OLJE OG GASS

Yme-skandalen:
Ansatte og myndigheter refser sikkerhetsnivået

Verneombud melder om nye kritiske feil på Yme-plattformen, men føler de ikke blir tatt på alvor. Petroleumstilsynet mener regelverket brytes, og vurderer å gripe inn.

I HARDT VÆR: Ifølge Petroleumstilsynet bryter operatøren Talisman og leverandøren SBM sikkerhetsregelverket på Yme.
I HARDT VÆR: Ifølge Petroleumstilsynet bryter operatøren Talisman og leverandøren SBM sikkerhetsregelverket på Yme. Bilde: Maiken Ree
Ole K. Helgesen
22. feb. 2012 - 08:49

Strid mellom partene

Talisman Energy Norge AS (Tenas) er operatør for Yme-innretningen som bygges og eies av SBM Offshore (SBM). Det er mange underleverandører, utleieselskap og nasjonaliteter representert på Yme og de ansatte har bakgrunn fra ulike land.

Det gjenstår fremdeles mye arbeid før innretningen kan settes i produksjon. Lisenspartnerne har uttrykt bekymring for utviklingen, og relasjonen mellom Tenas og SBM er krevende og blant annet preget av uenighet om innretningens kvalitet.

Forsinket plattform

Innretningen ble installert på feltet i mai 2011, cirka to år forsinket. Det pågår nå omfattende ferdigstillingsarbeid, to floteller er knyttet opp til innretningen og cirka 300 personer arbeider med konstruksjonsaktiviteter, klargjøring og testing. Ingen kan si når plattformen kommer i drift.

STAVANGER: Petroleumstilsynet gjennomførte i januar tilsyn med styringen av sikkerhet og arbeidsmiljø på Yme. Det avdekkes store problemer ute på plattformen.

– Flere av de ansatte hos underleverandører og utleieselskap ga uttrykk for mangel på tillit til SBM, skriver Ptil.

Det meldes om mangelfull planlegging av arbeidsoppgaver, tidspress, konfronterende ledelsesstil og tilfeldighet i anvendelse av skiftordninger.

Les også: Yme-plattformen kan være ubrukelig

Nye feil på Yme-plattformen: Skandalen bare vokser og vokser

Ptil kan gripe inn

Informasjonsrådgiver i Ptil, Eileen Brundtland, sier til Teknisk Ukeblad at tilsynet følger opp disse forholdene, både ved tilsyn og ved jevnlig kontakt med operatør.

– Vi er opptatt av at sikkerhet og arbeidsmiljø blir ivaretatt for alle som arbeider på Yme-innretningen i prosjektfasen. Og vi er opptatt av at det endelige produktet blir slik at krav til sikkerhet og arbeidsmiljø er ivaretatt.

– Vurderes fortløpende

Foreløpig har Ptil nøyd seg med å kreve tiltak knyttet til påviste avvik, men tilsynet avviser ikke at det kan bli aktuelt at Ptil tar i bruk sterkere virkemidler.

– Vi vil bruke de virkemidlene som vi anser som nødvendige. De vurderes fortløpende, sier Brundtland.

Ptils reaksjonsmuligheter spenner fra dialog til pålegg, nedstenging av felt, dagbøter og utestenging fra virksomheten.Manglende tillit

De ansatte ga overfor Ptil uttrykk for at de var usikre på om SBM hadde kompetanse og kapasitet til å styre prosjektet.

– En HMS-kultur preget av manglende tillit til SBM kan ha betydning for sikkerheten ved at dette påvirker graden av åpenhet og rapportering. Noen av de ansatte sa i intervju at de ikke tok seg bryet med å rapportere sikkerhetsmessige forhold, fordi de ikke hadde tillit til at SBM ville ta dette videre i sitt system, skriver Ptil.

– Flere sikkerhetskritiske kvalitetsfeil

Under tilsynet kom det også opplysninger om at de kan være enda flere feil på plattformen enn det som allerede er avslørt.

– Det fremkom under intervju med nyvalgt verneombud at det kan foreligge sikkerhetskritiske kvalitetsfeil i flere sveiseskjøter enn de som hittil er identifisert for reparasjon. Verneombudet opplevde det som vanskelig å fremme slike forhold for SBM og han gav uttrykk for manglende tillitt til at SBM ville ta en slik rapportering alvorlig.

Ptil skal følge dette opp videre.

– Denne saken ligger utenfor tilsynsaktivitetens arbeidsomfang og Ptil vil ha separat oppfølging av dette, står det i rapporten.

Brudd på regelverket

Ifølge Ptil bryter operatøren Talisman og leverandøren SBM sikkerhetsregelverket.

– Det var mangelfull tilrettelegging for arbeidstakermedvirkning. En verneombudsordning som dekker alle aktivitetsområder, selskaper og ansatte var ikke på plass, men det arbeides med å få valgt verneombud og etablert en fungerende ordning. Samordning av annet HMS-arbeid var også mangelfullt. Det er påvist et avvik fra regelverket og et forbedringspunkt for disse forholdene, skriver Ptil.

Mer trøbbel for YmeLes mer om Yme-skandalen:

Talisman vil ut av Nordsjøen

Varsler til Oljedirektoratet: Vil hugge opp Yme-plattformen

Operatøren: – Plattformen tilfredsstiller ikke norsk regelverk

– Yme er operatørens ansvar

Yme-skandalen: Petroleumstilsynet kan gripe inn

100 milliarder i kostnadssprekker

Gigantsmell på Yme og Valhall

Les mer om: