Vil ha klarere signaler fra EU

Vil ha klarere signaler fra EU
Dr. Rainer Seele i Wintershall, Gerhard Schröder og Ola Borten Moe har debatt rundt hvilken rolle Norge skal spille i EUs fremtidige energimiks. Bilde: Håkon Jacobsen

– Når vi vurderer fremtiden for norsk gass, er vi avhengige av klare signaler fra europeiske beslutningstakere. Det har vært svært diffust her, og vi har ikke fått tydelig tilbakemelding, sa olje- og energiminister Ola Borten Moe under en konferanse om europeisk energiframtid i Oslo i dag.

Bakteppet for konferansen var å diskutere hvordan Norges rolle skal være i forhold til en sikker, ren og bærekraftig energiforsyning til Europa.

Store investeringer

Borten Moe brukte anledningen til å sette fokus på den europeiske energidebatten, og hvorvidt norsk gass er en del av fremtidens bilde.

– Det er avgjørende hvilke signaler vi får. Med unntak av Snøhvit går nesten all vår gass i eksport til EU. Med det vil kreve store beslutninger og investeringer i fremtiden med for eksempel gassrør. Da må vi ha en sikker mottaker i andre enden, sa Moe.

Gerhard Schröder, tidligere forbundskansler i Tyskland, sier Norge vil bli mer viktig for europeisk energiforsyning. (Foto: Håkon Jacobsen) Håkon Jacobsen

Gassens gullalder

Den tidligere forbundskansleren Gerhard Schröder var også til stede, og han påpekte Norges viktige rolle i Tysklands energisikkerhet i lys av at landet har vedtatt å legge ned all kjernekraftverk innen 2020.

Til Teknisk Ukeblad utdyper han:

– Vi trenger en ny energimiks med tre perspektiver: Vi må spare energi, investere massivt i fornybar energi, men vi trenger også fortsatt fossile energibærere i årene fremover. De mest miljøvennlige energibærerne innenfor de fossile er gass. Det blir en gulltidsalder for gass, og der kommer Norge inn i bildet, sa Schröder.

Finnes ingen energipolitikk

Schröder sier seg også enig i Borten Moes uttalelser om den europeiske energipolitikken.

– Det finnes for tiden ingen europeisk energipolitikk. Jeg frykter at det vil ta tid før dette kommer på plass, og jeg er glad jeg ikke lenger er med i energipolitikken, sa den tidligere forbundskansleren til en fullsatt sal i Ekebergrestauranten.

I debatt: LO-leder Roar Flåthen, NHO-president Kristin Skogen Lund, energiminister Ola Borten Moe, tidligere forbundskansler Gerhard Schröder og Wintershall-direktør Dr. Rainer Seele. Håkon Jacobsen

Økende import

Norge spiller en viktig rolle som energiforsyner til Tyskland, med 32 prosent av gassforsyningene fra Norge. Når landet skal fase ut atomkraftverkene blir ikke Norges rolle noe mindre viktig i de kommende tiårene.

– Tysklands importavhengighet vil øke. Skal vi sikre vår fossile energiforsyning må vi ha flere ben å stå på. Derfor er det to partnere som er svært viktige for oss, nemlig Norge og Russland, sa Schröder.

Han tar til orde for et norsk-tysk energipartnerskap med Russland.

Partnerskap med Russland?

Direktøren for den tyske energigiganten Wintershall, Dr. Rainer Seele, understreket viktigheten av strategisk samarbeid også med Russland.

– Vårt partnerskap til Gazprom er et godt eksempel. Det har nå vart i 20 år, og jeg tror det har vært så vellykket fordi vi er likevektige. Nå ønsker vi å bygge oss vår portefølje i Norge. Og vil fordoble antall ansatte i Stavanger i løpet av de neste to årene. Vi håper på støtte fra den norske regjeringen til å etablere oss her. Vi kan forsikre Borten Moe om at vi kommer til å oppfylle alle kriterier, men vi håper dere vil ta hensyn til våre tidsplaner, sa Seele.

Les mer om: