KRAFT

Vil ha ny fornybar energi ut av OED

PRIVILIGERT: Ake Kværners sjef Inge Hansen føler seg priviligert som kan forlate et Aker Kværner i i godt gjenge. ¿ Vår stiuasjon har aldri vært så bra som nå og derfor føles det godt å ta fatt på nye oppgaver, sier han.
PRIVILIGERT: Ake Kværners sjef Inge Hansen føler seg priviligert som kan forlate et Aker Kværner i i godt gjenge. ¿ Vår stiuasjon har aldri vært så bra som nå og derfor føles det godt å ta fatt på nye oppgaver, sier han.

Olje- og energiminister Åslaug Hagas kongstanke er å bringe Norge inn i den fornybare tidsalder.

EU har pålagt seg selv strenge klimamål for å bedre miljøet.

Hagas visjon er at Norge kan bli en storeksportør av fornybar energi, hovedsaklig ved hjelp av vindmøller til havs.

Bredt spekter

Olje- og energidepartementet håndterer alt av energiproduksjon i Norge. Den omfattende jobben med å utvikle nye fornybare energikilder, bør imidlertid ikke Hagas departement ha ansvar for, mener tidligere leder av Statoil og Aker Kværner, Inge K. Hansen.

- Vi står overfor store utfordringer når det gjelder utviklingen av norsk olje og gass på norsk sokkel. Jeg tror ikke OED har den drivkraften som skal til for å få store ting til å skje innenfor fornybar energi. Dette må skje hos noen som virkelig har eierskap i dette, som har miljøengasjementet i seg. Derfor mener jeg ansvaret for ny fornybar energi må legges til Miljøverndepartementet (MD, red anm), sier han.

Med ny fornybar energi mener Hansen de mer eller mindre nye energikildene som vindkraft, bølgekraft, tidevannskraft og bioenergi. Den tradisjonelle vannkraften bør OED fortsatt ha ansvaret for.Kamp om ressurser

I dag mener han det er for stor kamp om ressursene i OED. Hansen vil heller bygge opp ressurser på energifeltet i MD, for å unngå at satsingen på den nye fornybar energi blir skadelidende. OED vil han beholde som et sterkt petroleumsorientert departement, med hovedfokus på å gjøre norsk sokkel verdensledende på miljøvennlig olje- og gassproduksjon. Den jobben mener han er krevende nok i seg selv.

- Fornybar energi er et altfor viktig tema til at det bare skal være et venstrehåndsarbeid. I dag opererer flere departement som små miljøverndepartement. Også OED ser på seg selv som et sterkt miljøverndepartement. Jeg mener MD må gjøres til den sterke parten, man kan ikke fortsette å vanne ut det miljøansvaret MD har, sier Hansen.

Haga-avvisning

Hansen møter imidlertid motbør, både fra statsråd Åslaug Haga, og fra en med fartstid fra både OED og MD.

Øyvind Håbrekke, assisterende direktør i Energibedriftenes Landsforening (EBL), var statssekretær for Kristelig Folkeparti i OED under tidligere olje- og energiminister Einar Steensnæs og i MD under tidligere miljøvernminister Knut Arild Hareide. Han tror ikke Hansens forslag vil gagne miljøet.

- Å plassere satsingsområder i riktig departement er alltid viktig, men til syvende og sist er det alltid spørsmål om politisk vilje og lederskap, om man faktisk leverer varene, mener Håbrekke, som presiserer at han uttaler seg på egne vegne ut i fra sine erfaringer i begge departementer.Fraråder

Dersom ansvaret for fornybar energi skal plasseres i MD, bør hele ansvaret for energipolitikken også følge med, fordi temaene henger så nært sammen, mener Håbrekke. All energiproduksjon har miljøbelastninger, derfor mener han det er fullt mulig å flytte ansvaret. Men han vil ikke anbefale det.

- Jeg kunne for eksempel godt tenke meg å få ned utslippene i transportsektoren, men løsningen kan ikke være å putte alt som er viktig for miljøet inn i MD. Hvis miljøvernministeren blir fagstatsråd på andre områder enn miljø, kan han eller hun bli svekket som miljøvernminister, og MD bli svekket som et rent miljødepartement, mener Håbrekke.

Dessuten tror han flytting av energiansvaret vil føre til at mange vanskelige miljøvurderinger og avveininger ikke kommer like godt til syne for regjering, og dermed for offentligheten. Årsaken er at mange av avveiningene gjøres internt i ett departement.

Olje- og energiminister Åslaug Haga er sterkt uenig i Hansens forslag. Les mer om dette i ukens Profil med Haga.

Les mer om:
Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.