Wisting 

Tidligere olje- og energiminister: «Miljødirektoratet kan ta seg en bolle»

Tord Lien reagerer på direktoratets innvendinger mot Equinors Wisting-utbygging.

Tord Lien var olje- og energiminister i tre år, fram til 2016. Her jubler han over at Goliat-plattformen var ankommet Norge. Goliat er per i dag den nordligste plattformen på norsk sokkel, 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Wisting ligger 310 kilometer nord for kysten av Finnmark.
Tord Lien var olje- og energiminister i tre år, fram til 2016. Her jubler han over at Goliat-plattformen var ankommet Norge. Goliat er per i dag den nordligste plattformen på norsk sokkel, 85 kilometer nordvest for Hammerfest. Wisting ligger 310 kilometer nord for kysten av Finnmark. (Foto: Roald Ramsdal)

Tord Lien reagerer på direktoratets innvendinger mot Equinors Wisting-utbygging.

Hei, dette er en Ekstra-sak som noen har delt med deg.
Lyst til å lese mer? Få fri tilgang for kun 235,- i måneden.
Bli Ekstra-abonnent »

«Altså, Stortinget har jo gitt krystallklart uttrykk for en forventning om at oljeskatteutsettelsen skal føre til investeringsbeslutninger på sokkelen. M-dir kan ta en bolle!»

Slik kommenterer tidligere olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en Facebook-melding TUs artikkel om at Miljødirektoratet advarer mot at Equinor går for fort fram i utbyggingen av Wisting-feltet i Barentshavet. 

Direktoratet mener Equinor fremskynder Wisting for å dra nytte av de midlertidige skatteendringene. De er også bekymret for om det i det hele tatt er mulig med en miljømessig forsvarlig utbygging i dette området, med tanke på beredskap mot akutt forurensning.

Slik kommenterte tidligere oljeminister, nå NHO-topp, Tord Lien Miljødirektoratets bekymring for Wisting-feltet. Skjermbilde: TU Energis Facebook-side

– På tvers av Stortinget

Lien er nå regiondirektør i NHO Trøndelag. Han innrømmer at uttalelsen er litt «frisk», men reagerer på det han tolker som motvilje fra Miljødirektoratet.

Når selskapene førsøker å levere på dette, bør de få honnør fra etatene

Tord Lien

– Jeg reagerer på at en statlig etat uttaler seg på tvers av det Stortinget har sagt er målet med oljeskatteutsettelsen. Stortinget ba om investeringsbeslutninger, ikke økte utbytter eller direktørlønninger. Når selskapene forsøker å levere på dette, bør de få honnør fra etatene, sier Lien.

– Å aktivt si at man ikke skal få dette til innen fristene... Når Stortinget har vært så tydelig, må det være et mål for både selskapene og myndighetene å få det til, også på Wisting. Hvis Miljødirektoratet mener det er et poeng at man ikke skal få dette til innen rammene, er det det motsatte av det Stortinget la til grunn. 

– Etatene bør strekke seg langt

– Er det fare for at tidsrammen i oljeskattepakka skaper hastverk for selskapene?

– Nei, jeg har full tillit til at selskapene gjør dette på en forsvarlig måte. Og at etatene gjør sin jobb og også sørger for fornuftig fremdrift. Jeg tar ikke lett på det ytre miljø, men etatene bør strekke seg langt for å imøtekomme det Stortinget her vil legge til rette for. 

– Men direktoratet er ikke bare et sandpåstrøingsorgan, men et fagorgan som skal gjøre jobben sin?

– Selvsagt skal det gjennomføres en forsvarlig saksbehandling; ingen mener at det skal gå for fort. Men man må ha god nok kapasitet til å ha en fornuftig fremdrift.

Trygg på at man finner løsninger 

Miljødirektoratet er bekymret for om en miljømessig forsvarlig utbygging er mulig i dette området. Lien er ikke like bekymret:

– Det må saksbehandlerne og selskapets eget arbeid finne ut av. Norge har hatt forskjellige utfordringer opp gjennom – og funnet løsninger på alt sammen. Lenge sa man at det ikke var mulig med utvinning nord for 62. breddegrad. Jeg er trygg på at vi også løser dette her, sier Tord Lien.

Det er ikke vår rolle å sørge for fremdriften i prosjektene

Kjetil Hillestad, Miljødirektoratet

Kjetil Hillestad, kommunikasjonsdirektør i Miljødirektoratet, sier at deres oppgave er å gi en faglig miljømessig vurdering av prosjektet.  

– Det er ikke vår rolle å sørge for fremdriften i prosjektene, men at miljøhensyn blir ivaretatt ut fra lovverket. Vår oppgave er å følge opp det Stortinget og regjeringen har bestemt og komme med faglige vurderinger i oppfølgingen av prosjekter, sier Hillestad.

Han sier at alle Miljødirektoratets meninger om Wisting-prosjektet ligger i høringssvaret. 

Også Klima- og miljødepartementet (KLD) slutter seg til vurderingene fra Miljødirektoratet. KLD skriver at tidslinjen i Equinors program er optimistisk og at det er viktig at dette ikke får uheldige konsekvenser for miljøvurderingen.  

Les også

Kommentarer (1)

Kommentarer (1)

Eksklusivt for digitale abonnenter

På forsiden nå