DOKTORGRADER

Vann-i-olje-emulsjoner

I produksjonen av råolje og gass kan det dannes stabile vann-i-olje-emulsjoner. Cand.scient. Inge Harald Auflem (27) fra Hellesylt i Møre og Romsdal har undersøkt dette i doktoravhandlingen sin ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU. En mer detaljert kunnskap om de ulike stabiliserende prosessene, og utarbeiding av nye separasjonsmetoder, er viktig i både et miljømessig og økonomisk perspektiv.

Avhandlingen presenterer resultater som er oppnådd ved Statoils forskningssenter i Trondheim, for høytrykksforsøk på råoljeemulsjoner, samt studier av interaksjoner mellom stabiliserende materialer i råoljen. Auflem viser at gassbobler gjennom flotasjonseffekter kan gi økt separasjon av vann-i-olje-emulsjoner.

Eksperimentelt arbeid har vist at asfaltener og naftensyrer, som er naturlige komponenter i råoljen, interagerer med hverandre. Naftensyrer kan virke som dispergatorer på asfaltenaggregatene, noe som er viktig med tanke på prosessproblemer som utfelling av faste materialer og dannelse av stabile emulsjoner.

Auflems arbeid har resultert i syv internasjonale publikasjoner, deriblant en patent som omhandler gassflotasjon som separasjonsmetode for vann-i-olje-emulsjoner. I tillegg har arbeidet bidratt til å øke kunnskapen om interaksjoner mellom forskjellige komponenter i råoljen.

Avhandlingen har tittelen "Influence of Asphaltene Aggregation and Pressure on Crude Oil Emulsion Stability / Innvirkning av asfaltenaggregering og trykk på stabiliteten av råoljeemulsjoner".

Auflem har vært tilknyttet Institutt for kjemisk prosessteknologi, NTNU, med professor Johan Sjöblom som veileder. Arbeidet er finansiert av Norges forskningsråd, ABB, Hydro, Statoil og TotalFinaElf, gjennom forskningsprogrammet FLUCHA II.

Inge Harald Auflem er cand.scient (1999) fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Universitetet i Bergen.

Avhandlingen er innlevert til forsvar for graden dr.ing. Dato for disputas: 15. august.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.