ENERGI

Vil at alle oljeoperatørene skal pålegges å vurdere havvind til elektrifisering

Miljøorganisasjonene vil ha mindre kraft fra land – og mer havvind.

Miljøorganisasjonene er splittet i synet på elektrifisering av sokkelen, men alle viser til mer havvind som en del av løsningen. Zero mener operatørene bør pålegges å vurdere havvind i alle elektrifiseringsprosjekter.
Miljøorganisasjonene er splittet i synet på elektrifisering av sokkelen, men alle viser til mer havvind som en del av løsningen. Zero mener operatørene bør pålegges å vurdere havvind i alle elektrifiseringsprosjekter. Montasje: Equinor
Dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg. Abonnere for å få full tilgang til alt innhold.

For to år siden lanserte norsk oljebransje sine mål for utslippskutt på sokkelen. Utslippene skal ned 40 prosent innen 2030, og innen 2050 skal de være så godt som borte. 

De planene som så langt er lansert, består i stor grad av elektrifisering, mange av dem med kraft fra land. Høye strømpriser, en rekke planer for ny, grønn industri på land og rapporter om kraftunderskudd i Norge har aktualisert debatten om dette er riktig bruk av dyrebar fornybar energi.

Frp har tatt problemstillingen til Stortinget, ved å fremme forslag om å stanse elektrifiseringen av oljeinstallasjonene, skriver NRK.

Miljøorganisasjonene er splittet i spørsmålet, men er enige om noen ting. Elektrifisering av sokkelen må ikke gå på bekostning av elektrifisering av land-industri. Og jo mer fornybar strøm som produseres på sokkelen, jo bedre.

Les også

27 prosent av utslippene

Olje- og gassutvinning står for 27 prosent av klimagassutslippene i Norge: 13,3 millioner tonn CO2 i året. Samtidig er det en uttalt ambisjon å kutte disse utslippene med 40 prosent i løpet av de neste ni årene. 

Løsningen oljebransjen peker på for å få ned utslippene, er kraft fra land. I 2020 kom en rapport som viste at over halvparten av sokkelen kan bli drevet av kraft fra land innen 2025. Det kan øke kraftforbruket årlig med opp til 5,1 TWh.

Allerede er konflikten mellom kraft fra land til sokkelen og elektrifisering av industri på land godt synlig. I bergensområdet har ti industriprosjekter allerede fått avslag på kraftkapasitet. Samtidig får ikke Equinor og Aker BP hente kraft fra land fra Kollsnes, men må bygge en lengre sjøkabel til Noa/Krafla. 

Troll og Oseberg er blant prosjektene som er vedtatt, i tillegg vurderes elektrifisering blant annet av Åsgard-, Kristin- og Heidrun-feltene. Dessuten skal områdeløsningen for Utsirahøyden, hvor en rekke felt skal få kraft fra land, være klar til å plugges i senere i år. I tillegg kommer elektrifisering av nye felt som skal bygges ut. 

Av de planlagte elektrifiseringsprosjektene er det kun Hywind Tampen som skal ta i bruk havvind. I tillegg har ConocoPhillips så vidt begynt å vurdere muligheten for havvind i Ekofisk-området

Vil pålegge å vurdere havvind

Miljøstiftelsen Zero står fast på at elektrifisering av sokkelen er nødvendig for at Norge skal komme i mål med å kutte 55 prosent av totale utslipp innen 2030. Men de har samtidig forslag til hvordan dette kan bidra positivt til raskere fremdrift i utviklingen av havvind, og de mener at elektrifiseringen i størst mulig grad må brukes som et springbrett for nye løsninger.

– Vi mener at elektrifiseringen skal gjennomføres, men ikke utelukkende med kraft fra land. Regjeringen må sikre at så mye som mulig av gjenværende elektrifisering av sokkelen gjøres med havvind. Et første steg bør være å, ved forskrift, pålegge operatørene å vurdere havvind i alle elektrifiseringsprosjekter, sier Zero-leder Sigrun Gjerløw Aasland til TU. 

Hun forstår likevel godt at debatten om elektrifisering av sokkelen nå kommer opp igjen og at mange er skeptiske.

– Strømkrisen og utsikter til kraftmangel viser at vi trenger mer kraft og nett. Dette gjelder spesielt på Vestlandet, hvor dette settes mest på spissen nå. Hvis vi ikke tar i bruk nye løsninger, faller oppslutningen rundt elektrifisering som et klimatiltak. Vi må sikre at det er nok kraft til grønn industri på land, poengterer Aasland. 

Les også

Vil planlegge for en fremtid etter oljen

Bellona er blant organisasjonene som er blitt mer skeptiske til kraft fra land. De mener det fortsatt det er en mulig løsning, men én av mange. De mener olje- og gassnæringen må pålegges å utvikle en kombinasjon av løsninger som kutter utslipp. 

De trekker frem ny energiproduksjon, som havvind, karbonfangst og -lagring på sokkelen og nedstengning av de mest forurensende feltene i haleproduksjon.

– Vi må både halvere klimagassutslippene innen 2030 og bruke energien der den har mest effekt. Kraft fra land kan ikke legges til grunn som eneste løsning for utslippskutt på sokkelen, men være del av en større pakke, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona til TU

Og der det skal tas i bruk kraft på land, må det planlegges også for en fremtid etter oljen. De ber om at nye elektrifiseringsprosjekter planlegges nøye, slik at infrastruktur til milliarder av kroner fortsatt kan brukes til verdiskapning når oljefelt stenges ned. 

– Vi mener det er avgjørende at gjenbruk av installasjoner og infrastruktur legges til grunn for eventuelle elektrifiseringsprosjekter. Dette er noe vi ønsker oss høyere på agendaen, påpeker Eriksen. 

Vil ha omstillingsavgift

WWF (Verdens naturfond) har lenge advart mot å la elektrifisering av sokkelen gå på bekostning av det grønne skiftet og husholdninger på fastlandet. 

– Det er i dag kun lagt opp til at en liten andel elektrifiseres med havvind. Elektrifiseringen vil derfor ikke brukes som motor for teknologi- og markedsutvikling for en ny, grønn havvindnæring som kan ta over etter oljen. Tvert imot vil den vanskeliggjøre det grønne skiftet gjennom høyere strømpriser, som igjen vil kunne legge press på naturen og folks lommebok, poengterer generalsekretær Karoline Andaur.

WWF ser likevel at det er behov for å kutte utslipp fra eksisterende produksjon. Det mener de bør skje på en måte som gjør at bransjen selv må bære ansvar for de negative konsekvensene, for eksempel ved å finansiere utbygging av havvind for å dekke kraftbehovet. 

– Her kan eksempelvis en omstillingsavgift på produsert olje og gass være et godt virkemiddel, da det vil hindre at vi foretar flere nye spekulative investeringer på norsk sokkel samtidig som det finansierer en omstilling til ny, grønn teknologi, sier hun.   

Les også

Grønnvasking

Natur og Ungdom står fast på at elektrifisering med strøm fra land er et feilspor. Nestleder Simon Balsnes viser til at det i stor grad bidrar til å grønnvaske en næring som han mener heller burde konsentrere seg om omstilling enn å forlenge oljealderen. 

– Det er tvilsomt hvor store reelle, globale utslippskutt det vil gi, og det blir i beste fall et veldig dyrt tiltak for en marginal innsparing. Vi ser allerede at naturressurser er under press for å bygge ut mer fornybar energi på land, og elektrifisering her har også en vei å gå. Vi skal ha flere elektriske biler og mer kraftkrevende, grønn industri. Da er det ikke plass til å elektrifisere sokkelen også, understreker han. 

Balsnes mener grønn strøm er et luksusgode og at det er på tide at vi begynner å behandle det som et luksusgode. Han forklarer at Natur og Ungdom har blitt mer skeptiske til elektrifisering som tiltak de siste årene, ettersom naturkostnadene ved fornybar utbygging har blitt tydeligere.

– Når det er sagt, er vi åpne for elektrifisering dersom det skjer i direkte sammenheng med utvikling av fornybar energiproduksjon til havs, som havvind. Det må ikke konkurrere med naturverdier på land.

Eventyr

Også Greenpeace har vært tydelige motstandere av kraft fra land til sokkelen og mener elektrifisering er pynting av tall og grønnvasking av oljeindustrien.

– Politikerne må slutte å tro på eventyret til oljeindustrien om elektrifisering som det eneste tiltaket for å kutte utslipp. I virkeligheten er det redusert produksjon av olje og gass som vil monne, i kombinasjon med gode rammevilkår for utviklingen av fornybare energikilder, sier seniorrådgiver Frode Pleym til TU. 

Han peker på at Norge skal gjennom en enorm industriomstilling og mener elektrifisering av transport, bygg og industri på land, samt produksjon av batterier og grønt hydrogen, må prioriteres før olja.

– Om kraften blir dyrere som følge av elektrifisering av sokkelen, truer det både utslippskutt og ny jobbskaping på land, påpeker han – og legger til at kostnadene ved elektrifisering også kan bli permanent høy nettleie og strømpris for vanlige folk.

– I en situasjon med historisk høye strømpriser er det hårreisende at mange politikere fortsatt ivrer for elektrifisering med landstrøm, understreker Pleym. 

Også Greenpeace trekker frem havvind som en mer fornuftig løsning for elektrifisering. 

– Installasjonene kan da fortsette å produsere verdifull fornybar kraft etter utfasingen av fossile brensler, forutsatt at det legges kabler fra havvindmøllene til land.

– Må kutte egne utslipp selv

Heller ikke Naturvernforbundet vil ha elektrifisering av oljeplattformer på sokkelen med strøm fra land. 

– Den viktigste grunnen er at vi mener de verdifulle kraftressursene kan brukes bedre til andre formål og at oljenæringa må kutte egne utslipp selv, påpeker leder Truls Gulowsen. 

Les også