Vil gi blaffen i SVs klimakrav

Vil gi blaffen i SVs klimakrav
GJORT NOK? Statssekretær i OED, Per Rune Henriksen (t.h.), mener vi allerede har foretatt de letteste reduksjonene i klimagassutslipp her hjemme. ARKIVFOTO. Bilde: Kjetil Malkenes Hovland

Henriksen mener Norge ikke lenger bør ta to tredjedeler av utslippskuttene hjemme, slik SV har stilt som et absolutt krav.

Det letteste er gjort

– Vi må finne andre måter enn nasjonale mål som styrende for politikken. Det vesentlige er at sektorene ligger innenfor kvotesystemet, og har i tillegg til det en høyere avgift på utslipp med CO2-avgiften. Vi må se i øynene at de letteste reduksjonene allerede er foretatt, sier Per Rune Henriksen (Ap) til VG

Dersom Henriksen får gjennomslag for sitt forslag om å ta olje og industri ut av de norske kuttmålene, vil det være en helomvending av regjeringens klimapolitikk.

Stein Lier-Hansen:

Forutsatte raskere utvikling

Men når regjeringen nå forhandler om en ny klimaplan er forutsetningene vesentlig endret, mener Henriksen.

– Det har vist seg å være dyrere å kutte CO2 enn det vi forutså da vi laget klimaforliket i 2007. Den teknologiske utviklingen har ikke gått så fort som vi forutsatte, sier han.

I 2007 kostet det 600 kroner å fjerne ett tonn CO2 gjennom å elektrifisere deler av Nordsjøen, nå koster det opptil 3.100 kroner, ifølge Klimadirektoratets tall.

Les også: Regjeringens energipolitiske parodi fortsetter: Sår tvil om oljemeldingen

Ber Stoltenberg svare om klima og olje

Slakter Statoils CO2-regnestykker

Les mer om: