Ombruk av byggematerialer

Utbyggere etablerer nettverk for ombruk av byggematerialer. Åpnes for alle til våren

Skal gjøre det enklere å koble bygge- og riveprosjekter.

Bruk eller kast? Loopfront og Multiconsult etablerer nettverk for å stimulere til mer ombruk i byggebransjen.
Bruk eller kast? Loopfront og Multiconsult etablerer nettverk for å stimulere til mer ombruk i byggebransjen. (Illustrasjonsfoto: Knut Bjørheim)

Skal gjøre det enklere å koble bygge- og riveprosjekter.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

Ombruk er det nye mantraet i byggebransjen. Uten å bruke byggematerialer om igjen vil det bli vanskelig å nå miljømålene, som innebærer drastisk reduksjon av avfall og CO2-utslipp.

Bygge- og anleggsnæringen står for 16 prosent av Norges klimagassutslipp og rundt 25 prosent av avfallsproduksjonen. På verdensbasis regner man med at nærmere 40 prosent av alt avfall, utslipp av klimagasser og bruk av energi stammer fra byggebransjen.

Nå etablerer et titall offentlige og private utbyggere et nettverk for å øke ombruken i byggenæringen. Tjenesten kan nærmest beskrives som et Tinder for byggematerialer, der målet er at flest mulig finner hverandre.

Krever mer ombruk

I Direktoratet for byggkvalitets veiledning til byggeteknisk forskrift (Tek 17) heter det at bygg som er prosjektert og bygd slik at materialer og produkter kan demonteres og brukes om igjen, bidrar til lavere avfallsmengder. Hvilke vurderinger som er gjort med hensyn til ombruk og materialgjenvinning, skal fremgå av prosjekteringen.

For å oppnå de høyeste miljøsertifiseringene i Breeam-systemet, som Grønn Byggallianse forvaltet i Norge, kreves det også at prosjektet kan vise til en hel del ombruk.

Men det er lettere sagt enn gjort.

Regionale nettverk

Regelverket for omsetning av byggevarer er ikke tilrettelagt for ombruk, og resultatet er at fullt brukbare materialer må kastes fordi de for eksempel ikke lar seg resertifisere. De som har prøvd, vet også hvor vanskelig det kan være å finne materialer som kan demonteres uten å ødelegges, og som har mål og kvaliteter som passer i det nye bygget.

Enkelte forsøk på kjøp og salg av brukte byggevarer er i gang, men ikke i den størrelsesordenen som må til for at ombruk skal bli vanlig. Dette akter nå en ny sammenslutning av eiendomsselskaper i Oslo og Trondheim å gjøre noe med.

Tiltaket er kalt «Regionale ombruksnettverk for byggematerialer», og initiativtakere er Multiconsult og Loopfront, som allerede har en digital samhandlingsplattform. Den ble etablert i 2018 av arkitekter fra NTNU, og formålet da som nå er å redusere materialavfall og uttak av jomfruelige naturressurser i byggenæringen.

Ombruk Loopfront Multiconsult database plattform byggebransjen sirkulær økonomi bærekraft avfall
Eiendomsselskapet Oslo Areal, som blant annet eier KPMG-bygget på Majorstua, er med på ombruksprosjektet. Foto: 123Oslo (Wikipedia Commons)

Sammen med blant annet Omsorgsbygg i Oslo, Asker kommune og Trondheim kommune etablerer de nå to regionale ombruksnettverk. Nettverkene skal gjøre det lettere å få tak i og ombruke overskuddsmaterialer fra rehabiliteringer og rivningsprosjekter.

Testperiode

For å få snøballen til å rulle måtte initiativtakerne få med eiendomsselskaper av en viss størrelse, som Oslo Areal, Tobb Boligbyggelag og Høegh Eiendom, slik at systemet kan testes ut praksis, og slik at databasen over tilgjengelige materialer får et visst omfang.

– For å sikre en uensartet bygningsmasse og et vidt spekter av materialer og inventar, har vi fått med aktører fra både privat og offentlig sektor, sier Eivind Bøe i Multiconsult, som er rådgiver i prosjektet.

I første omgang registrerer de materialer og inventar i prosjekter som skal rehabiliteres eller rives i løpet av de neste fire årene.

Tolket stol som bamse

Michael Curtis, daglig leder i Loopfront, som utvikler den digitale samhandlingsplattformen, benytter seg blant annet av maskinlæring. Etter hvert skal maskinene skjønne hva som er hva gjennom bildegjenkjenning, noe som vil gjøre kartlegging og basebygging enklere og mer effektivt.

Men det er fortsatt et stykke igjen til automatikken er helt presis.

– Da vi la inn et bilde av en stol, foreslo maskinen at det var en bamse, sier Curtis, som slett ikke var skuffet.

Ombruk Loopfront Multiconsult database plattform byggebransjen sirkulær økonomi bærekraft avfall
Michael Curtis Foto: Loopfront

– Formen er jo ikke ulik, humrer han.

Han innrømmer imidlertid at de må jobbe mer med datainnsamlingen og nyanseringen av bildeforståelsen til maskinene. Målet med prosjektet er naturligvis at utbyggere flest skal ønske å bruke plattformen.

Redesign gir nye muligheter

– I løpet av vel et halvår skal vi kartlegge et tjuetall bygninger, med alt av byggematerialer, møbler og innredning, sier Eivind Bøe i Multiconsult.

Ombruk Loopfront Multiconsult database plattform byggebransjen sirkulær økonomi bærekraft avfall
Eivind Bøe Foto: Cato Mørk / Multiconsult

Konsulentselskapet skal blant annet vurdere tilstanden til brukte materialer, og definere hva og hvor de eventuelt kan brukes på nytt. Av og til er man nødt til å være litt kreativ for å finne en ny anvendelse for en bygningsdel, understreker Bøe, men alt fra trapper, bord og stoler til konstruksjonsmaterialer må få en sjanse. Gamle vinduer, også, selv om de sjelden kan ombrukes vanlige vinduer på grunn av for høye U-verdier.

– Men kanskje de kan inngå i en skillevegg i et nytt bygg? foreslår Eivind Bøe.

Prosjektet skal alltid vurdere redesign som en mulighet når de ser på hva som kan ombrukes.

– Har spart 11 millioner

I mars 2021 skal prosjektet ha foreløpige resultater klart. Prosjektet har fått støtte fra Enova på cirka en million kroner, og videre utvikling av Loopfront sin digitale plattform inngår i prosjektarbeidet.

Michael Curtis forteller at plattformen allerede er i bruk av enkelte pionerkunder, og at Asker kommune allerede skal ha spart 11 millioner kroner ved å beholde mer og kjøpe mindre nytt.

– Og da er ikke besparelsene ved å deponere mindre regnet med, tilføyer han.

Både Curtis og Bøe mener at registreringen av byggenes innhold bør begynne allerede når byggene er under oppføring, mens de digitale 3D-modellene er oppdaterte. Når byggene går over i driftsfasen, blir bim-modellene ofte lagt i den digitale glemmeskuffen, mener de.

For Loopfront er dette tiltaket også en del av forretningsmodellen deres, og tjenesten er ikke gratis. Å få tilgang til databasen koster fra 3250 kroner i måneden, en minstepris som gir rett til å legge ut alt av innhold i egne bygg på til sammen 20.000 kvadratmeter. Samtidig kan man søke på alt andre har lagt inn.

– Sammen med Multiconsult skal vi bygge viktig digital infrastruktur og samtidig digitalisere matchmaking av materialer mellom prosjekter, oppsummerer Michael Curtis i Loopfront.

Les også

Kommentarer (0)

Kommentarer (0)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå