OFFSHORE

Torsk tåler oljevann

Havforskningsistituttet (HI) har i samarbeid med Norsk Hydro og med støtte fra OLF undersøkt effekten av produsert vann fra Oseberg C-plattformen på torskeegg og -larver. Rapporten frikjenner plattformene.

Prosjektet har pågått siden 2001. Forskerne har søkt å finne hvilke effekter produsert vann har på fisk i dens tidlige livsfaser.

Torskeeggene og larvene ble utsatt for produsert vann fra Oseberg C for å få et sannere bilde enn de tidligere forsøkene med foring av torsk med noen utvalgte alkylfenol-forbindelser (PAH).

Det produserte vannet ble blandet med sjøvann, alt fra høye konsentrasjoner for å se klare effekter (25 og 100 ganger fortynning) , ned til fortynninger som kan forventes innenfor om lag 500 meter fra en oljeplattform på norsk sokkel (1000 og 10.000 ganger fortynning).

Forskerne fant ingen effekter med hensyn til dødelighet, klekking eller vekst når egg og larver er utsatt for doser som kan finnes i nærområdet rundt en oljeinstallasjon . De høye konsentrasjonene medførte derimot en betydelig økning i dødelighet, nedsatt klekkesuksess og redusert vekst.

Forskningsresultatet er ifølge John Rytter Hasle, leder for OLFs arbeidsgruppe utslipp til sjø, et viktig skritt videre for å kartlegge effekten av utslipp av produsert vann. Plommesekklarver og egg regnes for å være svært følsomme for stressbelastning, og det er viktig å få god kunnskap om hvordan utslippene av produsert vann påvirker disse.

- Det som gjenstår av forsøket er å se om eksponeringen av plommesekklarver har påvirket kjønnsdifferensiering, pluss lignende forsøk med torskeyngel neste år, sier Hasle.

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.