SAMFERDSEL

Vegvesenet og Jernbaneverket sparer en milliard på E16-samarbeid

Går sammen om storutbygging.

Erfaringer fra Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen viser at det er mye å spare på samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens Vegvesen når det skal bygges ut parallelt.
Erfaringer fra Fellesprosjektet E6 - Dovrebanen viser at det er mye å spare på samarbeid mellom Jernbaneverket og Statens Vegvesen når det skal bygges ut parallelt. Bilde: Mari Gisvold Garathun
5. nov. 2014 - 14:57

Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler å legge vekk alternativet med en delt løsning for E16 og Ringeriksbanen der jernbanen legges om Åsa og veien over Kroksund og å satse på en ny fellesløsnig, etter gode erfaringer på fellesprosjektet langs Mjøsa.

– Åsalinja er både dyrere, lengre og gir færre muligheter for stasjonsplasseringer. Vi ønsker å gå for en fellesløsning med Statens vegvesen, sier strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket.

Enige om fellesprosjekt

En delt løsning med jernbanen om Åsa har vist seg å bli langt dyrere enn alternativene. Den blir 5,2 kilometer lengre enn en løsning som går parallelt med E16, og gir færre muligheter for å tilpasse stasjonsløsninger for Hole og Ringerikes framtidige utviklingsplaner. 

Hovedargumentet for Åsalinja var i sin tid at denne traseen gir færre miljøkonflikter. Nå er derimot forutsetningene endret i og med at det uansett skal bygges en firefelts E 16 over Kroksund.

Derfor har Statens Vegvesen og Jernbaneverket bestemt seg for å gå videre med et felles prosjekt for ny E 16 og Ringeriksbane over Kroksund og videre mot Hønefoss.

Det er flere mulige traseer og løsninger for en felles korridor for vei og bane på strekningen.

Les også: Kø-marerittet E18 skal utvides. Men etter et par år vil det være like ille

Store besparelser

Beregninger gjennomført av Statens Vegvesen og Jernbaneverket viser at samarbeid om de to prosjektene kan gi en besparelse på opp mot en milliard kroner, sammenliknet med hva det vil koste å drive de to utbyggingene hver for seg.

– Vurderingene som nå er gjort tilsier at man kan oppnå betydelige besparelser ved å etablere en felles byggherreorganisasjon for vei- og baneutbyggingen, forteller regional strategidirektør Lars Christian Stendal i Jernbaneverket.

Både han og prosjektleder Nils Brandt i Statens vegvesen har hatt god kontakt med etatenes prosjektledere på fellesprosjektet langs Mjøsa, og kan se flere fordeler ved å etablere en felles organisasjon.

– En felles organisasjon gir også de beste mulighetene for å finne fram til best mulige traseer og gjør det mulig å imøtekomme den framdriften i prosjektet som departementet etterspør, legger han til og får støtte av Brandt:

– Det er en kjempefordel å jobbe og planlegge sammen. Erfaringene fra E6 - Dovrebanen viser at potensialet for besparelser ved å etablere en felles organisasjon er store, sier han.

Les også: Dette toget bygger en kilometer spor i døgnet

Kan bli byggstart i 2019

Sammen har de to etatene nå sett på mulighetene for raskest mulig fremdrift i prosjektet.

– Om alt klaffer og det legges til rette for det er det mulig med byggestart i 2019, sier Brandt.

Det fordrer statlig plan, overlappende planfaser, raske beslutningsprosesser, egnet organisering og nødvendige budsjettmidler.

For å oppnå dette, anbefaler etatene at man i det videre arbeidet konsentrerer seg om fellesløsninger for bane og veg som krysser Kroksund.

Det er beregnet at en felles utbygging av E16 og Ringeriksbanen vil ta mellom fem og seks år.

Les også:

Sjefingeniør: – Norge i ferd med å gå tom for god grus og pukk

Dette kan tvinge Oslo til å velge mellom Fornebubanen og ny E18

Vegvesenet: – Skift til vinterdekk nå. NAF: – Vent så lenge som mulig  

Share icon
Del

Kommentarsystemet er deaktivert

Kommentarsystemet leveres av en ekstern leverandør, og kan ikke lastes inn uten at informasjonskapslene er aktivert. Endre dine Personvern/cookies innstillinger for å aktivere kommentering.