ARKIVNYHETER

Volda Maskin får siste jobb på Kvivsvegen

Siste anleggskontrakt på Kvivsvegen skal snart underskrives. Hvis ingen klager innen 20. januar, går oppdraget til Volda Maskin.
Siste anleggskontrakt på Kvivsvegen skal snart underskrives. Hvis ingen klager innen 20. januar, går oppdraget til Volda Maskin. Bilde: Ill.: Statens vegvesen

Da anbudene ble åpnet, lå Volda Maskin nesten 6 millioner lavere enn nærmeste konkurrent. Det gjør en klage lite sannsynlig. Dessuten er det bare to dager til klagefristen går ut.

Oppdraget består i å anlegge de to sørligste kilometrene på Kvivsvegen. Strekningen ligger i Hornidal kommune i Nordfjord, og går mellom Lødøen og Grodås hvor Kvivsvegen møter nåværende fylkesveg 60. Videre skal 1 170 meter av fylkesveg 60 legges om, vegstrekningen som blir overflødig skal fjernes og kommunale VA-ledninger som berøres av utbyggingen skal legges om.

To store natursteinsmurer med et samlet areal på 3 000 kvm inngår i prosjektet. Den høyeste får et støpt fundament.

Denne entreprisen får et masseunderskudd som blir dekket med sprengstein fra Kvivstunnelen. Byggematerialer til natursteinsmurene må hentes andre steder. Tunnelsteinen kan ikke brukes, den har for mange borhull.

Kvivsvegen er kostnadsberegnet til 1,045 milliarder 2008-kroner. I dag tyder alt på at dette overslaget holder. Tidligere planla Vegvesenet snorklipping i oktober 2012. Nå er den framskutt med en måned. Vegen får status som E 39 når den er ferdig. Fergesambandet Volda-Folkestad blir beholdt etter omleggingen, men det vil ikke lenger inngå i europavegnettet.

Det som gjenstår på Kvivsvegen når den siste anleggskontrakten er underskrevet, er noen leveranser av utstyr. 17. januar var det anbudsåpning for levering av vifter til de tre lengste tunnelene, Kvivstunnelen (6563 m), Kalvatntunnelen (1627 m) og Fyrdsbergtunnelen (1182 m). Tilsammen 40 vifter skal monteres, 24 i den lengste tunnelen og 8 i hver av de korteste.

Seks bedrifter har gitt anbud på vifteleveransen. Lavest ligger Bemel Norge med 2 580 000 kroner. Samme firma har gitt et alternativt anbud på 2 731 200 kroner, som er det nest laveste. Det er basert på at man monterer 48 vifter i de tre tunnelene i stedet for 40.

Ytterligere to entrepriser skal lyses ut. Den ene gjelder levering og montering av utstyr for radiokommunikasjon, den andre levering og montering av skiltmateriell for dagsonene og leskur for bussholdeplasser.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.