OLJE OG GASS

– Taper på dårlig omdømme

Gazproms hovedkvarter i Moskva.
Gazproms hovedkvarter i Moskva.Bilde: Ole Helgesen
Ole K. Helgesen
15. aug. 2008 - 07:09

Han tror Russlands konfronterende utenrikspolitikk trolig vil bli nedtonet.

– Men politikken vil ikke endres, hevder Nupi-forsker.

Mindre politikk

Gazprom vil ikke kunne bli verdens største selskap hvis Russland stadig fremmedgjør sine kunder i Europa og andre steder. Arild Moe tror Gazprom vil bli mer markedsorientert og mindre brukt politisk etter at Dmitry Medvedev har overtatt som president i Russland.

– Truslene knyttet til energiforsyning fra russiske myndigheter har virket kontraproduktivt. Blant annet har uttalelsene til Putin skapt mottiltak i Europa og en mobilisering for å demme opp mot et russisk energimonopol. Retorikken har gitt Gazprom og Russland som stabil energileverandør, dårlig omdømme. Dette har man trolig innsett nå. Og truslene er nedtonet i det siste. Etter hvert kan det være myndighetene legger om politikken og gir Gazprom mer kommersielt spillerom. Men man kan ikke bare å snu den gjeldende politikken uten videre. Dette vil ta tid, sier Moe.

Moe tror ikke Gazprom vil vokse stort internasjonalt de nærmeste årene.

– Jeg registrerer at de sier selskapet skal bli størst i verden. Men jeg tror Russland først må få bedre kontroll over sin egen gassbalanse.Politisk våpen

Seniorforsker Jakub M. Godzimirski ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (Nupi) tror at Gazprom vil forbli minst like viktig for russiske myndigheter som det har vært de siste årene. Han mener Kreml ikke bare bruker Gazprom som politisk instrument, men også som et politisk våpen.

– Den politiske retorikken er nedtonet, men det er viktig å skille mellom hva Gazprom snakker om og hva de gjør. Det blir nok ikke en endring i politikken med det første. Det skal mye til for at Gazprom skal bli et hvilket som helst selskap. Gazprom taper kanskje litt penger på myndighetenes politiske spill, men selskapet har råd til det.

Uklar satsing

Godzimirski mener Gazprom og russiske ­myndigheter sender motstridende signaler om hvorvidt det skal satses hjemme eller ute.

– Men gapet mellom innenlandske priser og utenlandske øker. Gazprom begynte faktisk ikke å tjene penger på hjemmemarkedet før rundt 2004. Dette tyder på at man vil satse i Europa. Men Gazprom vil øke prisene innenlands. Dermed blir hjemmemarkedet konkurransedyktig, sier Godzimirski.Zubkov betyr mer av det samme

Nylig ble visestatsminister Viktor Zubkov utnevnt som styreleder i ­Gazprom. Han erstatter Dmitry Medvedev ettersom presidenten i Russland ikke har lov til å sitte i Gazprom-styret.

Oxford-professor Jonathan Stern tror ikke valget av Zubkov vil ha stor ­betydning for Gazprom.

– Dette betyr svært lite. Han vil ­fungere som et bindeledd mellom Gazprom og presidenten og statsministeren. Men på grunn av Medvedevs tette bånd til selskapet, trenger han nok ikke Zubkov like mye som Putin gjør.

Den amerikanske analytikeren, Ariel Cohen, i The Heritage Foundation er enig.

– Gazprom vil fortsatt være under kontroll av Putin og hans mentor og nære allierte, Viktor Zubkov. ­Politikken med å legge vekt på statlig styring og mest mulig kontroll over rørledningene i Europa vil ikke endres med Medvedev som president, sier Cohen. ¿

Kilder: Gazprom, Ariel Cohen.com, Institute of Energy Policy ­(Moscow), Financial Times, Ria Novosti, The New York Times, The Heritage Foundation, Reuters, statoilhydro.com, barentsobserver.com.

Les mer om: