OLJE OG GASS

Utbyggingsplaner får klimakritikk

I en rekke brev mellom OD og OED har det blitt varslet om "kritkkverdig forvaltning" , krav om samordnet utbygging på Utsirahøyden og at Luno-utbyggingen bør holdes tilbake.
I en rekke brev mellom OD og OED har det blitt varslet om "kritkkverdig forvaltning" , krav om samordnet utbygging på Utsirahøyden og at Luno-utbyggingen bør holdes tilbake.

Luno:

  • Luno-funnet ligger i den midtre delen av Nordsjøen, 180 kilometer vest for Stavanger.
  • Planlagt utbyggingsløsning er en bunnfast plattform for prosessering av olje og gass. Oljen vil bli transportert i rør til Grane og videre til Stureterminalen. Gassen vil bli sendt til Sleipner eller eksportert via det britiske rørledningssystemet.
  • Luno-plattformen legger til rette for en samordnet utbyggingsløsning med Draupne, som mest sannsynlig vil være den neste utbyggingen på Utsirahøyden. Plattformen innehar også fleksibilitet for å fase inn andre ressurser i området.
  • Rettighetshavere i Luno-utbyggingen er Lundin Norway AS (50 %), Wintershall Norge ASA (30 %) og RWE Dea Norge AS (20 %).

Hild:

  • Hild-funnet ligger i den nordlige delen av Nordsjøen, om lag 150 kilometer vest for Fedje. Planlagt utbyggingsløsning er en bunnfast plattform med full separasjon av gass og væske.
  • Gassen vil bli eksportert via det britiske rørledningssystemet, mens oljen blir prosessert og lagret på et flytende lagerskip. Oljeeksport vil skje via skytteltankere.
  • Rettighetshavere i Hild-utbyggingen er Total E&P Norge AS (51 %), Petoro AS (30 %) og Statoil Petroleum AS (19 %).

Olje- og energiminister Ola Borten Moe mottok i dag plan og utbygging og drift (PUD) av olje- og gassfunnene Hild og Luno. Total er operatør for Hild-utbyggingen, mens Lundin opererer Luno, som er omdøpt Grieg.

Utbyggingsplanen for Hild baserer seg på tilførsel av kraft fra land, mens Luno har lokal krafttilførsel, men vil være klargjort for kraft fra land.

Ber om kostnadsberegning

Oljedirektoratet har vært kritiske til Lundin utbyggingsplan, og blant annet at selskapet ikke velger kraft fra land som en løsning i oppstarten av feltet.

Direktoratet har bedt Lundin om kostnadsberegninger for en felles kraftløsning med andre oljefelt i området.

– En kostnadsdeling for alle funnene, inklusiv Luno, vil være avgjørende for å kunne oppnå lønnsomhet for en felles "kraft fra land"-løsning for området, skriver direktoratet i en e-post til Lundin.

OED lukker ikke døren for Luno

– Dårlig løsning

Også miljøorganisasjonen Zero er kritisk til at Lundin ikke velger kraft fra land i sin PUD.

– Dette er en dårlig løsning fra Lundins side. Når man bygger ut felt uten strøm fra land i 2012, vitner det ikke om bra klimatiltak. Det vil bli langt dyrere å bygge ut hele området med strøm, når ikke Lundin er med, sier rådgiver Kari Elisabeth Kaski i Zero.

Det Norske og Lundin slipper unna

Forventer krav om elektrifisering

Hun forventer at Ola Borten Moe vil be om at Lundin endrer ståsted i elektrifiseringsspørsmålet før PUD godkjennes.

– Statoil, Lundin og Det norske er i gang med en utredning av mulig elektrifisering av hele Utsiraområdet, som vil være klar til sommeren. Det ville vært rart dersom de godkjente PUD før dette er klart, sier Kaski.

Milliardspillet i Nordsjøen:<br/> – Borten Moe må rydde opp

Gode løsninger ønskes

Total, på den andre siden, har valgt å tilrettelegge for kraft fra land i sin PUD.

– Forslagene om energiløsning for disse to utbyggingsplanene viser at kraft fra land kan være hensiktsmessig for nye, selvstendige utbygginger. I vår behandling av Luno vil vi legge stor vekt på å få gode løsninger for hele Utsirahøyden. Dette gjelder både samordning mellom felt-, eksport- og energiløsning, sier Borten Moe i en pressemelding.

Mangler erfaring

Kaski i Zero tror mangelen på elektrifisering på Luno-utbyggingen skyldes manglende erfaring fra Lundins side.

– På Utsirahøyden er det Statoil som pusher på for å få elektrifisert feltene. Det henger nok sammen med at Lundin har lite erfaring med å bygge ut felt, og ikke er vant til å regne på slike ting som elektrifisering, sier Kaski.

Kommentarer:

Vi har byttet system for artikkelkommentarer. For å opprette brukerkonto, registrerer du deg med BankID.