ARKIVNYHETER

– Veiforvaltningen må granskes

Utspillet hennes kommer i kjølvannet av sykehusskandalen i Bærum hvor det ble avdekket omfattende juks. Femoen sammenligner saken med hvordan veiforvaltningen håndteres.

– Parallellen til veisektoren er slående når det gjelder tilstanden på veiene våre. Statens vegvesen, Riksrevisjonen og Statens havarikommisjon for transport har avdekket kritikkverdige forhold, blant annet avvik fra veikravene når det gjelder teknisk standard og vedlikehold. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa bør kreve full granskning, sier Femoen til Teknisk Ukeblad.Ikke rettighetsfestet

Krav til teknisk standard og vedlikehold er ikke rettighetsfestet eller lovfestet i Norge. Det finnes veikrav, men ingen lover for hvilken teknisk standard veien skal ha.

– Veikravene er interne håndbøker i Statens vegvesen og oppfylles hvis det bevilges tilfredsstillende økonomiske rammer. Dessverre har det ikke blitt bevilget tilstrekkelig med midler for å realisere kravene, og dermed har gapet mellom krav og faktisk standard bare økt over tid, sier Femoen.

Hun mener at manglende sanksjoner ikke gir konsekvenser for myndighetene uansett hvordan veienes beskaffenhet er.

– Vi har ikke et særskilt veitilsyn. På kritiske spørsmål svarer ansvarlige myndigheter bare at veiene skal bygges ut og forbedres.

Fylkeskommunene tok over ansvaret for over 17 000 kilometer riksvei fra 1.januar i år. Det vil koste dem 230 milliarder kroner i utbyggingsbehov og 10 milliarder kroner i vedlikehold av det eksisterende nedslitte riksveinettet.– Ansvarsfraskrivelse

– Dette er ansvarsfraskrivelse i flere ledd. De pengene fylkeskommunene har fått er ikke i nærheten av nok. Staten pålegger ikke fylkeskommunene noen krav til driftsstandard, vedlikehold eller sikkerhetsnivå, noe som er oppsiktsvekkende. Hvilke andre tjenester er det fylkeskommunene står for i dag hvor det ikke er krav til standarder, spør Femoen.

Hun mener også at når veimyndighetene ser at de ikke klarer å realisere egne veikrav på veldig mange tiår, bør de justere ned kravene.

– Da må de også synliggjøre konsekvensene av dette for politikerne, sier Femoen.

Teknisk Ukeblad har flere ganger forsøkt å komme i kontakt med samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa om saken uten å lykkes.

– Kleppa bør sette i gang granskning (sidesak)

Samferdselspolitisk talsmann i Høyre, Øyvind Halleraker, sier også at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa bør sette i gang granskning av veiforvaltningen.

– Ja, jeg er enig med Femoen i dette. Et regelverk skal følges opp, og jeg mener at veldig mye ville ha blitt håndtert annerledes av regjeringen dersom vi hadde hatt et selvstendig veitilsyn. Da er jeg sikker på at standarden på mange veier ville ha blitt forbedret, sier Halleraker.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.