ARBEIDSLIV

Vil styrke samarbeidet

- Jeg søkte stillingen fordi Sintef er en veldig spennende organisasjon, dessuten synes jeg grensesnittet mellom forskning og forrenting er meget spennende, sier han.

Den 41 år gamle trønderen Morten Loktu er i Teknisk Ukeblad tidligere sammenlignet med lektor Tørdal fra Stompa-filmene - stor, romslig og med et tydelig gemytt. Som helt nyansatt vil han imidlertid ikke flagge bastante synspunkter:

- Jeg kjenner Sintef som kunde, det er en god leverandør. Jeg tror det er et uforløst potensial i å markedsføre tjenester på tvers av fag- og instituttgrenser, sier han.

Universitetene viktige

- Forholdet mellom Sintef, Universitetet i Oslo og NTNU må styrkes. Vi er helt avhengig av et godt utdannings- og grunnforskningssystem.

Loktu forlater en industri som er kritisert for å satse for lite på forskning til fordel for et institutt som er helt avhengig av at industri og offentlig forvaltning kjøper FoU-tjenester. Til tross for nedbygging av industriarbeidsplasser frykter han ikke at markedet til Sintef skal forsvinne.

- Nei, det vil snarere øke. Samfunnet blir mer og mer kunnskapsintensivt, men det vil kreve omstilling både hos oss og hos kundene. Jeg er optimistisk; skal det gå bra for Norge, det gå bra for en bedrift som Sintef.

Den nye Sintef-direktøren erklærer seg enig i at næringslivet bør forske mer.

- Jeg tror det offentlige kan utløse mye investeringer i FoU ved å sette inn midlene på riktig måte, ikke bare bevilge mer penger. Det er viktig å se på hele verdikjeden fra utdanning og grunnforskning i det ene ytterpunktet til den anvendte industrirettede forskningen i det andre ytterpunktet.

20 kandidater

Styreleder Tom Ruud i Sintef satt med drøyt 20 kandidater, hvorav fem kom til finalen.

- Vi hadde både interne og eksterne kandidater, og to av de fem i finalen var kvinner, sier styrelederen.

Fire kvalifikasjoner sto øverst på listen ved ansettelsen: Valget skulle falle på en person med forretningserfaring, som kan lede kompetent og høyt utdannede mennesker, som kan representere Sintef i det offentlige rom og som kan samarbeide med universitetene.

- I tillegg så vi det som positivt at kandidaten søkte selv, understreker Ruud.

Morten Loktu er 41 år gammel, han er gift og har tre barn. Han er født og oppvokst i Trondheim og var ferdig sivilingeniør fra allmennavdelingen ved NTH, studieretning for operasjonsanalyse og administrasjon, i 1984.

Før Loktu var i Statoil, arbeidet han for Saga Petroleum og Servi Hydraulikk AS. I Statoil har han også ledet forskningssenteret på Rotvoll.

Som Sintef-direktør får han en årslønn på 1.350.000 kroner. Det er ingen bonusavtaler knyttet til lønnen. Pensjonsordningen sikrer direktøren 66 prosent av lønnen etter fylte 67 år, det er lineær opptjening. Oppsigelsestiden er seks måneder. Skulle han bli oppsagt, får han etterlønn i ett år, avregnet mot annen inntekt.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.