NYHETER_BYGG

Under jorden til Asker

Den største jernbaneutbyggingen siden Gardermobanen er i full gang.

80 prosent av det nye 19 km lange dobbeltsporet fra Skøyen til Asker skal gå under jorden.

I motsetning til hva som skjedde i Romeriksporten, skal denne strekningen være tett fra starten.

Hele det norske entreprenørmiljøet har gått sammen om metoder som skal forhindre slike skandaler for all fremtid.

Urbant

Det er ikke lett å bygge ny infrastruktur i gamle byområder, men nye veier og togstrekninger presser seg ubønnhørlig frem. Det nye dobbeltsporet mellom Asker og Skøyen er et av de store prosjektene med høy prioritet i Oslopakke 2 og i Nasjonal transportplan 2002 -2011.

Prosjektet, som skal være fullført i 2011, er beregnet å koste 6 milliarder kroner, men med tilstrekkelige bevilgninger ville det vært mulig å korte ned byggetiden med et år.

Ikke bare lokaltog

I dag må godstog og lokale persontog dele de samme sporene, og det gir store begrensninger for transportavviklingen. Den minste forsinkelse på et tog forplanter seg til de andre i et allerede sprengt system.

En dobling av sporene vil derfor gjøre det mye enklere å kjøre togsett med ulike hastigheter og forskjellige stoppbehov i samme retning. I dag er det altfor få muligheter langs strekningen til å la tog passere hverandre.

- Det nye dobbeltsporet vil gi en kraftig og svært tiltrengt kapasitetsøkning på dette som er Norges mest trafikkerte jernbanestrekning, sier Magne Paulsen, utbyggingsdirektør i Jernbaneverket . Faktisk vil et slikt dobbeltspor gi en kapasitetsøkning som tilsvarer to nye E-18 i form av ekstra persontransport.

- For å oppnå disse gevinstene må hele strekningen Lysaker-Asker bygges ut. Beregninger viser at den utbyggingsrekkefølgen som gir best effekt, er å bygge Sandvika-Asker først, etterfulgt av Lysaker stasjon og Lysaker-Sandvika, sier Paulsen.

Lite dagslys

Det meste av den 9,5 km lange strekningen mellom Sandvika og Asker er lagt under jorden i form av to tunneler. I tillegg bygger Veidekke en 800 meter lang kulvert i åpen byggegrop. Prosjektet omfatter også flere nye betongbroer.

I august i fjor var det gjennomslag til det første tverrslaget på en av underjordsstrekningene; Tanumtunnelen, mellom Jong og Åstad. Den er på 2,7 km og bygges av AF Spesialprosjekt og er snart ferdigsprengt. Den neste tunnelen; Skaugumtunnelen, som er 3,6 km lang og bygges av MIKA, skal ha gjennomslag i slutten av mai. Fra høsten og ca. ett år fremover skal det bygges jernbanetekniske anlegg frem til banestrekningen tas i bruk høsten 2005.

Kongelig

MIKAs tunnelstrekning drives fra et tverrslag i nærheten av kongsgården på Skaugum. Lastestasjonen ligger så å si rett under bygningene, 70 meter under kjelleren. Kanskje ikke så rart at de tre nyinnkjøpte Tamroc boreriggene har fått kongelige navn. De to minste heter Maud og Märta, mens den største heter Håkon. I tillegg til driften fra tverrslaget drives det også fra Askersiden for å holde tidsplanene. Her er det svært liten overdekning og svært strenge krav til tetting og rystelser.

- Der den 105 til 115 kvadratmeter store tunnelen er på det grunneste er det bare to til tre meter opp til kjellerne til folk. Under slike betingelser må vi sprenge svært forsiktig, sier MIKAs prosjektleder, sivilingeniør Aksel Olsen. Inndriften i dette området ligger mellom åtte og ti meter i uka. Halvparten av tiden går med til injeksjon for å tette tunnelen. Det er svært strenge krav til tetthet, helt ned til fire liter pr. minutt pr. 100 meter.

- Slike krav betyr i praksis nesten helt tørt, men vi har ikke noe problem med å klare det, sier Olsen. - Poenget er å bruke nok tid til forinjeksjonen.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.