KRAFT

Vil hindre kvotesvindel

Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) ville ikke røpe hvordan og når regjeringen har tenkt å endre på dagens avgiftsfritak for elbiler.
Finansminister Sigbjørn Johnsen (Ap) ville ikke røpe hvordan og når regjeringen har tenkt å endre på dagens avgiftsfritak for elbiler. Bilde: Sigurdsøn, Bjørn
Trond Gram
26. feb. 2010 - 11:22

Før jul i fjor avslørte Europol massiv svindel med CO2-kvoter. Totalt var rundt fem milliarder euro unndratt moms, tilsvarende vel 40 milliarder kroner.

Nå fremmer regjeringen strakstiltak for å hindre momssvindel med klimakvoter.

– Merverdiavgiften er en av velferdsstatens viktigste inntektskilder. Å bekjempe forsøk på å stjele fra fellesskapet har alltid høy prioritet, sier finansminister Sigbjørn Johnsen i en melding.

Nødvendig med hastetiltak

Ifølge ham gjør tilfellene av momssvindel i EU, som ble avdekket før jul, det nødvendig med hastetiltak for å fjerne slike muligheter i Norge.

Ifølge Finansdepartementet er svindel ved omsetning av klimakvoter i utgangspunktet en enkel form for momssvindel der selger på ordinært vis krever moms fra kjøper, men ikke innberetter denne omsetningen til staten.

Bakgrunnen for at kvotesystemet lett kan rammes av svindel er blant annet at klimakvoter handles raskt og har høy verdi. På kort tid kan det genereres store summer oppkrevd moms før svindlerne forsvinner uten at momsen er betalt til staten.

Kan komme til Norge

I fjor høst la EU-kommisjonen frem et forslag om endringer i EUs merverdiavgiftsdirektiv, som på midlertidig basis gir medlemslandene mulighet til å benytte oppkrevingsmåten med omvendt avgiftsplikt ved handel med klimakvoter mellom næringsdrivende.

Siden Norge er tilknyttet EUs kvotesystem har vi like momsregler som unionen. Men etter hvert som flere land kommer med tiltak mot svindel, øker risikoen for at slik svindel kan flyttes til Norge.

Endrer momsinnkreving

Derfor mener Finansdepartementet det er viktig at det gjennomføres tiltak så snart som mulig for å demme opp for slik svindel også her i landet.

Nå foreslår departementet å endre reglene slik at innkrevingen av moms på dette området slik at det blir kjøper av kvotene som skal beregne og betale moms, såkalt omvendt avgiftsplikt. Ifølge departementet vil dette være en relativt enkel måte for å unngå momssvindel. I dag er det selgeren som beregner og oppkrever moms.

– Under forutsetning av at forslaget vedtas av Stortinget, vil norske næringsdrivende som kjøper og selger klimakvoter måtte legge om sine rutiner med kort varsel, skriver departementet i meldingen.

Les mer om:
Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.