IT

Vil at du skal få enøk-støtte til IT-løsninger i hjemmet

IT-bransjen ber regjeringen tenke smartere.

IKT Norge mener at de grønne datasentrene må få hjelp av regjeringen til å redusere den største kostnaden, som er strøm til å kjøle ned serverne.
IKT Norge mener at de grønne datasentrene må få hjelp av regjeringen til å redusere den største kostnaden, som er strøm til å kjøle ned serverne. Bilde: Espen Zachariassen
14. nov. 2013 - 10:57

It-næringen utfordrer energiminister Tord Lien til å tenke i helt nye baner for å hjelpe norske teknologibedrifter.

Oppskriften er å gi datasenterindustrien sin del av subsidiert el-avgift fremfor den tradisjonelle kraftkrevende industrien.

I tillegg mener næringen at forbrukerne bør få ENØK-støtte til it-løsninger på linje med støtte til varmepumper.

Initiativet kommer fra bransjeorganisasjonen IKT Norge, som i et brev ber om et møte med politisk ledelse i Olje- og energidepartementet og Finansdepartementet.

Les også: – Mange tror mobilsamtaler allerede er kryptert ende til ende

El-avgift

Den største endringen handler om en omlegging av el-avgiften til å omfatte de nye såkalt grønne datasentre.

Et titalls nyetableringer er på gang fra nord til sør, og her står strømprisene sentralt i konkurransen.

Her hjemme er imidlertid redusert el-avgift noen som i første rekke kommer den tradisjonelle kraftkrevende industrien til gode.

– Prisen på elektrisitet er den enkeltfaktoren av størst økonomisk betydning for etablering og drift av datasentre. Finland reduserer nå elavgiften for datasentre med 60 prosent. Når Norge går motsatt vei, forringes vår internasjonale konkurransekraft dramatisk, skriver generalsekretær Per Morten Hoff i et brev til Finansdepartementet.

Les også: Slik kan du bygge roboter uten koding

Google og Microsoft

I argumentasjonen heter det at Datasentre er moderne kraftkrevende industri.

– Nærmere to prosent av verdens samlede strømforbruk antas å gå til datasentre. Veksten i lagrede data øker dramatisk, og vi har også grunn til å tro at Snowden-avsløringene vil øke etterspørselen etter datalagring i Europa. Og ettersom samtlige sektorer i samfunnet nå digitaliseres, forventes en årlig vekst i investeringer i datasenterindustrien på cirka 15-20 prosent de neste ti årene.

Spesielt med Norges grønne kraftproduksjon mener IKT Norge at regjeringen har et ansvar for å satse på den nye dataindustrien.

– Vi konkurrerer spesielt med våre naboland Sverige og Finland. Finland har sikret etablering av datasentre fra Google og Microsoft til tross for sitt energiunderskudd. Microsofts etablering ble kjent samtidig med at Finland annonserte en reduksjon i elavgiften på datasentre med 60 prosent, skriver Hoff.

IKT Norge reagerte sterkt på at den forrige regjeringen la opp til økt el-avgift, som ville forverre datasentrenes konkurranseevne internasjonalt.

Den nye regjeringen foreslår i sitt statsbudsjett for 2014 at denne økningen droppes.

Les også: Skreddersyr annonser basert på ansiktstrekk

Smart grid

På forbrukersiden mener IKT Norge at regjeringen bør ta grep for å få effekt av det nye smarte strømsystemet.

De norske energiselskapene er i ferd med å innføre avanserte målesystemer (AMS), men denne investeringen vil få liten effekt på strømforbruket så lenge prisene er lave.

– Her vil det være smart å legge til rette for at tredjeparts-leverandører kommer med it-løsninger som gjør det attraktivt for forbrukerne å spare strøm. Det vil åpne seg et marked hvor forbrukerne selv kan installere internettbaserte løsninger for kontroll med sitt strømforbruk, påpeker Hoff i sitt brev til OED.

Men virkemiddelapparatet må kobles inn for at det skal skje noe.

– Vi trenger gode pilotprosjekter raskt, og Enova må nå se til it-næringen. Vi trenger også at Enova involverer seg sterkere på it-siden når det gjelder strømsparing, skriver IKT Norge.

Organisasjonen mener at støtte til varmepumper er greit, men at Enova også må se på hvordan man kan få opp gode it-støttesystemer for forbrukeren.

– Her kan man med relativt små midler få opp store prosjekter som kan fange opp store brukermasser, heter det i brevet til departementet.

Les også: Norge er en svært viktig lyttepost for NSA

Politisk audiens

Neste skritt blir et møte mellom partene.

Næringsutviklingsdirektør Fredrik Syversen hos IKT Norge opplyser at de har fått "audiens" i OED.

– Vi skal møte statssekretær Kåre Fostervold på nyåret, sier Syversen til Teknisk Ukeblad. Et møte med Finansdepartementet er også på trappene.

Teknisk Ukeblad har bedt politisk ledelse i OED om en første reaksjon på de noe utradisjonelle forslagene fra it-bransjen.

Så langt er det ikke kommet noen tilbakemelding.

Les også:

Ny rapport: 4 av 5 bruker Android

Norskkinesisk piratstrid får internasjonal patentdom

Her testes toget som kjører uten lyssignaler  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.