Arkiv

Fant 173 artikler med artikkeltype Debatt [fjern]

Tittel Dato

DEBATT: Smarte bygg Microsoft og Samsung inntar eiendomsbransjen - hva betyr det?

Når teknologikjempene inntar arenaen for smarte bygg, må byggherrene handle deretter.

DEBATT: Utslippsfrie anleggsplasser Det nytter: Statlige krav til utslippsfrie anlegg er naturlig neste steg 

Artikkelen i TU om innkjøp av elektriske gravemaskiner viser at de økonomiske musklene til det offentlige og mulighetene til å stille langsiktige krav kan brukes aktivt til å få til reelle, håndfaste endringer på relativt kort tid.

DEBATT: Krafteksport Mange uheldige omstendigheter har rammet eksport­kapasiteten. Framover blir det bedre

For kraftbransjen kommer første halvår 2020 til å huskes for mer enn korona. Historisk høy magasinfylling, rekordmye snø og uvanlig sen snøsmelting, moderat kraftforbruk i perioden og begrensninger i eksportkapasiteten har gitt rekordlav kraftpris. For første gang har det vært negativ kraftpris i Norge i enkelte timer.

DEBATT: Mikronett på Campus Evenstad  Mikronett sikrer strøm ved avbrudd

På Campus Evenstad har Statsbygg gjennom flere år testet innovativ teknologi som kan bidra til å realisere fremtidens nullutslippssamfunn.

DEBATT: Vindkraft Vindkraft på sviktende økonomisk grunnlag?

Debatten går høyt om fremtidig energiproduksjon, men på hvilket grunnlag fatter vi beslutninger om hvilke energikilder vi skal satse på?

DEBATT: Eksport av kraft «Urovekkende passive»: Norsk vannkraft går til spille mens svenskene må bruke oljekondens

På norsk side har Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) vært urovekkende passive i en situasjon der betydelige norske samfunnsinteresser står på spill.

DEBATT: Innovasjon i Norge Effektiv energibruk og bedre miljø: Kommunalteknikerne er innovative allerede

Da kommunalministeren nylig la frem stortingsmelding om innovasjon i offentlig sektor, påpekte han at: «I årene fremover blir vi færre yrkesaktive per pensjonist, oljeinntektene vil falle, og vi skal nå bærekraftsmålene. – For å møte utfordringene må vi tenke nytt og være åpne for å løse oppgavene på nye måter.»

DEBATT: Mineralske råstoffer Fjellandet Norge kan gå tom for god sand og grus

Sand er ikke sand og sand fra Sahara er til liten nytte. I fjellandet Norge kan det virke som om vi har glemt at sand og pukk ikke er fornybare ressurser. Milliard-verdier kan falle i grus.

DEBATT: Sirkulær økonomi Grønn vekst gir lønnsomme muligheter – hvis du griper dem!

Norsk politikk og virkemiddelapparat er på et tydelig grønt spor. Årets innovasjonstale fra Innovasjon Norge ga klare retningslinjer for hva som skal finansieres gjennom deres ordninger.

DEBATT: Landstrøm Diesel kan ikke være rimeligere enn landstrøm: Staten må ta bedre grep

Norske havner trenger Staten på lag for å nå Klimakur 2030 og FN`s bærekraft mål.

DEBATT: Vi trenger et «Nye Baner» for å lykkes med magnettog i et grønt Norden

Magnettog har et stort potensial i Norge og Norden

DEBATT: Kjernekraft og klimaavtrykk Oppsiktsvekkende påstander om kjernekraftens klimaavtrykk

Ikke riktig at kjernekraft slipper ut mellom 9 og 37 ganger så mye CO2 som vindkraft, skriver bidragsyter.

DEBATT: Oljekrisen og leverandørindustrien En sterk leverandørindustri er avgjørende for både oljenæringen og det grønne skiftet

Regjeringen har bevilget 20 milliarder til å hjelpe norsk oljenæring. Intensjonen er god, men det rekker ikke til å sikre leverandørindustrien for fremtiden.

DEBATT: Plastavfall Norge trenger plastplan: Vi er klart dårligst i Skandinavia

Internasjonalt finnes det foreløpig ingen plan for å hindre at plast havner i naturen og mer enn 8400 tonn plastavfall kommer på avveie i Norge hvert år.

DEBATT: Elektrifisering av norsk sokkel – Equinor forteller en eventyrfortelling når de ønsker å elektrifisere norsk sokkel

Vi kan ikke tillate at et oljeselskap bruker samfunnets ressurser på å satse på videre vekst, når vi vet at vi har funnet mer olje enn vi kan forbrenne, mener innsender.

DEBATT: Biodrivstoff Ønske om å utvikle, ikke å angripe 2025-målene

– Vi har en «ja takk, begge deler»-holdning i klimapolitikken.

DEBATT: Klimakur – Riksantikvaren Riksantikvaren: Klimakur 2030 bør bli langt bedre – på en rekke områder

På oppdrag fra regjeringen ble rapporten Klimakur 2030 lagt fram i vinter. Utredningen på over tusen sider tegner opp hvordan Norge skal oppnå utslippskutt på 45 prosent innen 2030. Klimakur 2030 er så viktig at vi skylder fremtidige generasjoner å gjøre jobben skikkelig.

DEBATT: Innovasjon etter koronakrisen Kan ikke kaste penger etter teknologi som ikke gir gevinster

I jakten på det nye næringsliv må teknologisk og kommersiell innovasjonstekning og forskning gå hånd i hånd.

DEBATT: Omstilling etter koronakrisen 51 prosent av energibruken dekkes av fornybare kilder. Nå har Erna Solberg en historisk mulighet

Når økonomien skal restartes har regjeringen Solberg en enestående mulighet til å omstille økonomien i grønn retning. Dersom budsjettmidlene prioriterer bærekraftige investeringer, kan Norge komme ut av denne krisen med en varig konkurransefordel.

DEBATT: Sirkulære bygg – FutureBuilt Fremtidens bygg skal demonteres og ikke rives

Vi må bli flinkere til å utnytte eksisterende bygningsmasse, dette er essensielt å tenke på når samfunnet skal bygges opp igjen etter korona-nedstengningen.

DEBATT: Commonwealth Fusion Systems og Equinor Skal Norge bidra til utvikling av fusjonsenergi?

Ved UiT Norges arktiske universitet er utvikling av fusjonsenergi nå et strategisk satsningsområde.

DEBATT: Biodrivstoff Et unødvendig angrep på 2025-målet

Hovedstrategien for nullutslipp bør være elektrifisering.

DEBATT: Norges romstrategi – Romstrategien har altfor lavthengende mål

Aldri har det vært enklere for selskaper og nasjoner å etablere seg i rombransjen. Dette åpner for nytenking i Norge, mener Eline Oftedal.

DEBATT: Autonome skip Autonomi er avgjørende for å sikre Norges konkurransefortrinn som sjøfartsnasjon

Autonomi er ikke et mål i seg selv, men det er et verktøy som kan hjelpe oss til noe større og viktigere, mener innsenderne.

DEBATT: Biodrivstoff Alle teknologier burde likebehandles

Vi trenger alle løsningene som bidrar med reduserte klimagassutslipp. Elbilen er selvsagt en viktig løsning, på samme måte som vi mener andre teknologier også er en del av løsningen.

DEBATT: Biodrivstoff Uredelig, Christina Bu?

«Bu slår om seg med kraftuttrykk og skjellsord i en slik grad, at ingen kan være i tvil om at noe har truffet henne på et ømt punkt».

DEBATT: Fakta om vindkraft Typisk norsk å sitte på hytta og klage over vindkraft

Det kunne vært meg: En litt halvfeit nordmann som sitter på hytta og klager over at mer og mer av naturen blir bygget ned av vindkraft. «Hva tenker de på? Det er jo snart ikke urørt natur igjen i dette landet?».

DEBATT: Equinor – Staten bør selge ut Equinors internasjonale virksomhet

Norge kan bane veien for fornybarsamfunnet, mener Ståle Gjersvold, konsernsjef i TrønderEnergi.

DEBATT: Biodrivstoff Alternative sannheter om alternative drivstoff

Drivkraft Norges livsløpanalyse er ikke god og redelig forskning, mener Norsk elbilforening.

DEBATT: Sjøfartsdirektoratet og nullutslipp Nullutsleppskrav om seks år hjelper ikkje verdsarvfjordane

Eit krav om nullutslepp berre i verdsarvfjordane frå 2026, slik Stortinget overraskande vedtok 3. mai 2018, reddar ikkje miljøet.

DEBATT: Strømpris og nettleie Hvem kan jevne ut strømbruken sin?

Hvordan kan man bruke strøm på andre tidspunkter enn i dag uten at det går utover livskvaliteten til sårbare grupper, spør innsenderne

DEBATT: Materialteknologi Fremtidens aluminium kan bli bedre og grønnere på en gang

Et stille kappløp som kan gi oss slankere aluminiumprodukter er i gang. Kommer deltakerne i mål, vil lettmetaller få økt kvalitet og bli mer klimavennlige samtidig.

DEBATT: Hydrogen Hydrogen kan bli «den nye oljen»

Kompetanse fra oljeindustrien kan bli avgjørende for det krafttaket som trengs.

DEBATT: Matsvinn Det er mulig å fjerne lukt og smak fra fiskeproteiner

Å fjerne ubehagelig lukt og smak fra proteinpulver av fisk har vist seg utfordrende. Men norsk forskning viser at målet ikke er langt unna. Det kan gi mindre matsvinn og mer utbytte, skriver innsenderne.

DEBATT: Autonome skip Autonome skip er fremdeles en god idé!

Autonome skip vil øke sikkerhet og konkurransekraft i verdens og Norges eldste og beste transportsystem: Sjøtransporten.

DEBATT: Nullutslippskrav i verdensarvfjordene – Nullutslippskrav i verdensarvfjordene forutsetter ny teknologi

Det finnes ikke tilgjengelig nullutslippsteknologi på markedet som løser utfordringen. Derfor er det fornuftig å utsette kravet til 2030, mener Tor Christian Sletner.

DEBATT: Selvkjørende skip Selvkjørende AI-skip – en dårlig ide?

Autonome skip langs kysten kan gi flere ulykker, skriver professor.

DEBATT: Miljøkrav til cruiseindustrien Cruiseindustrien vil ikkje utvikla null­utslepps­teknologi berre for 2-3 hamner i verdsarv­fjordane

Aurland kommune oppmodar Stortinget om å følgja tilrådinga frå Sjøfartsdirektoratet.

DEBATT: Grønnvasking La utslippsmålinger erstatte grønnvasking

Hyppigere målinger og analyser formidlet gjennom digitaliserte løsninger må til for å forstå miljøbelastningene fra industrien og i byer – og hvordan slike miljøavtrykk kan krympes.

DEBATT: Selvforsynt med energi Et soldrevet universitet selvforsynt med energi. Er det mulig?

Verdens første energiselvforsynte universitetscampus drevet av solenergi var ambisjonen jeg presenterte da jeg første gang i 2010 møtte ledelsen ved Cyprus International University (CiU). I dag er drømmen realisert.  Har vi noe å lære av dette eksemplet?

DEBATT: Oljekrise og fremtidens energimiks – Denne oljekrisen bidrar lite til det grønne skiftet

De som tror at dagens krise representerer et vendepunkt for oljekonsumet vil sannsynligvis ta feil, skriver TU-bidragsyter Jonny Hesthammer.

DEBATT: Bærekraftig matproduksjon – Kjøtt er viktig for bærekraftig og klimavennlig matproduksjon i Norge

Den tradisjonelle norske husdyrproduksjonen er viktig for klima og biologisk mangfold, skriver Sigrid Bratlie.

DEBATT: Innovasjon i krisetider – Vi kan ikke risikere å miste en generasjon virksomheter

Det må satses på kunnskapsintensive prosjekter som skyter ytterligere fart på teknologiutviklingen og digitaliseringen av Norge, skriver Øystein Eriksen Søreide.

DEBATT: Utslipp fra sementproduksjon – Betong er en del av klimaløsningen

Bygninger står for en betydelig andel av klimagassutslippene. Det gjelder spesielt hvis vi regner med materialene som inngår, skriver Ann Kristin Kvellheim og Katharina Bramslev.

DEBATT: Moderne havner – Fremtidens havner tar form i nord

Landstrøm og grønnere havnedrift er blant målsetningene i et samarbeidsprosjekt mellom havner i Lofoten og lokale nettselskap, skriver Arne Jakobsen og Arnt-Einar Litsheim

DEBATT: Støtteordninger for olje- og gassnæringen – Vi har ikke råd til å miste arbeidsplassene i olje- og gassnæringen nå 

Over 225 000 arbeidsplasser er avhengig av olje- og gassnæringen. Endringene i skatteregimet for oljenæringen er akkurat det samfunnet trenger, skriver Tommy Hansen.

DEBATT: Solenergi - Det er ikke økonomisk lønnsomt å produsere de mest miljøvennlige solcellene

Uten at det blir et konkurransefortrinn å produsere miljøvennlig, vil det være vanskelig for norske solcellebedrifter å overleve, skriver innsenderne

DEBATT: Solenergi – Solenergibransjen står i fare for å knekke

Solenergibransjen rammes nå av svak kronekurs og stor svikt i etterspørsel på grunn av økonomisk usikkerhet. Vi behøver en dobling av Enova-støtte nå, mener innsenderne.

DEBATT: Elektriske varebiler Norges klimapolitikk en fiasko siden 2006

Vi trenger bedre støtteordninger for å få flere utslippsfrie lastebiler på veiene, skriver kronikkforfatteren.

DEBATT: Oljekrise, koronakrise, kronekrise Vi bør vurdere å innføre euro i Norge. Før det er for sent

Kronekursen stuper. Ingen beskytter oss i valutamarkedet. Vi må våge å diskutere fordelene med å delta i euro-samarbeidet, skriver Paal Frisvold.

Fant 173 artikler. Viser 1–50.