KRAFT

Vindkraft skaper få arbeidsplasser

VENTETID: Finanskrisen har kuttet ventetiden på vindturbiner og svenkse bønder gleder seg.
VENTETID: Finanskrisen har kuttet ventetiden på vindturbiner og svenkse bønder gleder seg.Bilde: Colourbox
Ole K. Helgesen
2. sep. 2009 - 09:48

Land, antall arbeidsplasser (utgangen av 2008):

 • Østerrike 700
 • Belgia 2,000
 • Bulgaria 100
 • Tsjekkia 100
 • Danmark 23,500
 • Finland 800
 • Frankrike 7,000
 • Tyskland 38,000
 • Hellas 1,800
 • Ungarn 100
 • Irland 1,500
 • Italia 2,500
 • Nederland 2,000
 • Polen 800
 • Portugal 800
 • Spania 20,500
 • Sverige 2,000
 • Storbritannia 4,000
 • Resten av EU 400
 • TOTAL 108,600

Kilde: Den europeiske vindkraftforeningen Ewea.

EU har installert 64949 MW vindkraft

Petroleumssektoren står i dag for mer enn en fjerdedel av norsk verdiskaping, og ifølge Olje- og energidepartementet er opp til 200 000 personer ansatt i petroleumsrelatert industri i Norge.

Mange politikere håper at en storstilt satsing på vindkraft og annen fornybar energi skal erstatte arbeidsplassene som går tapt når petroleumseventyret tar slutt.

Men tall Teknisk Ukeblad har samlet inn, viser at vindkraft ikke skaper mange arbeidsplasser.

Fem ansatte per vindpark

I Statkrafts konsesjonssøknad for Kvenndalsfjellet vindpark på 80 til 120 MW kommer det frem at det i anleggsfasen av prosjektet vil kunne medgå inntil 300 til 450 årsverk nasjonalt.

Anleggsfasen vil vare opp til to år. I driftfasen vil vindkraftverket gi fem - seks direkte arbeidsplasser.

Ifølge en rapport fra Zero vil vindkraftutbygginger i Norge gi tre årsverk per MW i selve utbyggingsfasen, mens det i driftfasen kun vil skapes 0,04 årsverk per MW installert effekt.

Og kostnadene for vindkraftutbygging ligger så høyt som 10 til 15 millioner kroner per MW.

– Sløsing

Hallvard Slettevoll, leder av foreningen "Stopp raseringen av kysten", sier det er latterlig at Norge skal subsidiere vindkraft.

– Det er ingen grunn til at vi skal sløse bort penger på kostbare vindkraftparker som ødelegger norsk natur og nesten ikke skaper arbeidsplasser. Til og med Enova innrømmer at dette har lav sysselsettingseffekt, hevder Slettevoll.

Enova, statens organ for støtte til fornybar energi, vil ikke bekrefte påstanden overfor Teknisk Ukeblad.

– Vi har ingen tall på hvor mange arbeidsplasser vindkraftutbygging kan gi. Men de lokale selskapene fremhever at det skapes viktige arbeidsplasser i lokalmiljøet under anleggsperioden, og i driftsperioden vil det være behov for arbeidskraft til vedlikehold, sier kommunikasjonsrådgiver Evy Aspheim.

– Jobber går tapt

I Europa er det skapt litt over 100 000 jobber innen vindkraft, men dette har kostet hundrevis av milliarder kroner. Bare i fjor ble det investert 90 milliarder kroner i vindkraft i EU.

Og argumentet om at en storstilt satsing på fornybar energi skaper mange nye arbeidsplasser blir stadig oftere utfordret i de europeiske landene.

En studie fra Rey Juan Carlos-universitetet i Madrid konkluderer med at Spanias satsing på fornybar energi har ført til at det har forsvunnet mer jobber enn det har blitt skapt.

Ifølge studien koster hver MW vindkraft fire arbeidsplasser i den generelle økonomien fordi kostbar vindkraft reduserer kjøpekraften til spanjolene og fordi selskaper flytter produksjonen til land som har rimeligere strøm.

Spania har brukt hele en million euro per vindkraft-arbeidsplass.

Obama

Debatten har også blomstret opp i USA etter at president Barack Obama lovet å skape titusenvis av arbeidsplasser innen fornybar energi.

– Vi vet ikke om en storsatsing på fornybar energi er positivt for arbeidsmarkedet. Det er mange ukjente faktorer, og det har blitt forsket for lite på dette, sier økonomiprofessor Keith Schwer ved University of Nevada til avisen Las Vegas Sun.