Er vi klare for dronetaxier?

En forutsetning for å realisere de store ambisjonene knyttet til fremtidens transport blir altfor ofte tatt for gitt: infrastrukturen.

Fant 125 artikler. Viser 1–50.