OLJE OG GASS

– Vi fikk Yme såpass billig at vi synes det var en sabla god deal

Slik vil de få Yme i produksjon i 2018.

Ola Borten Moe er blant grunderne i Okea som nå har inngått avtale med Repsol om å overta skandalefeltet.
Ola Borten Moe er blant grunderne i Okea som nå har inngått avtale med Repsol om å overta skandalefeltet. Bilde: Håkon Jacobsen

– Planen er at vi skal ha en alternativ plan for utbygging av Yme til sommeren.

Det sier administrerende direktør i oljeselskapet Okea, Erik Haugane.

Selskapet meldte tidligere i dag at de har kjøpt Repsols andel av Yme-prosjektet i Nordsjøen – et prosjekt som på ingen måte har gått på skinner.

Produksjon i 2018

Haugane sier at de satser på å få produksjonen i gang på Yme allerede i 2018, om alt går som tenkt.

– Det kommer litt an på hva slags løsning vi til slutt går for, men vi ser for oss produksjonsstart i 2018, muligens i 2019, sier han.

Okea satser på å overta operatørskapet for Yme innen utgangen av 2016. Frem til da skal Repsol fortsatt være operatør, men med Okea som en slags setteoperatør.

– Vi ser for oss å overta operatørskapet når plan for utbygging og drift er godkjent (PUD) av myndighetene. Vi regner med å sende inn PUD til sommeren, sier Haugane.

Jackup-løsning

Teknisk Ukeblad meldte allerede i fjor at Okea og Repsol var i forhandlinger om Yme-feltet. Okea mener at de kan utnytte de fasilitetene som allerede er installert på feltet, som ikke innebærer den ubrukelige MOPU-enheten (selve plattformen) som skal skrotes.

Teknisk Ukeblad skrev også at man har sett for seg en løsning med en oppjekkbar rigg med et produksjonsanlegg om bord. Haugane bekrefter langt på vei at det er en høyst aktuell kandidat for realiseringen av Yme.

– Vi skal nå se på andre muligheter for å produsere oljen fra feltet. Det kan for eksempel være en jackup-løsning, sier Haugane.

En fordel med denne løsningen er at prisene på rigg og i leverandørmarkedet for øvrig har blitt betraktelig lavere etter oljepriskollapsen. Dessuten er det allerede mye utstyr på plass.

– Planen er å utnytte brønnene og lagringstanken som er der i dag, med et nytt produksjonsanlegg, sier Okea-direktøren.

– Sabla god deal

Haugane sier videre at det er Repsol som nå skal fjerne den ubrukelige plattformen, og at så fort denne er borte, er også alt det negative med Yme historie.

– MOPU skal fjernes av Repsol. Det som er negativt med feltet dreier seg om design og det arbeidet som ble gjort av SBM som eier plattformen. Det som har vært vondt med prosjektet blir borte, sier han.

Som nevnt kommer det altså til å være et samarbeid mellom Okea og Repsol frem til ny PUD er godkjent. Det tror Haugane vil gå svært bra.

– Vi skal få tilgang på en del av dem som har jobbet med prosjektet. I tillegg er det svært viktig for Repsol at vi lykkes. Da slipper de fjerningskostnadene med resten av utstyret.

– Hva går avtalen ut på i kroner og øre?

– Den går ut på at Repsol sparer fjerningen.

– Så dere har egentlig fått feltet?

– Vi går ikke inn på hva det innebærer. Men vi fikk det såpass billig at vi synes det var en sabla god deal for Okea.

– Ikke et vesentlig element

Repsol overtok Yme-feltet som en del av sitt oppkjøp av Talisman Energy.

De har i en uttalelse sagt at salget av Yme er viktig for dem.

– Salget av Yme-feltet innebærer en ny milepæl for Repsol i arbeidet med å restrukturere porteføljen i tråd med selskapets strategiske målsettinger i Norge, sammen med det nylige oppkjøpet av andeler på Gudrun-feltet.

– Positivt

Oljedirektoratet mener det er bra at OKEA nå ønsker å få opp de gjenværende ressursene på Yme-feltet.  

– OD er opptatt av at alle samfunnsøkonomiske ressurser på sokkelen blir utvunnet, derfor synes direktoratet at det er positivt at noen har lyst å bygge ut Yme, sier Eldbjørg Vaage Melberg i Oljedirektoratet til Teknisk Ukeblad.

Rent formelt, før overtakelsen av Yme-feltet går i orden, må selve transaksjonen godkjennes av Olje- og energidepartementet.

I tillegg må OKEA prekvalifiseres som operatør på norsk sokkel.