NYHETER_BYGG

Vanntåke skal redde liv

De som bor i omsorgsboliger er en risikogruppe med tanke på brann.

Derfor kreves det flere brannnverntiltak slike steder enn i boliger generelt. Både stasjonære og mobile vanntåkeanlegg skal nå vurderes.

Omsorgsboliger er tilrettelagt for heldøgnspleie og omsorg. De eies oftest av kommunene. Helsemyndighetene ønsker å gi omsorgstrengende hjelp hjemme. Betraktes boligen som en omsorgsleilighet, skal den være tilrettelagt for heldøgns tilsyn.

Stort behov

På oppdrag fra tre departementer ble 2312 boliger med 24.250 beboere kartlagt i 2003. Det viste seg at 12.300 beboere trengte hjelp for å komme seg ut ved brann.

273 kommuner som representerte 81 prosent av befolkningen var med i undersøkelsen. Konklusjonen var for øvrig at 79 prosent av disse boligene med i alt 16.115 beboere ikke hadde en tilfredsstillende brannsikkerhet.

Mange av omsorgsboligene var bygget etter regler for vanlige boliger. Det var ikke tatt hensyn til at de senere ville bli brukt av personer som ville trenge hjelp til å rømme ved brann.

Rapporten sier at det anslagsvis ville koste 300 millioner kroner å ruste opp bygningene til et forsvarlig nivå ved å satse på alarmanlegg og sprinkler eller vanntåkeanlegg. I tillegg kommer bygningsmessige utbedringer og vannforsyning.

Analyse og testing

- Det er usikkert hva vanntåkeanlegg koster i forhold til tradisjonell sprinkling. Sintef NBL as (Norges branntekniske laboratorium) er derfor i gang med et flerårig program for å få mer kunnskap om slike anlegg, sier Ragnar Wighus i Sintef.

Andre deltakere er Statens bygningstekniske etat (BE) og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I løpet av året har de hentet inn kunnskaper og data om vanntåkeanlegg samt foretatt pålitelighetsanalyse av slike anlegg. Storskala slokkeforsøk og etablering av testprosedyre for godkjenning av aktive, mobile slokkeanlegg er planlagt utført i 2005.

Det er en forutsetning at produsenter av boligsprinkler og vanntåkeanlegg bidrar til disse testene. Tanken er at de stiller system til rådighet, installerer dem i testrom og opererer dem under testen.

Anlegg etterlyses

Ragnar Wighus sier at de har gjennomgått det som hittil er presentert av anlegg for et slikt formål, men det foreligger ikke noen komplette løsninger.

De løsningene som foreligger, inneholder som regel bare en beskrivelse av dyser for vannlevering eller tilsvarende. Det er dessuten mangler ved dokumentasjon når det gjelder virkningen av anleggene i brann og beskrivelse av hele systemet. Dette gjelder deteksjon, aktivering og andre funksjoner.

Derfor har Sintef nå utarbeidet en spesifikasjon av hvilken type bolig man tenker å beskytte, og går ut med en forespørsel i markedet om noen kan levere slike anlegg. Etter å ha fått anleggsbeskrivelsene, vil Sintef så foreta en pålitelighetsanalyse.

Neste år vil de foreslå et forsøksprogram hvor de presenterte løsningene skal testes i realistiske omgivelser. Wighus sier at dersom noen har anlegg eller løsninger som kan dekke formålet, mottar Sintef gjerne slike til vurdering.

Les mer om:
Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.