Tross rekordpriser på strøm: Statnett ser lite tegn til strømsparing

Fem trender preget strømmarkedet i 2021, ifølge Statnett.

Tross rekordpriser på strøm: Statnett ser lite tegn til strømsparing
Strømforbruket til hytter og fritidsboliger økte mest i fjor. Foto: Oleh_Slobodeniuk/Istock

Selv om snittprisen i desember endte på 2,21 kroner, inkludert moms, i hele Sør-Norge, var strømforbruket rekordhøyt. I det store bildet ser Statnett få tegn til at folk har spart strøm gjennom priskrisen:

– Generelt observerer vi liten prisrespons på forbruket i det nordiske markedet. Forbruket er i all hovedsak drevet av temperatur og konjunkturer i næringslivet. I overraskende liten grad påvirkes kraftforbruket av de høye prisene, sier konserndirektør Gunnar Løvås i Statnett.

Det er også konklusjonen når Statnett ser på kraftåret 2021 under ett, et år som var preget av flere rekorder: Rekordhøy strømpris, rekordhøy produksjon og rekordhøyt forbruk. 

Det ble produsert omlag 157 TWh (terawatt-timer) i fjor, en oppgang fra 154 TWh i 2020. Vannkraft stod for 93 prosent av produksjonen, mens vindkraft var nest største energikilde med 6 prosent, skriver Statnett i en årsoppsummering.

Strømforbruk i desember og januar de siste fem årene. Illustrasjon: Statnett

Det totale strømforbruket i Norge økte fra om lag 134 TWh i 2020 til rundt 140 TWh i 2021. Forbruker har altså aldri vært så høyt tidligere. 

Statnett peker ut fire trender som preget fjoråret: 

Les også

1. Hytteforbruket øker mest

Salget av fritidsboliger har skutt fart under pandemien, og hyttefolket lar seg ikke skremme av høye strømpriser når de varmer opp hytta. For hytter og fritidsbygninger økte strømforbruket fra rundt 2,5 TWh til rundt 2,8 TWh.

En gjennomsnittlig hytteeier brukte nesten 9 prosent flere kilowattimer i 2021 enn året før, fra 7400 kWh til 8000 kWh, melder Statnett.

2. Moderat økning i husholdningene

Strømforbruket i vanlige boliger øker også, om enn ikke like mye som i hyttemarkedet. Gjennomsnittsforbruket for en husholdning økte fra om lag 4 prosent, fra 15.300 kWh til rundt 16.000 kWh. 

For næring og industri var i forbruket i 2021 til 89 TWh, en økning på 3,5 prosent fra rundt 86 TWh i 2020.

3. Flere skifter strømleverandør

Elhub registrerer alle skifteprosesser av strømleverandører i Norge, og i fjor registrerte Statnetts datterselskap rekordhøye 800.000 leverandørbytter.

En stor del av bytteprosessene ble gjort i starten av året, og Statnett setter det i sammenheng med de mange medieoppslagene som kom da Forbrukerrådet tok for seg kompliserte og uoversiktlige tilbud fra strømleverandører. En ny topp kom mot slutten av året, da strømprisene føk i været. 

4. Flere produserer egen strøm

Det blir vanligere å produsere egen strøm, og ifølge Statnett økte antall plusskunder med 35 prosent i fjor. En plusskunde er en som mater inn egenprodusert strøm, i all hovedsak fra egne solceller.

Elhub registrerer alle aktive målepunkter for forbruk og produksjon av strøm, og i fjor registrerte selskapet 9000 såkalte kombinasjonsmålepunkter. Dette er målepunkter der plusskundene mater inn strømmen.

Plusskunder produserte totalt 34 GWh, en oppgang fra 27 GWh fra året før.

5. Flere strømleverandører øker konkurransen

Det norske kraftmarkedet fikk ti nye strømleverandører og åtte nye tredjeparter i fjor. Tredjeparter er for eksempel private aktører som driver rådgivning eksempelvis innen effektivisering, basert på forbruksdata fra Elhub.  

«Konkurransen i strømmarkedet synes å ha blitt sterkere. Enkelte av de nyetablerte aktørene har på kort tid økt sin kundemasse», skriver Statnett i meldingen.

Les også