DOKTORGRADER

Vern mot spenningskollaps

Det har vært et stadig økende press for at kraftnettet skal utnyttes mer effektivt og med mindre marginer for å motstå feil i nettet. Dettte har delvis vært forårsaket av økt fokusering på økonomi etter dereguleringen av kraftmarkedet, men det skyldes også at mer oppmerksomhet på miljøaspekter har gitt problemer med å bygge ut nye linjer.

I et presset system er det viktig å vite hvor store marginer man har, og kjenne de fenomener som kan føre til at større deler av kraftnettet blir koplet ut som følge av en enkelt feil. Dette kan skje når spenningen i nettet faller hurtig og kalles spenningskollaps. Warland foreslår en relativt enkel metode for å overvåke avstand til spenningskollaps basert på lokale målinger. Eksisterende metoder er basert på tunge, sentraliserte beregninger og blir lite benyttet i praktisk drift.

Metoden som foreslås kan brukes som et vern, plassert på strategisk viktige steder i nettet, for å hindre at systemer kollapser på grunn av spenningsproblemer.

Avhandlingen har tittelen "Vern mot spenningskollaps basert på lokale målinger (VIP++)". Arbeidet er utført ved Institutt for elkraftteknikk, NTNU, med professor Arne T. Holen som hovedveileder og dr.ing. Kjetil Uhlen som medveileder. Det er finansiert av Norges forskningsråd og Statnett SF.

Leif Warland er sivilingeniør (1997) fra Fakultet for informasjonsteknologi, matematikk og elektronikk, NTNU, og har disputert for graden dr.ing. Han er ansatt som forsker ved Sintef Energiforskning AS.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.