IT

«Vi fortsetter å bruke store summer på vedlikehold som kunne vært utført langt billigere»

Drømmeverktøyet: Operasjonssentre lik de vi har i oljeindustrien.

For lite penger til nybygging og vedlikehold av offentlig infrastruktur fører til flaskehalser, køer, forsinkelser og signalfeil.
For lite penger til nybygging og vedlikehold av offentlig infrastruktur fører til flaskehalser, køer, forsinkelser og signalfeil. Bilde: Colourbox

Offentlig infrastruktur, ingeniørbransjen og andre infrastruktureiere har hatt større fokus på bygging og vedlikehold enn på å se etter optimal drift.

Men nå står vi overfor det største kvantespranget på teknologi innen landbasert infrastruktur noen gang, der OT (operasjonell teknologi) og IT må smelte sammen.

Eksempler er den digitale kraftstasjon, ERTMS for jernbane, samt utrulling av 4G mobile datanett. Alt dette gir oss en helt ny mulighet til å drifte infrastruktur mer effektivt.

Vi opplever hver dag - på nært hold - at gammel infrastruktur har behov for oppgradering for å møte behovet fra voksende byer og nye krav fra næringsliv og forbrukere.

Jernbane, strømnett, bygninger, veier og broer. Industri. Alle sliter de med en aldrende og vedlikeholdskrevende kostbar «ballast».

Og vi klarer ikke å bygge nytt fort nok, det er bare ikke penger eller ressurser nok. 

Derfor består flaskehalser, kapasitetsproblemer, køer, sporfeil, signalfeil og forsinkelser. Og massivt overforbruk av energi.

Hva kan vi gjøre?

Vi kan hente inspirasjon fra oljesektoren – som nå er i en periode med lavere aktivitet. Innen olje og gass fant man opp «integrerte operasjoner» for et par tiår siden, og satt fart på implementeringen de siste 10 årene.

Integrerte operasjoner har sin nervesentral i et samhandlingsrom eller operasjonssenter.

En definisjon av dette begrepet kan hentes fra det verdensledende forskningsmiljøet på dette området tilknyttet NTNU, «Center for Integrated Operations in the Petroleum Industry» som er et Senter for forskningsdrevet innovasjon med NTNU som vertsinstitusjon.

“Integrated Operations (IO) is the integration of people, organizations, work processes and information technology to make smarter decisions.

Integrerte operasjoner er et genialt uttrykk. Det innebærer å kombinere disipliner, leverandører, ansatte og systemer gjennom nye samhandlingsverktøy og utnyttelsen av nye store datakilder fra utstyr.

Og operasjonssentere kan også være virtuelle – altså uten at alle fysisk må sitte på ett sted.

Store besparelser 

Eksperter gjøres lettere tilgjengelig, og gjøre det mulig å ta bedre, raskere og sikrere beslutninger, særlig på tverrfaglige oppgaver. Integrerte operasjoner trekkes også fram som en måte å integrere og koordinere underleverandører og samarbeidspartnere på.

Grunnen til at oljesektoren satset på dette, var enorme gevinstmuligheter. Oljeindustriens landsforening anslo for 10 år siden at 300 milliarder kroner kunne spares inn på norsk sokkel ved bruk av integrerte operasjoner – men var selvsagt avhengig av ulike forutsetninger på pris og hvor aktive sektoren var på å implementere det.

Kanskje kunne litt av oljekrisen vi er inne i nå vært avverget ved raskere implementering den gangen. Men likevel – det utroligste har blitt levert av «high-tech» på havbunnen!

Illustrasjon: Shell

Ormen Lange er et godt eksempel. Da bør vi kunne spise litt av denne medisinen også på land. Det bør være langt enklere!

Områder som offentlig sikkerhet og beredskap, samferdsel (vei, tog, bro, tunnel), vannforsyning, energiforbruk i bygg og utvalgte helsetjenester er eksempler på områder som kunne hatt stor glede av en slik effektivisering.

Dette haster, for vi lever i et grunnleggende ineffektivt samfunn, der vi sløser med energi, sitter i køer som aldri hadde trengt å være der.

Vi fortsetter å bruke alt for store summer på vedlikehold som kunne vært planlagt bedre og vært utført langt billigere gjennom å gjøre den sensor-/tilstandsbasert – før en feil oppstår. 

Her ligger det milliarder og venter.  Vedlikehold på den gamle måten utgjør en alt for stor andel av samlede budsjetter innen infrastruktur.

Vi må skape en form for «integrerte operasjoner» i den landbaserte ingeniørsektoren. Det bør satses på å utforske muligheten med flere typer operasjonssentere.

Se til Bodø 

Se på Bodø, som har ambisjoner om å bygge verdens smarteste by. De skal ha ny flyplass, ny havn, nye jernbaneløsninger og masse nye veier, broer og tunneler. Hvilken fantastisk mulighet for å tenke nytt! 

En slik by kunne hatt sitt eget operasjonssenter der det er lettere og raskere å samhandle på tvers av offentlige etater, bedrifter og andre institusjoner. På denne måten kan vi skape horisontalt-integrerte og mye raskere virksomheter i offentlig sektor. En effektiv by vil tiltrekke seg flere innbyggere og selskaper.

Derfor er operasjonssentere viktig. Man tvinger frem en samkjøring og felles organisering, der noen ser helheten. Nettopp hva en by trenger.

Og vi garantert kan lære av de massive investeringene som allerede er gjort i olje og gass.

Infrastruktur for energi, kommunikasjon og samferdsel er viktig for miljø, klima og sist, men ikke minst, vanlige mennesker i generasjoner fremover. Den henger sammen innenfor en by.

Operasjonssentere er derfor drømmeverktøyet for fremtidens ordførere!

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.