- Vi betaler for de andre

REAGERER: Inger Annie Moe ber staten sørger for mer penger til lønnsbudsjettene.
REAGERER: Inger Annie Moe ber staten sørger for mer penger til lønnsbudsjettene. (Bilde: Dag Yngve Dahle)
  • Karriere

Bioingeniørene, som forhandler om lønn med arbeidsgiverforeningen Spekter, har i snitt cirka 100.000 kroner lavere lønn enn ingeniører generelt.

– Det betyr at vi har 30 prosent lavere lønn. Vi ønsker selvsagt ikke å hemme de andres lønnsutvikling, men vi reagerer på at vi skal betale for at andre ligger høyere i lønn, sier Moe.

Mer i butikk

Flere forhold har bidratt til at bioingeniørene er blitt liggende etter lønnsmessig: De jobber stort sett i det offentlige helsevesenet, de jobber i lavtlønnsområdet helse & sosial og yrket er kvinnedominert.

Moe reagerer på at lønnsforskjellene i Norge øker.

– Det er klart at jeg ikke liker det. Med dagens lønnsnivå kan en bioingeniør tjene mer på å jobbe i butikk. Det må vi få gjort noe med. Jeg tror at situasjonen er i ferd med å endre seg. Færre vil bli bioingeniører. Det kan på sikt føre til større etterspørsel etter de bioingeniørene vi utdanner. Og det kan øke lønnsnivået, sier Moe.

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå