Vil fjerne avgift på biodrivstoff

Vil fjerne avgift på biodrivstoff
Jan Tore Sanner håper fjerning av avgiften kan bidra til investeringer i ny teknologi. Bilde: Roald, Berit

De håper de skal få støtte fra Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti ved en eventuell omkamp om avgiften.

Avgiftsfritaket skal gjelde for biodiesel der biodrivstoffet utgjør minst 30 prosent av dieselblandingen.

Full avgift fra 2011

Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2010 vedtok flertallet fra regjeringspartiene at fritaket for autodieselavgift skulle fases ut i løpet av to år, slik at avgiften skulle være den samme som for vanlig diesel fra 2011.

Vedtaket kom som en overraskelse på svært mange, særlig for de få produsentene av biodiesel og for trafikkselskaper som satser på å bruke slikt drivstoff.

– Både forbrukere og bedrifter hadde tilpasset seg avgiftsfritaket. Mange privatpersoner og lastebileiere var i ferd med å gå over til biodrivstoff. Flere bedrifter sto klare med investeringer i nye anlegg. Regjeringens snuoperasjon har skadet tilliten til arbeidet for et bedre miljø og til forutsigbare rammebetingelser for bedrifter, heter det i begrunnelsen for forslaget fra Høyre, Fremskrittspartiet, Kristelig Folkeparti og Venstre.

– Invitasjon til løsning

De fire partiene viser til at avgiften førte til stans i aktiviteter og investeringer i biodrivstoff i Norge.

– Dette er en invitasjon til regjeringspartiene om å få til en løsning som både er god for miljøet og for at næringslivet igjen kan investere i ny produksjon. En fjerning av avgiften er uomtvistelig miljøvennlig og vil bidra til investeringer i ny teknologi slik at produksjonen kan bli enda mer miljøvennlig, sier Høyres finanspolitiske talsmann, Jan Tore Sanner, til NTB.

Les mer om: