OLJE OG GASS

Tar igjen det tapte på Heidrun

Statoil tror de kan ta igjen reservene som ble nedskrevet på Heidrun-feltet, men ikke ved hjelp av en ny brønnhodeplattform.

Bilde: Håkon Jacobsen

Heidrun-feltet:

  • Heidrun-feltet ligger i blokkene 6507/7 og 6507/8, omtrent 175 km utenfor kysten av Midt-Norge.
  • Feltet er utbygd med en flytende strekkstagplattform i betong. Den nordlige delen av feltet blir produsert via havbunnsinnretninger.
  • Heidrun har vært i produksjon siden oktober 1995.
  • Det er planlagt til sammen 76 brønner på hovedfeltet; 51 produksjonsbrønner, 24 brønner for vanninjeksjon og én gassinjektor.
  • Utvinningsstrategien for feltet er trykkvedlikehold ved hjelp av vann- og gassinjeksjon i Garn- og Ile formasjonene.
  • En vurderer flere metoder for å øke utvinninga og forlenge levetida for feltet, inkludert flere brønner, mulig implementering av ny boreteknologi og EOR-metoder (Enhanced oil recovery).
  • Rettighetshaverne i Heidrun-lisensen har investert om lag 600 millioner kroner i et anlegg for reinjeksjon av produsert vann på Heidrun-plattformen. Det injiserte vannet fungerer som trykkstøtte i reservoaret, og bidrar til økt utvinning.
  • Da plan for utbygging og drift (PUD) ble levert myndighetene i 1991, ble det anslått at feltet ville produsere vel 750 millioner fat olje.
  • Sist gang reservegrunnlaget ble vesentlig nedskrevet var høsten 2009 hvor reservene ble redusert med 100 mill fat (16 mill Sm3), fra 186 mill Sm3 til 170 mill Sm3. Årsakene til denne nedskrivingen var hovedsakelig reduserte forventinger til borefremdrift (færre nye brønner pr år) samt nye reservoarmodeller og forståelse av feltet.
  • Statoil har nå som ambisjon å øke reservene fra dagens 177 mill Sm3 til 210 mill Sm3

For to år siden måtte Statoil nedskrive reservene i Heidrun-feltet med 120 millioner fat.

Nedskrivingen skyldtes vanskeligheter med å holde boreprogrammet på feltet.

Myndighetene engasjerte seg og viste stor bekymring for de enorme verdiene som stod i fare for å gå tapt.

Snur trenden

Som en respons valgte Statoil å etablere programmet Heidrun videreutvikling for å snu trenden.

Nå ser Statoil at de vil kunne ta igjen de nedskrevne reservene. En rekke tiltak for å øke utvinningen er i gang på plattformen, blant annet injeksjon av lavsalint vann.

Det er sjøvann som har gått gjennom en avsaltingsprosess. Statoil har tidligere kommunisert at dette har gitt god uttelling for produksjonen.

Ikke boret nok brønner

– Hovedårsaken til nedskrivingen var oppgradering av boreanlegget, og vi fikk ikke det nye anlegget til å virke skikkelig. Dermed ble det heller ikke boret nok brønner, sier leder for Heidrun videreutvikling, Tore Kulset, under en visitt til Heidrun-plattformen.

Halvparten av de nedskrevne reservene har Statoil klart å ta igjen så langt i år.

Ifølge Kulset vil de kunne klare å ta igjen alt det tapte ved bruk av diverse utvinningsmetoder.

Les også: Bestiller rigger for 15 milliarder

Ingen brønnhodeplattform

– Den beste strategien for Heidrun er å utnytte det anlegget vi har, og ikke sette i gang nye tiltak innen boring. Vi borer nå i snitt to brønner i året, men det kan gi god produksjon, sier Kulset.

Statens eget oljeselskap, Petoro, og Oljedirektoratet har begge vist stor bekymring for utvinningsgraden på Heidrun.

Det har blant annet vært et ønske om å bygge en brønnhodeplattform som kan øke boretempoet på feltet.

For lite reserver

Men Kulset mener det ikke vil være forsvarlig å gå til anskaffelse av en brønnhodeplattform.

– Vi skal ta endelig beslutning for hvorvidt det blir en brønnhodeplattform i år. Det vil koste opp mot 20 milliarder kroner å bygge en slik, og det er ikke nok reserver igjen i feltet som kan forsvare dette, sier Kulset.

Vil øke reservene

Statoil har som mål å øke reservene på Heidrun fra 1.100 til 1.300 millioner fat innen 2040.

Hovedstrategien for å få til dette er å bore flere brønner på feltet.

– Jeg tror vi kan klare dette ved å utnytte det anlegget vi har i dag, og kombinere det med en rekke tiltak for økt utvinning, sier Kulset.

Les også: Lange brønner skal øke utvinningsgraden

Aldous truer økt utvinning

Norges oljeressurser eser ut

Håper på dobling av Maria-funnet 

Elgin-lekkasje skaper gassmangel

Kommentarer:
Du kan kommentere under fullt navn eller med kallenavn. Bruk BankID for automatisk oppretting av brukerkonto.