Vindkraft

Tina Bru sier ja til vindkraft på Haramsøya og Stad – nei til utsatt frist på Andøya

– Det er på tide at både utbyggerne og lokale interesser får en avklaring, skriver olje- og energiministeren.

Regjeringen godkjenner planene for Haram vindkraftverk på Sunnmøre. Prosjektet eies av Zephyr, som igjen eies av energiprodusentene Østfold Energi AS, Vardar AS og Glitre Energi.
Regjeringen godkjenner planene for Haram vindkraftverk på Sunnmøre. Prosjektet eies av Zephyr, som igjen eies av energiprodusentene Østfold Energi AS, Vardar AS og Glitre Energi. (Foto: Haram Kraft)

– Det er på tide at både utbyggerne og lokale interesser får en avklaring, skriver olje- og energiministeren.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

– Dette vindkraftverket inngår i et omfattende og påvist verdifullt myrområde. Etter at konsesjon ble gitt helt tilbake i 2006/2010 foreligger det ny og oppdatert kunnskap om myr og dens betydning for klimaet.

De skriver olje- og energiminister Tina Bru i en pressemelding om Andmyran vindkraftverk på Andøya i Vesterålen.

Bru skriver at hensynet til nedbygging av myr var avgjørende for vurderingen.

Ønsket drift til 2052

NVE forlenget før jul konsesjonen til Andmyran Vind, men nå har Olje- og energidepartementet omgjort dette vedtaket. Fristen for å sette anlegget i drift innen 31. desember i år, står dermed fast.

Andmyran Vindpark har siden 2006 hatt konsesjon til å bygge et vindkraftverk med en installert effekt på 160 MW. Vedtaket ble opprettholdt i 2010. I fjor søkte Andmyran Vind om å utsette fristen for idriftsettelse med ett år, til 31. desember 2021, og med drift ut 2051.

Det førte til at NVE mottok 14 klager. 

Andmyran Vind mener at en søknad om fristforlengelse ikke gir rom for å vurdere om det skulle ha bli gitt konsesjon i utgangspunktet. Departementet skriver derimot at «ingen har et rettskrav på å få fristforlengelse» og at «Andmyran vindkraftverk vil medføre betydelige inngrep i et større myrområde», som har et høyt artsmangfold med flere rødlistede arter.

I september 2019 ble prosjektet kjøpt av fondsforvalteren Prime Capital med base i Frankfurt. TU har foreløpig ikke fått kontakt med eierne for å spørre om vedtaket innebærer stopp i prosjektet.

Haram vindkraftverk godkjent

Derimot opprettholder departementet godkjenningen av planene for Haram vindkraftverk i utvidede Ålesund kommune. Konsesjonstiden utvides også fra 25 til 30 år. Haram kraft eies av Zephyr, som eies av energiprodusentene Østfold Energi AS, Vardar AS og Glitre Energi.

 Olje- og energidepartementet har bestemt at Andøya Vind har frist til 31. desember i år for å sette anlegget i drift. Det er ikke klart om dette er mulig å gjennomføre. Foto: Andmyran Vind

Planene har vært påklaget av tidligere Haram kommune, organisasjoner og privatpersoner. Klagene handler om manglende involvering og mangelfulle utredninger av støy, skyggekast, visuelle virkninger og naturmangfold.

Departementet vedgår mangelfull varsling av enkelte parter, men mener disse har blitt orientert om vedtakene og gitt mulighet til å klage.

– Konsesjonen ble gitt for over ti år siden. Da er det på tide at både utbyggerne og lokale interesser får en avklaring, skriver statsråd Tina Bru.

Departementet krever imidlertid at flere av de åtte planlagte vindturbinene skal flyttes. Dette for å unngå å berøre myr, for å komme lengre unna fuglereservatet og lengre unna tettstedet Ulla.

Kraftigere, men lavere turbiner

Også Okla vindkraftverk i Stad kommune beholder konsesjonen. Konsesjonær er Falck Renewables Vind, et energiselskap med base i Milano.

NVE har godkjent planendringer som innebærer at antall vindturbiner reduseres fra seks til fem. De nye turbinene er også marginalt lavere enn de forrige (2,5 meter), til tross for at effekten økes fra 3,6 til 4,2 MW per turbin. Samlet høyde på vindturbinen vil være 148,5 meter. Fordi rotorbladene er litt lengre er planområdet noe utvidet, men veitraseen er likevel kortet ned.

Det er et innbygger-initiativ fra Stad kommune som har påklaget NVEs endringsvedtak og begjært omgjøring av selve konsesjonsvedtaket fra 2013. Departementet mener at det ikke har kommet argumenter som ikke var kjent fra før. 

I dag ble det også kjent at Øyfjellet Wind i Mosjøen har kjøpt 72 nye vindturbiner fra Tyskland til det som blir Norges største vindkraftpark.

Les også

Kommentarer (27)

Kommentarer (27)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå