SAMFERDSEL

Utvidelse av flyplassen vil gi flere innstillinger og forsinkelser

Københavns Lufthavn ønsker å stenge den siste tverrbanen.

Slik vil Københavns Lufthavn se ut i 2024, dersom politikerne og Bygge- og Trafikstyrelsen godkjenner utbyggingsplanen med en vestlig utvidelse. Ing.dk har lagt til den stiplede oransje linjen i lufthavnens visualisering for å vise hvor tverrbanen ligger i dag, og hvor den nye «fingeren» og oppstillingsplassene vil ligge.
Slik vil Københavns Lufthavn se ut i 2024, dersom politikerne og Bygge- og Trafikstyrelsen godkjenner utbyggingsplanen med en vestlig utvidelse. Ing.dk har lagt til den stiplede oransje linjen i lufthavnens visualisering for å vise hvor tverrbanen ligger i dag, og hvor den nye «fingeren» og oppstillingsplassene vil ligge.

Fra flere forskjellige tverrbaner til to parallelle og framskutte landingsbaner.

Slik kommer flyplassen på Kastrup i København antakelig til å se ut innen syv år. Det legger utbyggingsplanene opp til.

Men selv om det er snakk om voksesmerter verdt omkring 20 milliarder kroner, innebærer endringene også at deler av flyplassen blir mindre – eller i dette tilfellet forsvinner helt.

Dette gjelder tverrbanen som kalles 12/30 – et navn den har fått etter banens kompassretning. Tverrbanen er nå den siste av sitt slag, og ligger på tvers av de to hoved-rullebanene.

Å stenge tverrbanen kan medføre omkring 1000 forsinkelser eller innstilte fly hvert år. Men det er den eneste måten å få til denne store utvidelsen, sier prosjektlederen.

Fra tre til to flystriper

CPH utvides kraftig

Københavns Lufthavn har voksesmerter. Så det holder. For å følge med veksten bruker flyplassen 24 milliarder norske kroner på en av de største privatfinansierte anleggsinvesteringene i dansk historie. I anleggsperioden skapes 12.500 arbeidsplasser, tilsvarende en halv Fehmarn-forbindelse.

I framtiden er det meningen at flyselskapene og pilotene deres skal klare seg uten denne tverrbanen. Men lufthavner uten en tverrbane er ikke spesielt sjeldne. Eksempelvis klarer Europas travleste lufthavn, Heathrow Airport, seg med to parallelle landingsbaner.

Men tverrbanen i København utgjør et alternativ til de to hovedbanene som ligger i samme retning. Tverrbanen brukes særlig under spesielle værforhold, som for eksempel i sterk sidevind. Med 12/30 har pilotene altså en mulighet for å foreta en mindre utfordrende start eller landing, hvis vindforholdene ikke er gunstige på de to primære landingsbanene.

For ikke å snakke om i de tilfellene hvor forholdene på de to hovedbanene rett og slett er for dårlige. I de tilfellene er tverrbanen 12/30 det eneste alternativet for å kunne ta av og lande.

Uten tverrbanen er det altså fare for flere innstilte fly og forsinkelser enn i dag. Og det er ikke dagens flyselskaper særlig interesserte i, siden det er de som må punge ut ved forsinkelser og kanselleringer.

– Vil bli dager hvor flyplassen er stengt

– Når tverrbanen blir stengt, vil det bli dager og tidspunkter hvor flyplassen er stengt. Flyene våre bruker tverrbanen ganske ofte, og hvis den muligheten forsvinner vil det være dyrt for SAS på grunn av kanselleringer og forsinkelser, uttalte konserndirektøren i SAS, Lars Sandahl Sørensen, til Finans.dk.

Tverrbanen 12/30 ligger tett inntil terminalene. Her kan du se hvordan den vestlige utvidelsen, markert med lilla, skal bygges over den stengningstruede landingsbanen.
Tverrbanen 12/30 ligger tett inntil terminalene. Her kan du se hvordan den vestlige utvidelsen, markert med lilla, skal bygges over den stengningstruede landingsbanen. Foto: Illustrasjon: Ingeniøren

– Det er helt unikt for Københavns Lufthavn at man kan være i drift nesten alle dager. De dagene hvor været er marginalt, vil du få problemer uten tverrbanen. Spesielt når det er vinter og glatt. For da skal det enda mindre sidevind til før du ikke kan lande, har flysjef Per Schrøder fra Thomas Cook Airlines Scandinavia sagt til Check-In.dk.

Men stengingen av tverrbanen er nødvendig, heter det i konklusjonen fra Københavns Lufthavn.

Siden lufthavnen ikke kan vokse arealmessig, og hvis flere fly skal kunne betjenes, krever utviklingen flere utganger og oppstillingsplasser. Løsningen er å stenge tverrbanen så det blir frigitt plass til bygging av flere oppstillingsplasser til flyene på den vestlige delen av flyplassen.

Lufthavningeniør og prosjektsjef Henrik Juel Simonsen sier følgende til Ingeniøren:

– Vi gjør jo ikke dette for å plage noen, og det kunne vært fint med flere landingsbaner. Men hvis vi ikke får bygge ut på tverrbanen med nye oppstillingsplasser, vil vi ha for få plasser til fly innen seks år, sier han om løsningen som er drøftet med både myndighetene og DAT, Air Alsie, Norwegian og SAS, som er det største flyselskapet med base i Københavns Lufthavn.

Påvirker 0,4 prosent av trafikken

Fakta

Københavns Lufthavn har to parallelle flystriper: 22L/04R (2994 m, 220° (sydvestlig)/40° (nordøstlig)) og 22R/04L (3295 m, 220°/40°) samt den tverrgående rullebanen 12/30 (2360 m, som kan brukes. Forøvrig er den omkring 400 m lengre i den nordvestlige enden, 122° (sydøstlig)/302° (nordvestlig)).

I en utredningsrapport forteller Københavns Lufthavn at de har analysert cirka én million avviklede avganger og landinger i perioden 2010 til 2014 for å vurdere hvordan trafikken framover vil bli påvirket med en stengt tverrbane.

Analysene viser at en stenging av tverrbanen vil ha direkte påvirkning på 0,4 prosent av den årlige trafikken i form av forsinkelser og kanselleringer under spesielle værforhold. 

«Ut over dette kan det være en indirekte påvirkning av trafikken, som avhenger av hvordan flyselskapene er i stand til å tilpasse trafikken sin i den aktuelle situasjonen» konkluderer Københavns Lufthavn i rapporten.

Henrik Juel Simonsen har fulgt med i debatten om den planlagte stengingen av tverrbanen. Han har lagt merke til at mye av kritikken er koblet sammen med sannsynligheten for innstilte fly og flygninger til andre lufthavner hvis værforholdene begrenser landinger i København på en av de to hovedbanene.

– Dette vil skje, men man må huske på at det er mange fly som bare vil få en forsinkelse, og kan ta av litt senere, sier Henrik Juel Simonsen.

55 prosent av forsinkelsene varer lengre enn én time

Utvidelsen av Københavns Lufthavn vil innebære å fjerne tverrbanen, bane 12/30. Det kan medføre omkring 1000 forsinkelser eller innstilte fly hvert år.
Utvidelsen av Københavns Lufthavn vil innebære å fjerne tverrbanen, bane 12/30. Det kan medføre omkring 1000 forsinkelser eller innstilte fly hvert år. Foto: Ingeniøren/LGJ

I fjor år hadde Københavns Lufthavn 29 millioner passasjerer. Med dagens voldsomme vekst innen luftfarten skjer utvidelsen med sikte på at det på et tidspunkt må være plass til 40 millioner reisende som setter sine bein og kofferter på dansk jord ute på Kastrup. Denne veksten vil medføre 55.000 ekstra avganger og landinger.

De 0,4 prosentene med avganger og landinger som vil bli påvirket av at de ikke lenger kan bruke tverrbanen, er det samme som omkring 1000 fly i året som kan bli forsinket eller må annullere en planlagt landing i København.

I den sammenhengen viser de undersøkte dataene fra 2010-2014 at 45 prosent av de 1000 berørte flyene kan regne med forsinkelser på under én time.

– Det er jo selvfølgelig flyselskapene som vurderer om de forsinker eller innstiller et fly, og jo lengre tid det tar før et fly kan ta av eller lande, desto større andel vil bli kansellerte, sier Henrik Juel Simonsen og utdyper det slik:

– Vi blir kritisert for at vi dermed setter punktligheten vår i fare, og ødelegger en unik struktur ved å fjerne en tverrbane som vi kan dra fordeler av. Men det er altså helt normalt med to hovedbaner mange steder, og vi vil fremdeles ha en høyere punktlighet enn for eksempel flyplassene ved Oslo, Stockholm, Schiphol og Amsterdam. Vi gir altså ikke slipp på konkurransefordelen vår. Og hvis vi ikke bygger ut og foretar noen valg i den forbindelsen, risikerer vi å ødelegge for oss selv, og på den måten uansett gå glipp av punktligheten og konkurransefordelen vår.

Saken ble først publisert på ing.dk.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.