Arkiv

Fant 92 artikler om emnet Klima [fjern] med artikkeltype Kommentar [fjern]

Tittel Dato

KOMMENTAR: Bærekraftig næringsliv – Koronakrisen er en mulighet, ikke en løsning

Går det tilbake til normalen, med økende utslipp av klimagasser, hjelper det ikke at veksten i økonomien kommer tilbake, mener TU-bidragsyter Bjørn Haugland.

KOMMENTAR: Kostnader og stabilitet for kraftproduksjon – Gass- og vannkraft er billigst, kjernekraft mest stabilt, mens kullkraft er avfallsverstingen

Alle energikilder produserer avfall i varierende mengder og farlighetsgrad. Fremtidens kraftmiks må maksimere fordelene og minimere ulempene, mener TU-bidragsyter Jonny Hesthammer.

KOMMENTAR: Energikilders material- og arealbruk – Kjernekraft er overlegen andre energikilder når det gjelder areal- og materialbehov

Areal- og materialforbruk er sentrale parametere som vi må forholde oss til når verden skal redusere sin avhengighet av fossilt, mener TU-bidragsyter Jonny Hesthammer.

KOMMENTAR: Norsk oljepolitikk Oljeforbruket: Har vi passert «peak demand»?

Koronakrisen kan ha bragt verdens oljeforbruk forbi «peak demand» – en historisk topp i etterspørselen. Hva er i så fall rasjonell politikk for oljelandet Norge?

KOMMENTAR: Utslipp og dødelighet for energikilder – Kjernekraft og fornybart er de tryggeste energikildene med de laveste utslippene

Få av oss frykter for livet når vi tenker på fornybart. Situasjonen er en helt annen når det gjelder kjernekraft, skriver TU-bidragsyter Jonny Hesthammer

KOMMENTAR: Beredskap i Norge Korona, flom og skogbrann – en krevende kombinasjon

Koronakrisen gjør det sannsynlig at vi i år kan måtte håndtere to eller flere kriser samtidig. Da er det spesielt viktig at vi er godt forberedt, skriver Per Morten Lund

KOMMENTAR: Redningspakker for oljebransjen Korona-krise og oljeskatt: Tør Høyre og AP å si nei til NHO?

Oljealderen er på hell. Norge må dempe oljeavhengigheten, ikke styrke den. De store pengene må brukes på grønne tiltak, mener Anders Bjartnes

KOMMENTAR: Koronaepidemi og oljekrise Denne oljekrisen kan faktisk komme til å bli den siste. Oljeindustrien er ikke lenger så relevant som den var

«Here we go again» - eller er det faktisk annerledes denne gangen, spør TU-bidragsyter Maria Moræus Hansen

KOMMENTAR: Rystad Energys havvind-studie Havvinddilemmaet må løses - ny studie gir innsikt

Ved å satse på flytende havvind vil Norge bidra til at denne nye klimateknologien skalerer raskt, og bidra til utslippskutt verden over, skriver TU-bidragsyter Ivar Slengesol.

KOMMENTAR: Klima og næringsliv – I en klimadebatt med stadig mer støy, lener næringslivet seg på vitenskapen

Vi går en bedre fremtid i møte. Denne fremtiden er det vitenskapen som har skapt grunnlaget for – ikke selvutnevnte eksperter, skriver Bjørn Kj. Haugland.

KOMMENTAR: Resirkulering av plast – Ansvaret for plastgjenvinning må flyttes over til næringen og avfallsanleggene 

Bransjens veikart for sirkulær plastgjenvinning er alt for forsiktig, skriver Brita Staal og Vilma Havas.

KOMMENTAR: Hav og klima Klimaendringer påvirker havet – hva betyr det for Norge?

Norge har teknologi i verdensklasse og naturgitte fortrinn. Løsningene for utslippskutt kan finnes i havrommet, skriver Ida Folkestad Soltvedt og Jan-Gunnar Winther

KOMMENTAR: Teknologi og kapitalisme – Andrew McAfee Når teknologi og kapitalisme fører til lavere forbruk, gir det håp for en presset klode

Det er foreløbig bare bekreftet for noen få land, men tegn tyder på at en viss kombinasjon av teknologi, demokrati og kapitalisme resulterer i redusert totalt forbruk av flere sentrale varer. Det kan gi håp for en hardt presset klode.

KOMMENTAR: Klimakur 2030 Vi trenger langt tøffere tiltak enn «Klimakur» for å kutte klimautslippene nok

Gode intensjoner er ikke nok for å kutte klimagassutslippene.

KOMMENTAR: Klima og næringsliv – Vi må begynne å se på klimakrisen som et kappløp om å finne de beste løsningene

Romkappløpet var et springbrett for samfunnsutvikling. Det kan også klimakrisen bli, mener TU-bidragsyter Bjørn Haugland

KOMMENTAR: Klima og miljø Når vitenskapelig usikkerhet blir en dårlig unnskyldning

Hvis vi tror på at menneske­skapte klimaendringer er reelle, kan vi bli nødt til å ofre det som vi anser for å være det gode liv. Derfor kan det være fristende å ikke lytte til forskningen.

KOMMENTAR: Klima og næringsliv – EUs «Green Deal» skal ikke bare redde oss fra klimakrisen, men også den neste finanskrisen

TU-bidragsyter Bjørn K. Haugland tror EUs «Green Deal» vil bli god butikk for grønt norsk næringsliv

KOMMENTAR: Skogbrannene i Australia – klimakrisen – Kostnadene ved ikke å gjøre noe med klimautfordringen er mange ganger så store som kostnaden ved å gjøre noe

Det som skjer i Australia illustrerer hvor alvorlige konsekvenser klimaendringer kan få. Tro ikke at vi i Norden vil bli skånet, skriver Jan Bråten.

KOMMENTAR: Europas kraftmarkeder EUs kvotemarked virker: Høye CO2-priser, billig gass og mer fornybar kutter utslipp

Kullet faller og erstattes med fornybar energi og gass i Europas kraftmarkeder. Høy CO2-pris betyr kraftig reduserte utslipp. Og slik reglene for kvotemarkedet nå er utformet, kan det ikke være tvil om at utslippskuttene i kvotesektoren er reelle.

KOMMENTAR: Hav og klima Havets år: 2020

Ingenting er viktigere enn havet, og 2020 blir et avgjørende år både for havet og for menneskeheten, mener bidragsyter Nina Jensen.

KOMMENTAR: Klima og næringsliv Tiåret som endrer alt i alle bedrifter

I tiåret som har gått, har næringslivet skjønt alvoret av jobben som må gjøres på utslippskutt. De som samarbeider om å gå først, vil lykkes frem mot 2030, skriver bidragsyter Bjørn Kj. Haugland.

KOMMENTAR: Global oppvarming Hvordan skal vi leve når verden blir varmere?

Glem å diskutere hva vi skal leve av etter oljen. Spør heller hvordan vi skal leve når verden blir et par grader varmere.

KOMMENTAR: Klima 2019 ble klimakampens år

Flere store selskaper melder om at de ansatte krever at de skal være mer ambisiøse på klima og miljø.

KOMMENTAR: Klimaendringer og infrastruktur Norge er ikke forberedt på stormen som kommer

Klimakrisen skaper enorm usikkerhet. Noe er imidlertid sikkert: Denne ukens uvær er bare en smakebit, og det er billigere å tilpasse norsk infrastruktur i dag enn å reparere i morgen.

KOMMENTAR: EU-kommisjonens klimamål Slutten på oljealderen er en enorm mulighet for et land med dyktige ingeniører og teknologer

Klimaendringene er en enorm industriell mulighet for de nasjonene som griper sjansen. Oljen redder ikke norsk økonomi når EU slutter med fossile brensler i 2050.

KOMMENTAR: Klima og næringsliv Klimakrisen er den nye oljen

Verden begynner å ta klimakrisen på alvor. Det byr på enorme utfordringer, men også muligheter for fossilnasjonen Norge, skriver bidragsyter Bjørn. K. Haugland.

KOMMENTAR: Norsk gass Gassen er et klimaproblem, ingen klimaløsning

Den norske gassfortellingen må skrives på nytt.

KOMMENTAR: Debatt Bør vi vurdere forbud mot versting-bilene?

Toppsjefen i IEA synes det er merkelig at politikerne ikke gjør noe med veksten i salget av SUVer. Kan det bli forbud mot biler som slipper ut mye CO2?

KOMMENTAR: IEA IEA-rapporten: Hva bør være Norges svar?

Årets utgave av IEAs World Energy Outlook er nok en fortelling om at klimautslippene øker og at vi er på feil kurs, skriver Anders Bjartnes

KOMMENTAR: EU vil innføre karbontoll Klimapolitikken kan være kostbar for EU, men for Norge kan den være lønnsom

EU planlegger å innføre karbontoll på varer.

KOMMENTAR: Nobels fredspris Skal vi hedre Greta Thunberg med noe, er lavere utslipp av klimagasser viktigere enn en fredspris

Nobelkomiteen ga ikke fredsprisen til verdens klimaforkjemper Greta Thunberg. Det kan være vel så bra for klimaet.

KOMMENTAR: Klimaendringer Bompengeprotester og hat i sosiale medier. Er det håp for Norge etter Greta Thunberg?

Mens en 16 år gammel jente setter søkelyset på verdens problemer, forsvinner framtidsperspektivene i den nyeste krangelen om den neste veibommen i Norge.

KOMMENTAR: Fornybar energi i Equinor Trenger Equinor yngre ledere og større endringsiver for ikke å bli utdatert?

Ingeniørstudentenes drømmearbeidsgiver er dyktige på olje og gass, men langt etter innen de viktige, nye teknologiene som verden trenger.

KOMMENTAR: Lagring av CO2 i Nordsjøen CO2-lagring kan bli det siste store industrieventyret i oljesektoren

Lagring av klimagasser kan ikke utsette overgangen til fornybare energikilder, men det kan bidra til en viktig mellomløsning – hvis prosjektet lykkes innen kort tid.

KOMMENTAR: Utbygging av vindkraft i Norge Lokale må høres og betales for teknologiske og industrielle inngrep

Ville du gitt bort noe gratis til en kommersiell aktør?

KOMMENTAR: Energibehov og atomkraft Bare ny kjernekraft kan dekke verdens behov for karbonfri balansekraft

Det er ingen troverdige analyser eller erfaring som viser at verdens kraftbehov i overveiende grad skal kunne bli dekket av variabel strøm fra sol og vind, skriver Kjell Traa, Torvald Sande og Ivar Sætre i Seniortanken.

KOMMENTAR: Klimagassutslipp ved offentlige innkjøp Stat og kommune stiller for svake klimakrav i anbudene

At utslippene ikke øker selv om investeringene gjør det, er en fattig trøst.

KOMMENTAR: Nasjonal plan for vindkraft Vi får bare mer behov for strøm – da må vi også ha mer vindkraft

Elektrifiseringen av Norge stopper heldigvis ikke, selv om Statkraft ikke vil satse på havvind og NVE vil verne mesteparten av kysten for vindproduksjon.

KOMMENTAR: Skolestreik for klimaet Ja til klimaskulk!

Det er bare å venne seg til trøkket fra barn og unge i klimasaken, skriver TUs Jan M. Moberg.

KOMMENTAR: Klimarisikoutvalget Klimaendringene kommer. Det er på høy tid å vurdere risikoen det medfører

Både myndigheter, næringsliv og privatpersoner vil merke endringene på økonomien, skriver TUs Tormod Haugstad.

KOMMENTAR: Equinors høstkonferanse Equinors strategiendring kan se ut til å ha styrket selskapets påvirkningskraft

TUs Jan Moberg kommenterer.

KOMMENTAR: Nytenkning kan gjøre næringen til en del av løsningen på klimaproblemene

Byggenæringen er en miljøversting, skriver adm.dir. Harald Vaagaasar Nikolaisen i Statsbygg og Marius Holm, daglig leder i Zero.

KOMMENTAR: Sirkulær økonomi - 21-prosesser – Norge mangler en nasjonal strategi for sirkulær økonomi

Norsk næringsliv er på noen områder verdensledende innen sirkulær økonomi. Men vi mangler en nasjonal strategi, skriver Arve Ulriksen.

KOMMENTAR: EUs nye fornybardirektiv EU vil du skal bli din egen strømprodusent

I år har EU-landene blitt enige om nye lover, målsetninger og regler for klimapolitikk og energibruk. Nå blir det lettere å bli sin egen strømprodusent.

KOMMENTAR: Klimautslipp fra biodrivstoff Biodrivstoff: – Langt større usikkerhet rundt «indirekte arealeffekter» enn Regnskogfondet gir uttrykk for

KOMMENTAR: Gjenbruk i byggebransjen – Gjenbruk av byggematerialer er helt nødvendig for at vi skal nå klimamålene 

– Selv om vi er klodens største konsumenter av råvarer, er det ingen som bygger med brukte materialer, skriver nyhetsleder Knut Bjørheim i TU Bygg.

KOMMENTAR: Frederic Hauge med all makt i Bellona Frederic Hauge har en Sam Eyde i magen

Bellona-sjefens gründer-nykker fikk resten av ledelsen til å gå, tror TUs Jan M. Moberg.

KOMMENTAR: Brukt fossil-bil eller ny elbil Hva er best? «Kjøpe nybrukt» fossil-bil eller stå på venteliste for ny elbil

Er det ok om din neste bil blir en fossilbil, spør TUs Jan M. Moberg.

KOMMENTAR: Droner Det skjer så mye på dronefronten at det er til å bli entusiastisk av

Svalbard er blitt et verdenslaboratorium for spennende teknologi, skriver TUs Jan M. Moberg.

KOMMENTAR: Arendalsuka 2018 Hva skjer når vi ser tilbake i 2030? Klarte vi å løse dagens utfordringer?

TUs ansvarlige redaktør Jan M. Moberg går igjennom spørsmålene.

Fant 92 artikler. Viser 1–50.