KRAFT

Vindkraft legges på is

TURBINER I VEIEN GIR NYTT MARKED: Merking av vindturbiner er et nytt og meget aktuelt område for Ocas.
TURBINER I VEIEN GIR NYTT MARKED: Merking av vindturbiner er et nytt og meget aktuelt område for Ocas.Bilde: Ingeniørforlaget

Rett før statsbudsjettet kom, lanserte Enoksen sin nye støtteordning for fornybar energi.

Vindkraft får 8 øre i påslag per kilowattime strøm som produseres.

Dårligere enn lovet

– Da det ble brudd i forhandlingene om et svensk/norsk elsertifikatmarked, sa energiminister Odd Roger Enoksen at den nye norske ordningen skulle bli minst like god som den svenske. Nå ser vi at den ligger langt under, sier divisjonsdirektør Kenneth Brandsås i NTE.

Konserndirektør Ole Dønnestad i Agder Energi samstemmer:

– Få aktuelle vindkraftprosjekter vil fatte investeringsbeslutning nå. Det er synd. I Sverige kan du få en mulig støtte opp mot 27 øre/kWh. Det betyr at det vil bli bygget på steder med mye dårligere forutsetning enn vi har her i Norge, sier Dønnestad.Dårligere økonomi

NTE har fått konsesjon for Ytre Vikna vindpark, et anlegg som kan gi opp til 250 MW.

– Vi sitter nå og regner på det. Økonomien i prosjektet har blitt dårligere med den nye støtteordningen, og vi trenger tid på å konkludere om det er lønnsomt, sier Brandsås.

Han tror flere vindkraftprosjekter vil bli lagt bort.

Høyere håp

– Det er ingen tvil om at de fleste hadde forhåpninger om et betydelig høyere støttenivå, sier divisjonsdirektøren.

Også i Agder Energi er man skuffet over regjeringens satsing på vindkraft.

– Vi vurderer summen av kraftpris og støtteordning som utilstrekkelig for å utløse ny vindkraft, sier konserndirektør energi Ole Dønnestad. – Det er synd at ikke støtteordningene blir gode nok når vi er i en situasjon der Norge skriker etter kraft, mener han.Dyrere vindturbiner

Agder Energi har jobbet for å realisere 1 TWh ny vindkraft. Selskapet skal nå se på økonomien i de forskjellige prosjektene.

– Det er også et stort press i leverandørmarkedet på levering av utstyr til vindturbiner. Blant annet er stålprisen høy, noe som fordyrer tårnene. Mens prisen per MW tidligere var 8-9 millioner kroner, trenger vi nå 10-11 millioner per MW, sier Dønnestad.

Dette skyldes blant annet stor global etterspørsel etter komponenter til vindmøller.

Innfrir neppe

Informasjonsansvarlig Torbjørn Steen i Statkraft tror neppe regjeringens høye ambisjoner om ny fornybar kraft blir innfridd med den nye støtteordningen.

– Vi synes ordningen med et fast påslag er god, fordi den er langsiktig og forutsigbar. Men støttenivået er så lavt at det neppe vil utløse investering i mange nye prosjekter, mener Steen.

Nett-problem

Statkraft har blant annet sendt melding om en ny, stor vindpark i Finnmark, Nordkyn vindpark, til NVE.

– Vi vil vurdere økonomien nærmere fra prosjekt til prosjekt. Nordkyn er uansett så stort at det ikke kan realiseres uten nye investeringer i sentralnettet. Dersom vi får nettforsterkninger i Finnmark, er det aktuelt, sier Steen.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.