KRAFT

Tre tonn PCB i nettet

Her ved Tinfos Jernverk har man demontert seks strømgjennomføringer som inneholdt over 33 kilo PCB. Fremdeles gjenstår tre tonn i nettet.
Her ved Tinfos Jernverk har man demontert seks strømgjennomføringer som inneholdt over 33 kilo PCB. Fremdeles gjenstår tre tonn i nettet.Bilde: Mona Sprenger

PCB

  • PCB-holdig olje har vært brukt i oljefylt høyspentutstyr, som bl.a. i kraftkondensatorer, transformatorer, effektbrytere og strømgjennomføringer
  • Utfasingsfrist 1.1.2010 for strømgjennomføringer
  • Virksomheter med høyspentanlegg omfattes av utfasingskravet for strømgjennomføringer. Dette vil typisk være kraftprodusenter, nettselskaper og industribedrifter
  • SFT påla energiverkene i 1997/98 å kartlegge eventuelle PCB-holdige strømgjennomføringer, og utarbeide utfasingsplaner


KILDE: SFT

– Vår rolle endrer seg gradvis fra å være informativ til utøvende ved å gi tvangsmulkt. For værstingene kan det bety politianmeldelse hvis strømgjennomføringene ikke fases ut, sier Qno Lundkvist, aksjonsleder i Miljøoppfølgingsavdelingen i Statens forurensingstilsyn (SFT).

Innholder PCB-olje

PCB er en av de farligste gruppene miljøgifter vi kjenner. Stoffet har blitt brukt i elektrisk utstyr i strømfordelingsnettet.

PCB-holdige transformatorer og kondensatorer som inneholdt mer enn ett kilo PCB har blitt faset ut, men fortsatt brukes mange strømgjennomføringer som inneholder mange liter PCB-holdig olje.

– Strømgjennomføringene er typisk ganske store, ca. 0,5 til 1,5 meter lange, og med utvendige kjøleribber. De kan inneholde opp til ti liter olje, sier Lundkvist.

Les også:

Demontert seks strømgjennomføringer

En bedrift som har tatt PCB-utfasingen av høyspentutstyr alvorlig er Tinfos Jernverk as.

– Vi har nylig demontert seks strømgjennomføringer på en 110 kilovolt reservelinje. De seks strømgjennomføringene montert på vegg inneholdt 33,6kg PCB. I tillegg hadde vi en reserve som ikke var i bruk. Totalt ble det 39,3 kg PCB, sier elektrosjef Knut Arild Egeland i Tinfos Jernverk, som medgir at det var mye arbeid.

– Selve demonteringen og monteringen av nye tok omlag åtte dager. Vi brukte ca. 150 timer på demontering, tilpasning og montering av de nye gjennomføringene, sier elektrosjefen, som anslår at dette kostet mellom 500 000 og 600 000 kroner.

– Spesielt under demonteringen var det viktig å ikke ødelegge gjennomføringene slik at det ikke skulle lekke PCB ned på bakken.

Konsekvenser for forsyningsikkerheten

Tinfos Jernverk oppdaget at strømgjennomføringen inneholdt PCB ved en tilfeldighet for et år siden.

– Vi var i den heldige posisjonen at disse strømgjennomføringene kun er montert på en reservelinje som normalt ikke er i bruk, så det fikk ikke noen konsekvenser for driften, forteller Egeland.

Ikke alle er like heldige, og Lundkvist i SFT frykter at mange virksomheter ikke har god nok oversikt over PCB-holdige produkter i anleggene sine.

– Dette må planlegges i god tid. Det er en utfordring at utskiftingen vil kunne ha konsekvenser for strømforsyningssikkerheten. Det er derfor viktig at selskapene kommer tidlig i gang med kartlegging og eventuell utskifting, slik at utfasingsfristen holdes, sier aksjonslederen i SFT.

Han minner også om at utstyr som inneholder mindre PCB enn en kilo, som ikke er underlagt utfasingskravet, må ved utskifting behandles som farlig avfall.

Krever planlegging

EBL opplever at mange nettselskaper ikke er klar over at det kan være PCB i strømgjennomføringer, og at disse skal fases ut, forteller HMS-rådgiver i EBL, Kjersti Sundbø.

– Det har vært mye fokus rundt kondensatorer, men ikke strømgjennomføringer. EBL er opptatt av å bidra til å spre informasjon til våre medlemsbedrifter om dette og øke bevisstheten. Utskifting av strømgjennomføringer krever god planlegging.

Les også:

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.