NYHETSBREV

Utvikler intelligente kraftmaster

De nye kraftmastene har fått ny design, er i ubehandlet aluminium og skal etter hvert forsynes med en intelligent modul som blant annet varsler om ettersyns-behov og strømbrudd.
De nye kraftmastene har fått ny design, er i ubehandlet aluminium og skal etter hvert forsynes med en intelligent modul som blant annet varsler om ettersyns-behov og strømbrudd. Bilde: Steinar Sund

Prosjektet Ask4Cluster, et samarbeidsprosjekt mellom NCE Raufoss og NCE Micro og Nanoteknologi i Horten, har pågått i et par år. De første kraftmastene er allerede montert og i drift, foreløpig uten sensorkomponenten. Prosjektet skal gi grunnlag for produksjon av intelligente master i aluminium. Disse skal kunne konkurrere med dagens masteløsninger både når det gjelder miljøpåvirkning og estetikk. Prosjektet har blitt støttet med fem millioner kroner fra Regionale Forskningsfond Innlandet.

Webovervåkning

Seniorrådgiver Knut Moen fra Sintef Raufoss manufacturing AS forteller at kraftselskapene gjennom et webgrensesnitt vil kunne overvåke helsetilstanden til mastene og strømnettet når sensormodulene har kommet på plass.

– Kraftselskapene kan lese av blant annet temperatur og helningsvinkel på den aktuelle masten, forteller han.

Ellers er det bare fantasien som setter grenser for hva slags informasjon det er mulig å hente ut via det elektroniske sensorsystemet på mastene.

– Dette blir mye enklere, det blir en helt annen verden, sier han.

Sensorene skal kunne forutse hendelser, som strømbrudd og mastevelt. Ved hjelp av dette systemet skal det bli mulig å planlegge nødvendig vedlikeholdsarbeid og forhindre strømbrudd og skader.

Les: Fra mareritt til fruktfat

Store besparelser

Hvis strømmen likevel skulle gå, er det enkelt for kraftselskapet å sjekke status gjennom webgrensesnittet og finne ut hvor det er problemer og identifisere de stolpene det gjelder. Det er ikke snakk om å montere sensormodul på hver enkelt mast, det vil likevel være mulig å innsnevre skadeområdet betraktelig. Det er trådløs forbindelse mellom hver enkelt mast, slik at systemet vil kunne fortelle hvor langt strømmen går og hvor det stopper. Dermed slipper de å bruke mye tid på å lete opp skaden når uhellet er ute.

Denne typen overvåkning vil kunne spare kraftselskapene for både tid og penger. Det er ifølge Moen ikke snakk om store investeringer for å få det nye, intelligente systemet på plass, i alle fall ikke når det gjelder hva kraftselskapene kan spare i ekstrautgifter ved strømbrudd.

– Strømbrudd er veldig dyrt for kraftselskapene. Etter en viss tid må de betale erstatning til abonnentene, og NVE har innført en ordning hvor nettselskapenes inntekt reduseres hvis leveringspåliteligheten synker, forteller han.

Seniorrådgiver Knut Moen fra Sintef Raufoss manufacturing AS viser fram en av de nye mastene som er utplassert på Østre Toten. Foreløpig er de uten sensormodul. Steinar Sund

Nye master og ny design

De nye mastene er laget i både ubehandlet og eloksert aluminium og har fått ny design. Ved hjelp av et system med skjøter har det også blitt mulig å frakte dem til bestemmelsesstedet i flere deler uten at det er nødvendig med lange spesialtransporter.

Seniorrådgiveren fra Sintef på Raufoss forteller at systemet er dimensjonert både for høyspentmaster og lavspent. Foreløpig er det mange kraftselskaper som har vist interesse for det nye systemet, men det er bare Eidsiva som er klar til å ta det i bruk og har begynt å montere ut de nye mastene.

– Vi har fått spesielt mange forespørsler fra kystnære strøk. Der har de ofte problemer med stål som ruster bort på grunn av salt. Dette vil aluminium klare bedre, forklarer han. Interessen er stor, både for de nye mastene i aluminium og selve det elektroniske overvåkningssystemet.

I dette prosjektet har Sintef Raufoss manufacturing AS bidratt med testing og dimensjonering. De mekaniske komponentene, selve mastene og skjøtene er laget av Lena metall AS, mens 7Sense i Horten har laget sensorene. I tillegg utvikler Broentech og Aiwell smarte intelligente løsninger for systemet. Prosjektet har vart i tre år. Moen forteller at de nå planlegger en demonstrator. Det er en høyspent mast som kan brukes til å vise fram det nye systemet.

Har du lest: Laser svir bort ugresset

Et foreløpig utvalg av sensorer

Frode Stensaa i firmaet 7Sense i Horten som arbeider med sensorikkmodulen, forteller at det foreløpig er snakk om prototyper som inneholder et utvalg sensorer de har valgt å bruke i prosjektet.

– Vi måler inklinasjon i to akser, temperatur, relativ luftfuktighet, tre kompassakser og batteristatus på enheten, forteller han.

Det er mulig å utstyre modulen med flere sensorer etter behov. Han forteller at de senere kommer til å integrere flere sensorer slik at de kan detektere flere parametere, som lynnedslag og overslag fra høyspentledninger.

Modulene er ikke begrenset til den nye mastetypen fra Sintef Raufoss, men kan utplasseres på alle typer master. Pris kan han enda ikke si så mye om.

– Det for tidlig, fordi enhetene vi har nå ikke inneholder det vi ønsker oss, spesielt på strømføringssiden, forteller han.

Les: Bedre kontroll på kraftnettet

De intelligente modulene utvikles ved firmaet 7Sense i Horten. Foto: 7Sense 7Sense

Kost-nytte-spørsmål

Han er likevel klar på at pris kommer til å bli viktig for kraftselskapene.

Avdelingsleder Tone Bleken Rud i Eidsiva Nett AS forteller at de skal teste ut bruk av sensor i aluminiumsmast i forbindelse med prosjektet i regi av Sintef Raufoss og 7Sense. Informasjon om mastepunktet hentes inn og kan brukes som underlag for vurderinger rundt drift og vedlikehold, men foreløpig er det litt uvisst hvilken informasjon som gir nytte.

– Det skal bli spennende å se hva vi kan få ut av dette da mer informasjon gir grunnlag for bedre beslutninger, men til syvende og sist er det et kost-nytte-spørsmål., sier hun.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.