Vill vest i oljefrakt

Vill vest i oljefrakt
Utvinningen fra Bakken-formasjonen har tatt av de siste årene. Infrastrukturen i området er dårlig, og har blitt kalt "vill vest" innen oljefrakt. Bilde: Håkon Jacobsen

Dette er saken:

  • Statoil og Brigham Exploration Company har inngått en avtale der Statoil byr 4,4 milliarder dollar for samtlige aksjer i Brigham.
  • Brigham Exploration benytter avanserte metoder for å systematisk lete, utvikle og produsere olje og gass på land i USA.
  • Selskapet har en sterk posisjon i oljeforekomstene Bakken og Three Forks i Williston-området i Nord-Dakota og Montana, som er blant de største i USA.
  • Transaksjonen sikrer Statoil anslagsvis mellom 300 og 500 millioner fat oljeekvivalenter.
  • Kommersiell oljeproduksjon fra tette bergarter er forholdsvis nytt, men har økt betraktelig de siste årene. Oljen som blir produsert fra slike tette bergarter har en lett råoljekvalitet.
  • For å få ut oljen bruker man de samme teknologiene som i skifergassproduksjon. Horisontale brønner blir boret inn i de oljeførende lagene.
  • Oljebrønner produserer mest i en kort periode i starten, før produksjonen synker til et lavere, jevnt nivå. Da kan brønnene produsere olje i flere tiår.
  • Olje fra tette bergarter (tight oil) må ikke forveksles med oljeskifer. Oljeproduksjonen fra Brighams områder i Bakken gir mindre CO2-utslipp per fat enn oljen som produseres på norsk kontinentalsokkel


Statoil kalte inn til pressekonferanse på kort varsel i dag, etter at de slapp nyheten om oppkjøpet av Brigham Exploration Company og inntoget i oljeforekomstene i Bakken-formasjonene.

Oljeforekomstene i Bakken- og Three Forks-formasjonene er blant de største i USA. Ulike kilder har estimert de teknisk utvinnbare ressursene til mellom 5 og 24 milliarder fat oljeekvivalenter, over et område på hele 38.000 km².

Det store spennet gjenspeiler umodenheten i industrien rundt tight oil.

Les også: Statoil inn i olje-bonanza

Produksjonsboom

– I tråd med at industrien har fått bedre forståelse for området, har også anslagene økt for hvor mye man tror man kan få ut. Dette er en umoden industri og det er et område i rask utvikling, med en raskt økende produksjon. Reserveanslagene øker hyppig med fornyet kunnskap, sa Lund på pressekonferansen.

Hele Bakken-området er nemlig i sterk utvikling, med en produksjon som har gått fra nesten null til rundt 400.000 fat oljeekvivalenter per dag i juli i år. Lund sier utvinningen vil kreve stort fokus innen HMS, og at bedriften skal innfri strenge sikkerhetskrav.

Ikke nok kapasitet

For kort tid siden skrev Reuters at Bakken-oljen har skapt en slags “vill vest” innen frakt av olje. Siden utvinningen har økt såpass raskt, har det ikke vært tilstrekkelig kapasitet i rørledningene for å frakte alt oljen.

Direktør for rørledningsselskapet Enbridge sier at rørledningssystemet og jernbaneinfrastrukturen i området henger bak den stadig økende produksjonen.

– Det er vill vest her for øyeblikket. Jeg hører historier om tog som lastes av menn som står oppå toget mens de holder slangen, med en vannslange i andre hånden som sikkerhetssystem, sa Steve Wuori i Enbridge under en konferanse forrige uke.

Bakkenformasjonen USA, tight oil
Bakken-formasjonen strekker seg over et enormt område på 38.000 km2 Statoil

Må bygge rør

Statoil-direktør Helge Lund sier at de har utfordringer rundt infrastrukturen i området.

– Andre får bruke de betegnelsene de vil, men det er viktig at det bygges infrastruktur for å unngå mest mulig veitransport. Det er også viktig å bygge rørledninger som går ut av området og inn til Mexicogolfen. I dag er det stort sprik mellom verdensmarkedsprisen og den prisen vi får for oljen i Bakken-området fordi det mangler transportkapasitet. Vi har lagt til grunn at det spriket vil vare i flere år, til man får tilstrekkelig transportkapasitet på plass, sier Lund til Teknisk Ukeblad.

Det er nemlig slik at man får lavere pris for oljen i området rundt Bakken-formasjonen enn i andre regioner.

Lave CO2-utslipp

Statoil tok tidlig steg inn i ukonvensjonelle ressurser med oppkjøp i Marcellus i 2008 og i Eagle Ford i 2010. Nå går selskapet inn i Bakken-formasjonen som gir selskapet direkte operatørskap. Det er et viktig poeng for Statoil.

Operatørskapet gir også Statoil tilgang på 690 kilometer med rørsystemer for frakt av hydrokarboner og vann.

Selv om ressursen skiller seg fra skiferolje, ved at den er en lett olje av høy kvalitet som er bundet til tette bergarter, utvinnes den på samme måte ved hjelp av fraktureringsteknikk.

Operasjonen krever mye vann, men Statoil mener det gir lavere CO2-utslipp en det i dag er i gjennomsnitt på norsk sokkel.

Formalisert neste år

– Og det på tross av at det fakles en del gass fra utvinningen. Det ønsker Statoil å gjøre noe med, og dermed redusere utslippene ytterligere, mener Lund.

Oppkjøpet gjenstår fortsatt å formaliseres, og Statoil regner med å ha gjennomført transaksjonen i løpet av første kvartal 2012.

Les mer om: